Naujausios žinios

MOKYTOJA, EDUKACINIŲ PROJEKTŲ LEKTORĖ

Kiek tenka bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, visi puikiausiai atsimena savo pirmąjį mokytoją. Mokytojo profesija asmeniui tampa antruoju vardu. Nesikreipiame į siuvėją sakydami siuvėja X ar į vairuotoją – vairuotojau X, o kreipdamiesi į mokytoją būtinai pasakysime mokytojau X… Mokytojas visą gyvenimą lieka mokytoju.

Širvintų bendruomeniniai šeimos namai pavasarį organizavo globėjų edukacinį užsiėmimą pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“. Sukvietė visus rajono globėjus pasibūti kartu prie kavos puodelio ir pasimokyti, kaip pasiruošti artėjančioms šventėms marginant kiaušinius. Renginys tikrai buvo labai naudingas ir laiku, juo labiau, kad pasitaikė galimybė susipažinti su projektu „Šeimos klubo veikla“. Dalyvavo koordinatorė Gražina Perednienė ir lektorė Jelena Labanauskienė.

Gyvas žodis yra daug kartų galingesnis už spausdintą. Regėjau informaciją apie egzistuojančius bendruomeninius šeimos namus, bet tai ir liko informacija. O kai teko pabendrauti su edukacijoje dalyvavusiomis darbuotojomis, susidarė visai kitas bendruomeninių šeimos namų įvaizdis. Pokalbio metu jos pademonstravo gerai pažįstamų širvintiškių tapybos darbus. Staigmena buvo verčianti iš kojų! Seniai žinomi kaimynai, draugai, o nieko nesakė, kad turi gabumų tokius darbus atlikti, nesisakė, jog lanko tapybos pamokas. Parodyti darbai buvo vienas už kitą geresni.

„Čia nieko sudėtingo nėra, – nusistebėjimus užgesino dailės užsiėmimus vedanti mokytoja Jelena Labanauskienė. – Visi, taip pat ir jūs, galėtumėte neprasčiau nutapyti. Tik reikia lankyti šeimos klubo veiklą „Tapybos vakarai“.

Sutartą dienos vakarą nelabai drąsiai į Meno mokyklą atėjo keletas globėjų. Malonūs, besišypsantys veidai pasitiko naujokus. O nuo ko pradėti? Čia jau Meno mokyklos mokytoja Jelena Labanauskienė neleido naujokėms nukabinti nosies. „Viskas gerai. Viskas yra pataisoma. Drąsiau!“ Kur dingsi, jei atėjai, reikia pradėti. O šalia kaimynės taip puikiai tapo, net pavydas ima, tačiau ir jos drąsina. Žinoma, be mokytojos patarimų, pamokymų nebūtų šių gražių darbų. Mokytoja Jelena padeda ir patyrusioms tapytojoms, ir naujokėms. Gal pastarosioms skiria daugiau dėmesio, bet taip ir turi būti – juk naujokės.

Tapybos patalpos nedidelės, visos, norinčios tapyti, vienu metu nebetelpa. Mokytoja su koordinatore Gražina rado išeitį: sudarė dvi grupes, dabar jau du vakarus vyksta užsiėmimai, du vakarus mokytoja vėliau pareis namo, nors… tai nesudaro jokių sunkumų.

„Mes dirbame, kad būtų patogų lankantiems bendruomeninius šeimos namus,“ – tvirtina ir koordinatorė Gražina, ir mokytoja Jelena.
Mokytoja Jelena ne vietinė. Jos gimtinė – Šalčininkų rajonas. Jau mokykloje jauną mergaitę viliojo menas. Tad užbaigusi vidurinę mokyklą Jelena įstojo mokytis į Šiaulių universiteto menų fakultetą, kuriame mokėsi septynerius metus. Jau prabėgo trylika metų, kai baigusi studijas Jelena apsigyveno Širvintose.

Meno mokykloje dailės mokytoja Jelena veda dailės pažinimą ir raišką vaikams nuo 5 iki 14 metų. Grupėje penkiolika mokinukų. Pamokų dėstymas pritaikomas vaikams pagal amžių. Patys mažieji, kad jiems neprailgtų pamoka ir visą laiką būtų užimti, patys pasiūlo, ką šiandien kurs. Paskutinių dienų darbas – pelėda. Kiek kantrumo, išmanumo iš mažųjų reikalavo šis darbelis: reikėjo iškirpti, nudažyti, išmarginti, suklijuoti. Kol vienas darbelis džiūsta, vaikai daro kitą. Vyresni jau atlieka rimtesnius darbus. Patinka mokytojai darbas su vaikais, gražu žiūrėti, kai iš mažų norinčių piešti vaikų po truputį auga meno mylėtojai.

„Kas žino, gal ateityje galėsiu didžiuotis, kad šį vaiką kažkada mokiau aš“, – šypsosi mokytoja. Kai dirbi patinkantį darbą, tai neprailgsta net darbo diena. „Nespėji apsidairyti ir jau sutemos, o ypač dabar, rudenį. Tad labai gerai, kad yra norinčių susitikti, pabendrauti. Šeimos namuose kuriamas darnus tarpusavio ryšys, atsipalaiduojama, skatinama pozityvi bendrystė“, – apie bendruomeninius šeimos namus kalba jų koordinatorė Gražina, jai pritaria ir projekto lektorė mokytoja Jelena.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Širvintų rajone įgyvendinimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“. Projektą įgyvendina Širvintų rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai: Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras ir asociacija „Kartų namai“.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkcijas – vykdo paslaugų šeimai organizavimą ir koordinavimą, bei projekto tikslinės grupės informavimą apie teikiamas paslaugas rajone, konsultavimą, tarpininkavimą besikreipiantiems dėl pagalbos asmenims. Aktyviai vykdo asmenų, kuriems reikalinga pagalba, įtraukimą į projekto veiklas, atlieka šviečiamąją ir kitas su projektu susijusias veiklas. Asociacija „Kartų namai“ organizuoja ir vykdo mokymus, kurių metu užtikrina dalyvių vaikų priežiūrą.

2017 metais į projekto veiklas įsitraukė 247 asmenys, 2018 m. – 282, 2019 m.( iki rugsėjo 1 d.) – 154. Projekto įgyvendinimo metu būtinas unikalių dalyvių skaičius – 200. Unikalūs dalyviai – tai kartą projektinėje veikloje sudalyvavę asmenys, ne unikalūs – keliose veiklose. Projekto vykdymo metu, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 1 d., yra 683 unikalių dalyvių. Dalyvių amžius neribojamas. O koordinatorė ir lektoriai labai maloniai bendrauja ir visus norinčius kviečia į bendruomeninius šeimos namus, kurių paslaugos nemokamos, kas šiais laikais retas dalykas. „Jei kas nori bendrauti ir susipažinti su naujais draugais, praplėsti akiratį, turiningai praleisti rudens, žiemos vakarus – kviečiame pas mus“, – tai p. Gražinos ir p. Jelenos žodžiai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*