Naujausios žinios

Mes turime teisę žinoti

Inga Matukaitė

Tarybos narė I. MATUKAITĖ

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr. 5. VEIKSMAS:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo – SUSILAIKIAU. Daugumos patvirtintas biudžetas yra sudarytas vienašališkai, neatsižvelgiant į jokius pasiūlymus. Nepritariu, kad tiek daug Širvintų rajono gyventojų pinigų yra skiriama reprezentacijai, leidybai, įvairios veiklos išlaidoms, kurias bendrai būtų galima pavadinti – LĖŠOS, SKIRTOS VALDANČIŲJŲ PIJARUI ir tai 2020 biudžete sudaro nei daug, nei mažai… tik 168 000 Eur. Aš neteigiu, kad mums nereikia gražių švenčių ar kitų veiklų, kurios reprezentuoja mūsų rajoną, bet mes Širvintų rajono gyventojai turime teisę žinoti, kam tos lėšos bus panaudotos. Nei komiteto metu, nei Tarybos posėdžio metu merė negalėjo tiksliai įvardinti, kam šios lėšos bus panaudotos.

2. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą – SUSILAIKIAU. Amžiniems, neužbaigiamiems projektams, kurie bus „gyvi“, kol merė bus Ž. Pinskuvienė: „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“ – 250 000 Eur, „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ – 50 000 Eur, „Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas“ – 79 200 Eur. Noriu pabrėžti, kad valdantieji nežino arba nenorėjo įvardinti, kiek šiems projektams jau yra išleista visų mūsų Širvintų rajono gyventojų pinigų. Ar mums šie projektai reikalingi? – ŽINOMA. Bet gal jau užteks nuolat skirti pinigus neaiškiems papildomiems darbams…

P. S. Labai įdomi situacija, kurios negaliu nepaminėti, darbotvarkėje buvo du identiški klausimai „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“, tik turinys skirtingas: vienu atveju ilgalaikė paskola skirta „Širvintų miesto Sodų ir Paupio gatvių apšvietimo modernizavimui“, kitu atveju mano minėtiems projektams. Tarybos posėdžio metu tyčia ar netyčia tie klausimai buvo apkeisti vietomis. Tikriausiai buvo tikrintas Tarybos narių budrumas.

3. Dėl tarifo tvirtinimo – PRIEŠ. Padidintas Kernavėje esančio viešo tualeto įkainis (0,30 Eur padidintas iki 1 Eur). Merės teigimu, turistai gali susimokėti, nes širvintiškiai juk Kernavėje nesilanko… Mano nuomone, viešas tualetas turi būti nemokamas, kad esant reikalui visi galėtų juo pasinaudoti.

Balsavau už: Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, Dėl Etikos komisijos sudarymo, Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo, Dėl lėšų naudojimo, Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą (Sodų ir Paupio gatvių apšvietimo modernizavimui), Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties pakeitimo patvirtinimo, Dėl VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties pakeitimo patvirtinimo, Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos patvirtinimo, Dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio per mėnesį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo, Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo, Dėl Nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo, Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metais objektų sąrašų patvirtinimo, Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, finansuojamų 2020 metais vietinės reikšmės kelių sąrašų patvirtinimo, Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo patvirtinimo, Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslo, Dėl turto perėmimo iš Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Dėl leidimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui perduoti turtą ir kt.

Šaltinis: Ingos Matukaitės feisbuko paskyra

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*