Naujausios žinios

Miesto gražinimo ir kišenių tuštinimo metas

Straipsnis buvo išspausdintas spalio 31 d. laikraščio „Širvis“ 42-ame šių metų numeryje.

Dažnai tenka girdėti, kai širvintiškiai sako, kad jų nedomina politika. Daugeliui nesvarbu kas išrinktas į mūsų rajono Tarybą ar per šventes puošiasi mero regalijomis. Miestas gražinasi, tiesiami šaligatviai, epizodiškai lopomos gatvės, iš Europos Sąjungos lėšų statomi labai laukiami ir svarbūs Širvintų miestui objektai. Viskas puiku, o kaip vaizdelis atrodo iš vidaus. Niekam tai nerūpi iki… Ogi iki tol, kol paliečia asmeniškai juos ar jų pinigines.

Matyt valdžia žino ką daro, nes nujaučia, kad remontuotais šaligatviais netrukus šmirinės daugiau neužimtų vaikų ir jaunimo.

Mat šių metų spalio 25 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarp partijų bei visuomeninio judėjimo migruojanti valdančioji dauguma su jos kai kuriose srityse fenomenalia vedle Širvintų rajono savivaldybės mere Živile Pinskuviene bei kai kuriais mažumos atstovais priėmė sprendimą įkainuoti švietimo įstaigų sporto, aktų sales, mokomąsias klases ir turinčius kompiuterius kabinetus. Kaip telefonu paaiškino Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė, pagal Neformalaus švietimo ugdymo programą dirbančiųjų pedagogų šis mokestis nepalies. Vaikų neformaliojo švietimo programoms vykdyti Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų patalpų nuoma – 1 euras per mėnesį išlieka. 1 euro nuomos mokesčio dydis netaikomas neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams, kurie renka mokestį iš tėvų. R. Jagminienė patikino, kad visų Širvintose veikiančių būrelių vadovai, renkantys pinigus iš tėvų, turi galimybę teikti programas akreditavimui ir gauti finansavimą pagal NVŠ programą. Tik nepaminėjo, ar tikrai visi be išlygų turi galimybę gauti šias lėšas. Tame pačiame Tarybos posėdyje pakeistas bei papildytas Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, kuriame atsirado naujas punktas: „NVŠ programa Savivaldybės nustatyta tvarka teikiama vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo komisijai (toliau – Komisija), kuri per 5 darbo dienas nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis.“ Nutylima ir tai, kad šie pinigai programų vadovams išmokami vėluojant net keletą mėnesių.

Merės Ž. Pinskuvienės teigimu, mokestis įvedamas „visiems kitiems norintiems pasinaudoti patalpomis“, o Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojas ir Tarybos narys R. Zibalas pasiūlė net nediskutuojant balsuoti už šį sprendimą. Tik ar progimnazija, kviesdama sportinių šokių klubo vaikus per mokyklos šventes nemokamai pasirodyti bei didžiuodamasi jų aukštais pasiekimais varžybose, neslėps akių, kai sužinos, kad jie apmokestino individualias porų pamokas šildymo sezono metu 12 eurų per valandą. Nors vicemerė I. Vasiliauskienė bandė aiškinti, kad suaugusieji ar sporto klubai tikrai išgali susimokėti, bet priimtame teisės akte nenumatyta jokių išlygų nei nepilnamečiams, nei neįgaliesiems, nei kam kitam. Savaime aišku, kad vaikai patys už neformalaus ugdymo pamokas nemokės, tai už juos padarys suaugusieji – tėvai ar globėjai.

Puikioms mūsų rajono šokėjų poroms individualios pamokos kaina skaudžiai atsilieps ne atvykstantiems iš kitų rajonų ir ne itin mylimiems mūsų rajono valdžios treneriams, o būtent besitreniruojantiems vaikų tėvams. Tas pat, manau, laukia ir grupinius užsiėmimus lankančio gausaus būrio vaikučių tėvelių. Juk jų treneris šiuo metu nedalyvauja NVŠ programoje ir, kaip R. Jagminienė išsireiškė telefonu, „daro mūsų rajone verslą“. Daugumai priklausantis liberalas D. Valkauskas pateikė pasiūlymą tokius nuomos mokesčius įvesti visose švietimo įstaigose. Jei valdančioji dauguma priims D. Valkausko pasiūlymą, salės nuomos mokestis gali netrukus pakilti ir Lietuvos Kyokushin Karate klubo treniruotes lankantiems vaikams, nes šio klubo treneris, vienerius metus gavęs finansavimą pagal NVŠ programą, atsisakė joje toliau dalyvauti.

Išgirdę apie tokį priimtą sprendimą, atvežę į treniruotes vaikų tėveliai neslėpė pasipiktinimo. Jie teigė, kad reikia tik džiaugtis, kad profesionalūs, darbštūs ir gabūs savo srities specialistai atvyksta į mūsų mažą rajoną ir užsiima su vaikais, kurie tokių trenerių mokomi užima prizines vietas ne tik šalies, bet ir tarptautinėse varžybose.

„Nesuprantamas toks sąlygų apsunkinimas. Juk treniruotes lanko tie patys mūsų rajono vaikai, mūsų bendruomenės mažieji nariai, kurie visai netrukus mokysis šioje mokykloje arba jau yra šios mokyklos bendruomenės nariai,“ – kalbėjo viena iš mamų.

Į „Širvio“ paklausimą raštu atsakiusi Savivaldybės administracija teigia, kad iki šio sprendimo projekto parengimo dienos Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazija už laisvu laiku naudoti joms patikėjimo teise suteiktas Širvintų rajono savivaldybei priklausančias patalpas bei kitą turtą, esantį patalpose, rinko mokestį vadovaudamosios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 metų sprendimu. Tarybai sprendimas nustatyti naujus nuomos įkainius buvo pateiktas atsižvelgus į švietimo įstaigų vadovų prašymus.

Nuo šiol pagal NVŠ programą nedirbantiems būrelių vadovams už Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje nuomojamas patalpas už valandą teks suploti:

Ne šildymo sezono metu be dirbtinio apšvietimo – 6,00 Eur.

Ne šildymo sezono metu su dirbtiniu apšvietimu – 8,00 Eur.

Šildymo sezono metu (be dirbtinio apšvietimo ar su dirbtiniu apšvietimu) – 12,00 Eur.

Už kompiuterių kabinetus toje pačioje švietimo įstaigoje – net 20,00 Eur.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ valdomų, naudojamų ir disponuojamų aktų salių nuoma neformalaus ugdymo vadovams, nedalyvaujantiems NVŠ programoje ir renkantiems mokesčius iš tėvelių, kainuos ne šildymo sezono metu – 3,00 Eur, o šildymo sezono metu – 5,00 Eur už valandą.

Širvintų sporto centro valdomos ir naudojamos salės nustatyti tokie vienos valandos nuomos mokesčio įkainiai:

 Be biuro įrangos, pirmadienį–penktadienį iki 17 val. – 10.00 Eur, po 17 val. – 15,00 Eur.

Šeštadienį–sekmadienį – 15.00 Eur. 2.

Su biuro įranga, pirmadienį–penktadienį iki 17 val. – 15.00 Eur, po 17 val. – 19.00 Eur.

Šeštadienį–sekmadienį – 19.00 Eur

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*