Naujausios žinios

Minėjome Laisvės gynėjų dieną

Valda Patinskienė

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 17 d. laikraščio „Širvis“ 2-ame šių metų numeryje

Sausio 13-oji Lietuvai gedulo, o kartu ir pergalės diena. Visa šalis šiandien švenčia ir džiaugiasi gyvenimu, kurį tą naktį apgynė beginkliai civiliai Lietuvos gyventojai. Tomis neramiomis dienomis ir naktimis Vilniuje prie Seimo rūmų, Lietuvos radijo ir talevizijos komiteto pastato, televizijos bokšto budėjo visa tauta. Laikas bėga greit. Jau skaičiuojame dvidešimt septintus metus nuo tų atmintinų dienų. Tuo metu buvę jauni žmonės tapo rimtais, suagusiais dėdėmis ir tetomis, vyresni jau tapo senjorais. Šios dienos moksleiviai to nematė ir neįsivaizduoja, kad jų tėvai ar seneliai galėjo gyventi kitaip nei šiandien, kad dėl tokio gyvenimo reikėjo kovoti. Tai jau istorija ir ją reikia minėti, atminti, kad ateityje, neduok Dieve, neužmirštume laisvės kainos, kad netektų vėl jos prarasti, dėl jos kovoti, guldyti galvas.

Penktadienį prie Kultūros centro degė laužas, kaip ir tą 1991 metų sausio 13-ąją Vilniuje. Su fakelais I. Šeiniaus gatve atžygiavo Kultūros centro savanoriai. Vakaro vedėjai Laimutė Bikulčienė ir Paulius Markevičius priminė kruvinų dienų įvykius. Eisenos dalyviai, vienas po kito mesdami gintaro dulkes į liepsnojantį laužą, trumpai pristatė žuvusius: kas kuo buvo, kokio amžiaus, citavo paskutinius jų žodžius. Dalyvavusiems 1991 m. sausio įvykiuose tarsi viskas atgimė iš naujo.

Po šio minėjimo norintys susirinko į Kultūros centro salę, kurioje buvo demonstruojami dailininkės Ilonos Daujotaitės- Janulienės paveikslai. Laimutė Bikulčienė nuodugniai pristatė Ilonos Daujotaitės-Janulienės kūrybos kelią. Vakarą paįvairino Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai: Viktorija Aliukonytė grojo fortepijonu (mokytoja E. Stropaitė), violončele griežė Lukas Cikanavičius (mokytojas V. Povilaitis), jam akomponavo mokytojas G. Pauliukonis), fortepijonu skambino mokytoja Eilina Stropaitė.

Tuo Sausio 13-osios minėjimas nesibaigė. Kitą dieną, šeštadienį, minėjimas tęsėsi Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šventomis mišiomis. Čia, nešini Lietuvos ir Širvintų X kuopos vėliavomis, atžygiavo šauliai: vadas Leonas Vaicekauskas, Rimantas Miniauskas, Adrija Redeckaitė, Liveta Grinytė, Arnas Paliulis, Karolina Pučinskaitė. Kunigas Povilas Slaminis per šv. Mišias prisiminė tą naktį žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę. Po šv. Mišių buvo padėtos gėlės prie savanorių paminklo, o mažoji Lietuvos pilietė Amelija Redeckaitė uždegė atminimo žvakutę. Vėliau Širvintų I.

Šeiniaus bibliotekoje susirinkusiems buvo parodytas filmas, primenantis 1991 m. sausio mėnesio įvykius. Susirinkusieji klausėsi sausio įvykių dalyvių – Arvydo Janavičiaus, Antano Kanapienio, Eugenijaus Žitlinsko, Alfonso Gudašiaus – prisiminimų. Norisi tikėti, kad nepamiršime didžiuotis savo Tėvyne, atminsime žmones, kurie kaip ir mes turėjo šeimas, buvo kažkieno vaikai, kurie paguldė savo galvas. Jie žuvo, kad mes gyventume, kad turėtume laisvę. Laisvės gynėjų dieną, kiekvienas turime įsipareigoti saugoti ir ginti savo valstybės laisvę, nes kitos Lietuvos neturime, Tėvynė yra vienintelė, mylėkime ir branginkime ją. Su pergalės diena!

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*