Naujausios žinios

Mes pasiruošę…

Nomedos Drazdienės piešinys

Kartą ilgai ruošęsis, nes retokai išeinu iš namų po miestą pasivaikščioti, išsliūkinau. Sakausi, reikia po žiemos miestą pažvalgyti, akis paganyti, o ir naujienų gal kokių susimedžioti. Namuose reikalus atlikęs, višteles palesinęs, saulėtą dienelę vėjui plaikstant mano retoką plaukuoseną, ėmiausi detektyvinio darbo – ieškoti tų gražinimosi pėdsakų, apie kuriuos Pranutė visą žiemą ūžė ir burna malė. Kartu nusprendžiau ne tik centru, bet ir mažiau lankomais takais praeiti, pabūti naudingu savajai skaidriausiajai valdovei, apsileidėlius į dienos šviesą ištraukti. Girdėjau, kad dabar tokia akcija paskelbta – STOP netvarkai, arba tvarkykimės, nes gresia baudos. Ir atsitik tu man taip, tiesiog lazda atsisuko kitu galu: štai kaimynėliai tokie, nieko blogo nepasakysi – linksmai kas dieną gyvena, galvos nesuka dėl rytdienos, o ir draugystėmis ir dideliu draugų ratu gali pasigirti, aktyviai už mūsų valdovę agitavo, patys galvas guldė, kad niekas kitas, tik jinai, tai jau tikrai padarys. O dabar, kai ji, valdovė, ėmė ir padarė – vos ne pirmu darbu liepė visiems tokiems aktyviai gyvenantiems bei savo namų aplinkoje Amazonės džiungles pripažįstantiems, susitvarkyti, nes kitaip bus premijuoti, o dar ir išviešinti, kažkur ten internete pakabinti. Spjaudosi tie mano kaimynėliai, ot sako, kad ją kur velniai nujotų (tvarką, žinoma, ne valdovę). Balsavome, kitus agitavome, tikėjomės, o ką gavome?! O ašai širdyje džiūgauju, nors viešai rodau susirūpinusią miną, užjaučiamai linguoju ir kaktą raukiu. O džiūgauju, nes pagaliau baigsis skraidančių nepažintų objektų era, nes reikės susitvarkyti, nebeliks neperžengiamų šabakštynų ir landynių, nes reiks susitvarkyti. Tvarkyti teks, o kas bandys to išvengti, pasirūpins visa matantys ir be galo rūpestingi kaimynai, žinantys kaip reikia gyventi, ką reikia daryti (kitiems, žinoma, ne sau). Gal ir gerai čia gavosi, ką norėjo, tą ir gavo. Atsargiai su norais, jie, pasirodo, gali ir išsipildyti, tačiau ne visai taip kaip tikiesi.

Štai ir mūsų valdovei, o gal tiksliau josios šauniajai super komandai, šiek tiek nepasisekė, galvojo, kad sutaupys finansų ir visi tylės, bet nesigavo. Girdėjau, teismas skyrė mūsų karalystei susimokėti daugiau kaip du šimtus dūkstančių eurų už šiukšles. Tik pagalvokite, čia rinkimai tik baigėsi, dar net naujieji tarybininkai neprisiekė ir te – teismo sprendimu topremija. Pasirodo, kad reikia skolas sumokėti, nesvarbu, kad jos ne šios kadencijos, tęstiniai darbai – tęstiniai ir mokėjimai. O ir išsisukti ne taip paprasta, kai prieš tave septynios savivaldybės mūru stoja, o prieky jų – Vilnius. Atsilaikyti reikės ir ne kitaip, ne taip paprasta mus į ožio ragą suriesti. Gerai, sakau, kad yra tų teismų nuo iki. Pasiųs mūsų valdovė pasikreipti į visas instancijas ir dar pažiūrėsim, kas čia dar laimės. Mes jau per ketverius metelius praėjome vandenį, ugnį ir varinius vamzdžius ir plikomis rankomis nepasiduodam, ieškom ir randam plyšiukų. Nieko, valdovė mūsų skaidriausioji, nors sakoma gera pradžia – pusė darbo, o čia mums kojas kaišioja ir pradėti gerai neleidžia, bet pasidarysim mes tą darbą patys, jei ką. Nepagąsdinsit.

O čiagi kas??? Apkasai??? Jergutėliau, negi taip rimtai ruošiamasi??? Tai ką, mus pulti kažkas ruošiasi, karo stovis??? Čia kaip tame filmuke iš mano anūkų repertuaro: carui špygą parodė, tai dabar laikykitės visi, ar atvirkščiai, čia mes parodėm ir dabar laikykimės? Nesvarbu, apkasai, kiek matau, ruošiami rimti, net šaligatvio plytelės barikadomis paverstos, kad, jei kas, būtų kuom gintis, atakuoti. Oi nebus lengva šturmuoti mūsų valdovės palocių, bet svarbiausia, kad maskuotė tobula – paveiksliukų prikabinėta, atseit, nieko tokio čia nėra, tiesiog taip mes gražinamės. Per savo gyvenimėlį mačiau aš tų karų. Juk aš moku skaityti tai, kas užkoduota ir kuo kvepia visa tai, čia ne tik, kad koks antstolis, čia nė STT nesugebės patekti. Taip gražiai tvarkomasi ir ruošiamasi juodžiausioms dienoms, bet baikis, atsilaikysim. Manau, kad man teks prisiminti kareivystės mokymus ir šiek tiek strategiją patobulinti, kad būtume šimtu vienu procentu garantuoti pergale. Ašai mintiju, kad reikėtų skelbti visuotinę karalystės mobilizaciją. Čia aš jau imčiau į pirmas gretas savo Pranutę, kaip atsakingą už informacijos sklaidą ir platinimą, surikiuotume mes na kokius septynis tūkstantėlius per visą rajoną. Ale gal ir ne, juk ta tvarkimosi akcija nelaiku paskelbta, vat mano kaimynai tikrai atkris. Reiks pasitarti su valdovės komanda, kad atsižvelgus į karo stovį, akcija atidedama, gal taip pagausinsim gynėjų gretas.

Gerai, kad išėjau pasižvalgyti, kitaip būčiau savo gryčioj tokį įvykį pražioplinęs ir svarbiausia valdovei nepasitarnavęs.

Valdovę ginti nusiteikęs Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*