Naujausios žinios

Mokytojų gatvė. Mokytoja Marta Valickienė

Valda Patinskienė

Čia pat, Garbatavičių ir Gurskų kaimynystėje, gyvena (kaip ir priklauso šioje gatvėje) mokytoja Marta Valickienė. Šiame name užaugo du sūnūs Arvydas ir Remigijus. Geri vaikai ir labai geri mokiniai. Dar ir dabar Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje yra abiejų Valickų nuotraukos, kaip mokinių, baigusių mokyklą aukso medaliais.

Trauką mokslui, tikriausiai, paveldėjo iš senelių Germanavičių. Jau tais laikais jie suprato, jog be mokslo bus sunkus gyvenimas jų vaikams, tad dar mažas, 10 ir 11 metų, dukreles, baigusias kaimo pradinę mokyklą, susitarę su pažįstamais, atvežė į Širvintas, į progimnazijos penktą skyrių tęsti mokslų. Progimnazija tuo metu veikė Rukšos dvare (dabartinėje Kalnalaukio teritorijoje. Iš dvaro beliko tik oficina), o jos direktoriumi dirbo puikus pedagogas Jurgis Čekuolis, o Algimantas Čekuolis – padūkęs Martos bendraklasis. Vėliau progimnazijos direktoriais dirbo Rakauskas, Taškūnas. Klasė buvo gana didelė – net 38 mokiniai. Iš progimnazijos iki naujos gyvenamosios vietos teko gana tolokai keliauti. Smagu būdavo ketvirtadieniais, pasibaigus turgui, kai prekiautojai grįždavo namo, pavežėdavo pakeliui einančius mokinius. Laukdavo šeštadienių, kada atvažiuos tėvukai parsivežti namo, o sekmadienio vakarą vėl veždavo į Širvintas. Taip važinėdama baigė ne tik progimnaziją, bet ir vidurinę mokyklą. Bebaigiant vidurinę mokyklą, daliai bendraklasių pasiūlė mokytojauti. Tad tik ką buvusi abiturientė Marta tapo Pusnės mokyklos mokytoja. Tik įkurtoje mokykloje mokėsi penktokai ir šeštokai, kitais metais tuomečiai šeštokai tapo septintokais, o Pusnės septynmetėje mokykloje jau buvo visi septyni klasių komplektai. Mokykloje mokytojavo vos keturi mokytojai ir direktorius. Vėliau Marta dirbo Pokiškių septynmetės mokyklos besikuriančiame Gervėčių komplekte (filiale), kurio kiekvienoje klasėje mokėsi po 5–11 mokinių. Čia teko dirbti vos metus, nes mokykla buvo uždaryta dėl mokinių trūkumo. O mokinių mažėjo dėl tuomečio tarybų valdžios „priešų“ išvežimo. Po pamokų iš mokyklos išeidavo visi mokiniai, o iš ryto, žiūrėk, jau keletos nėra, kitą dieną vėl tas pats. Tad mokyklą teko uždaryti, matyt, Gervėčiuose daug „priešų“ gyveno. Mokytojauti į Širvintas jaunai mokytojai nesinorėjo, bet, kai atvažiavo, tai ir pensijos sulaukė dirbdama Širvintų mokykloje. Mokytojaudama baigė Pedagoginį institutą, įgijo rusų kalbos mokytojos specialybę. Pirmiausia pradėjo mokyti Širvintų septynmetėje mokykloje, kuriai vadovavo direktorė Diržienė, o kai perėjo  dirbti į vidurinę mokyklą, direktoriavo buvęs  Martos klasės draugas Dalinkevičius. Jauna, energinga, smagi mokytoja Marta ne tik dirbo, mokėsi, bet ir spėjo susipažinti su atitarnavusiu kariuomenėje, baigusiu prekybos technikumą ir gavusi paskyrimą į Širvintas Juozu Valicku. Vaikinas dirbo rajono Vykdomajame komitete Prekybos skyriuje. Tad ilgai nelaukę jauni žmonės iškėlė vestuves. Taip greitai prabėgo laikas dirbant, nė apsidairyti nespėta, o juk daug metų, nuo 1952 iki 1987 m., mokytojavo iki pensijos, o ir po to teko pavaduoti sergančias ar išvykusias koleges, dirbti mokyklos bibliotekoje.

Prisimena mokytoja M. Valickienė savo trijų laidų visus mokinius. Sako, kad blogų mokinių neturėjo, geri buvo visi. Mokė ir aktorę Elvyrą Piškinaitę, ir Vilniaus Universiteto biologijos fakulteto dėstytoją Oškinį, ir neseniai „Auksiniame prote“ dalyvavusį ir laimėjusį Robertą Balandį, ir mums gerai pažįstamą  gydytoją Dainą Bliudžiuvienę, ir gydytoją Beniulytę, ir Rūdaitę, ir…, ir … Jau nutraukiau mokytoją, ji buvo pasiryžusi išvardinti visus savo mokinius, kuriuos per tiek metų mokė, visi, anot mokytojos, verti paminėti. O buvę mokiniai tai pat neužmiršta mokytojos, kviečia į klasės laidų susitikimus, skambina, teiraujasi, kas naujo, kaip sveikata. Mokytojos pavyzdys patraukė daugelį mokinių. Štai vien iš priešpaskutinės laidos šeši mokiniai pasirinko pedagogo darbą ir net du tapo rusų kalbos mokytojais. Mokytoja Irena Rutkauskienė, rusų kalbos mokytoja, yra viena iš jos mokinių, dirbanti „Atžalyno“ progimnazijoje.

Mokytoja vis mini buvusius savo mokinius, visus prisimena, visus pažįsta. Kai gatvėje susitinka ūsuotą vyrą ir jis sveikinasi, sakydamas, kad jos mokinys, mokytoja juokaudama atsako, kad ūsuotų mokinių nemokė. Metai keičia visus ir iš mokinukų tampa solidūs, autoritetingi piliečiai, nors mokytojai jie vis tiek mieli vaikai. Turi mokytoja vaikų, kuriems ji ne mokytoja, o miela močiutė ir net promočiutė. Ypač šilti santykiai Martą Valickienę sieja su marčiomis Alma ir Danute. Alma prie Vilniaus arkivyskupijos bažnyčios paveldo restauratorė, anūkas Liudas moksleivis, dalyvauja A. Noviko ansamblyje, sūnus Remigijus, verslininkas, dizaineris. Marti Danutė dirba mikrobiologe „Thermofisher scientific“. Dažni svečiai sūnaus Arvydo šeima, su savo šeimomis atvyksta ir anūkas Andrius, ir anūkė Jolita. Aprūpina būtiniausiais produktais, sutvarko buitinius reikalus. Moterys tvarkosi namie, vyrai tvarko ūkiškus reikalus, tik ,deja, nebėra paties Arvydo. Prieš kelis metus jį priglaudė mūsų žemelė, išėjo sūnus, palikdamas didelį skausmą šeimai. Netektį, kaip įmanydami, stengiasi kompensuoti sūnaus Remigijaus šeima, vis atranda priežastį apsilankyti pas mamą, papasakoti apie save, sužinoti naujienas. Per išeigines mokytoja bendrauja  su sūnų šeimomis, o per kitas savaitės dienas – su kaimynais. Dažnai aplanko kaimynės Vanda Gurskienė, Janina Garbatavičienė, Emilija Meliukštienė. Malonu buvo dirbti su kolegomis P. Antanaitiene, A. Bartašiene, B. Vinciūniene, A. Šarkiene, Skardžiuviene, su A.ir S. Bakšiais dar ir dabar sieja šilti prisiminimai apie buvusį bendrą darbą. Norisi susitikti, pasikalbėti, pasidžiaugti, o gal ir paliūdėti su buvusiomis kolegėmis, o dabar draugėmis Aldona Kalesnykiene, Regina Baroniene.

Atsisveikino mokytoja šypsodamasi, nes jau išeiginės, tuoj atvažiuos laukiami svečiai – vaikai iš Vilniaus. Tad, kai esate mylima artimųjų, kaimynų, reiškia esate visiems reikalinga ir svarbi. To ir norisi palinkėti ilgametei  Širvintų mokyklos mokytojai Martai Valickienei.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*