Naujausios žinios

Musninkų biblioteka: mintys po jubiliejaus

Janina Pukienė

Straipsnis buvo išspausdintas  lapkričio 22 d. laikraščio „Širvis“ 45-ame šių metų numeryje

Kai kovo mėnesį minėjome Širvintų viešosios bibliotekos aštuoniasdešimtmetį, nežinojom, kad Musninkų biblioteka, tiksliau, dabartinis Širvintų bibliotekos filialas įkurtas tų pačių metų tą pačią dieną. Tai buvo pirmosios rajono bibliotekos. Tada gal nebuvo kam pagalvoti apie solidžios sukakties paminėjimą, bet grįžusi dirbti bibliotekininkė Janė Rolienė suskato ruoštis šventei. Lapkričio 4 dieną Musninkų knygos mylėtojai rinkosi savo bibliotekon. Sulaukta ir svečių: atvyko ne tik Širvintų bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė, Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė, bet ir rajono merė Živilė Pinskuvienė. Šventėje netrūko muzikos, dainų, poezijos posmų, sveikinimo žodžių ir gražių palinkėjimų. Šventinę nuotaiką kūrė ne tik bibliotekininkė, bet ir jos padėjėjas Rokas Gatelis, taip pat Neda Černiauskaitė, Greta Paulauskaitė, Audronė Janušauskienė, Steponas Mažrimas bei Domantas Rolis. Padėkota aktyviausiems skaitytojams: Gražinai Markevičienei, Aušrai Urbonavičienei, Marytei Galvosienei, jauniesiems – Emai Žukauskaitei, Karinai Mėlinavičiūtei bei Rokui Gateliui. Merė padėkojo ir gardžios arbatos rinkiniu apdovanojo bibliotekininkę Janę Rolienę.

Kadangi šventėje dalyvauti neteko, važiuojant pro šalį užsukome Musninkų bibliotekon. Kalbiname Janę Rolienę: „Kaipgi šiandien gyvuoja biblioteka – jubiliatė?“

– Mūsų biblioteka nuo kovo jau skaičiuoja 81-uosius gyvavimo metus. Ji įkurta 1937 metais. 1943 m. buvo 210 skaitytojų. Pirmuosius keletą metų jai vadovavo Anelė Kilijonaitė. Vėliau čia dirbo seserys Stefa ir Aldona Marcinkevičiūtės, Jadvyga Valantavičiūtė, Elena Kizelienė, Vaidutė Lebeckienė, Dalia Baškevičienė. Net 37 darbo metus bibliotekai atidavė Apolonija Prielgauskienė. Gaila, kad ji nebesulaukė sukakties paminėjimo: šių metų gegužę jos netekome. Jai dirbant biblioteka įsikūrė seniūnijos pastate ir jau 50 metų čia gyvuoja. Taigi, galima sakyti, kad mūsų bibliotekai pasisekė, jos neblaškė iš vienos vietos į kitą. Nuo 2003 metų bibliotekoje yra keletas kompiuterių, vieša interneto prieiga. Pastebiu, kad dabar kompiuteriai labiau reikalingi suaugusiems, nei vaikams. Matyt, jaunimas viską sužino ir padaro išmaniaisiais telefonais.

– Kiek turite skaitytojų?

– Šią dieną – 152. Lyg ir nemažai, bet, kai palygini su 1980-aisiais, kada buvo apie 700 skaitytojų, dabar neatrodo daug. Bet nereikia skaičiais kalbėti. Biblioteka – tai bendruomenės gyvavimo centras, tai erdvė, kurioje ne tik giliname savo žinias, bet ir keičiamės jomis su kitais, tenkiname savo poreikius. Tai yra kaimo kultūros židinys, skleidžiantis šviesą, jungiantis įvairių kartų, požiūrių ir pomėgių žmones bendravimui ir darnai. Ne kiekvienam užsukusiam reikia knygos, ar vietos prie kompiuterio, jam gal tereikia pabendrauti, pasišnekėti. Tai irgi bibliotekos lankytojas, nors neturintis kortelės.

– O kaip pildomi fondai? Juk nuolat tenka girdėti, kad knygų gaunama mažai, periodinių leidinių užsakymai irgi sumenkę?

– Taip, gauname mažiau knygų, bet visaip sukamės. Centrinėje bibliotekoje yra saugykla, iš jos fondo atsivežame knygų, keičiamės ir su kitomis bibliotekomis. Sulaukiame dovanų. Nuolat mus paremia žymi kraštietė Marija Remienė. Ji atsiunčia ne tik laikraštį „Draugas“, bet ir knygų. Dovanoja ir kiti skaitytojai. Štai tradicinė akcija „Knygų Kalėdos“ dar tik prasidėjo, o jau gavom keletą naujų knygų, jas dovanojo Marija Dilienė ir Giedrė Kondratė. Iš periodikos mums skirta tik „Širvintų kraštas“, „Kaimo laikraštis“ ir žurnalas „Prie kavos“. Vieną kitą leidinį dovanoja patys leidėjai. Būna, kad kokį neišpirktą žurnalą tiekėjai palieka parduotuvėje, tuomet iš ten jie atkeliauja į biblioteką. Yra ir skaitytojų, dovanojančių perskaitytus žurnalus, dažnai jų atneša Ona Šiaulienė. Gyvename draugiškai, keičiamės tuo, ką turime. Bendradarbiaujame su gimnazija, vaikų dienos centru, Kultūros centro filialu, bendruomenėmis. Tiek aš, tiek skaitytojai esame dėkingi bendruomenei „Spindulys“ ir jos pirmininkui Alvydui Roliui – jų dėka bibliotekoje pakeistas apšvietimas, šviesiau gyvename.

– Biblioteka – tai ne vien knygos, tai ir renginiai, parodos, naujų knygų pristatymai, susitikimai su literatais ar šiaip įdomiais žmonėmis. Vienai sunku viską organizuoti. Ar turite padėjėjų?

– Esu be galo dėkinga, apie tai kalbėjau ir šventės metu, mokytojai Filomenai Vaicekauskienei. Ji tikras žinių ir informacijos lobynas, visada pasiruošusi dalintis su kitais, padėti, paskolinti literatūros ir pan. Neatsisako padėti ir mokytojai, ir jaunimas, ir kultūros darbuotojai – ačiū visiems.

– O kaip aktyviausi skaitytojai?

– Pirmiausia – Gražina Markevičienė. Juokaudama sakau, kad turbūt nėra knygos, kurios ji nebūtų perskaičiusi. Daug skaito Marytė Galvosienė, jaunieji – Rokas Gatelis, trys sesutės Žukauskaitės. Kai Žukauskų šeima grįžo iš Airijos, dabar mergaitės dažnos bibliotekos viešnios. Devyniasdešimtmetė Felicija Lisauskienė dalyvavo akcijoje „Vasaros iššūkis“. Jos metu reikėjo perskaityti 10 knygų. Senjora iššūkį sėkmingai įveikė. Vasarą bibliotekos lankytojų skaičių papildo vasarotojai, jie dažnai užsuka knygos ar spaudos leidinio.

– Šie metai jau bebaigią savo ratą. Kokius dar planuojate renginius?

– Drauge su seniūnija ir vaikų dienos centru „Aitvarai“ planuojame papuošti šimtmečio kalėdinę eglę. Bendrai gaminsime papuošimus, kuriais puošdavo prieš šimtą metų. Naudosim popierių, šiaudus, medį. Turim puikų, idėjų kupiną technologijų mokytoją Kęstutį Stankevičių. Prašysime jo ir nagingų gimnazistų pagalbos. O gal dar kas nors originalių žaisliukų ras? Žinoma, kabinsim ir raudonšonius obuolius. Girdėjau nuogąstavimų, kad juos nules paukščiai. Ir tegul, lai ir jiems būna Kalėdos (šypsosi). Nules, pakabinsim naujų. Tikiuosi, šią idėją sėkmingai įgyvendinsim.

– Tikimės to ir mes. Būtinai atvažiuosim jūsų eglės pasižiūrėti. O kokių dar planų turite?

– Seniai noriu suorganizuoti skaitytojų klubą, užsienyje tokie labai populiarūs. Gal ir Musninkuose atsiras norinčių įsijungti į klubo veiklą?

– Dar kartą sveikiname biblioteką jubiliejaus proga. Linkime ilgų gyvavimo metų, skaitytojų gausos, o Jums – planų ir vizijų išsipildymo. Dėkui už pokalbį.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*