Naujausios žinios

MUSNINKŲ PARAPIJA SUTIKO NAUJĄJĮ KLEBONĄ MARIŲ TALUTĮ

„Širvio“ informacija

Kunigas Marius Talutis aukoja Šv. Mišias Musninkų bažnyčioje

Rugpjūčio 2-osios sekmadienis Musninkų ir Kernavės parapijos tikintiesiems neeilinis – savo tarnystę pradėjo pal. Teofiliaus Matulionio bylos postulatorius, kunigas Marius Talutis. Šis kunigas į Širvintų rajoną paskiriamas jau antrą kartą. Pirmą kartą vikaravo Širvintų parapijoje, buvo paskirtas aptarnauti Šešuolėlių ir Zibalų parapijas.

Jau nuo savo kunigiškos tarnystės pradžios kunigas M. Talutis garsėja kaip istorijos, meno, kultūros žinovas. Pirmiausia, kur tik atvažiuoja, susipažįsta su to krašto istorija, kultūra, menu. Vėliau seka kūrybiniai darbai. Taip jo iniciatyva Elektrėnuose, Zibaluose, Šešuolėliuose, Žiežmariuose iškilo kolplytstulpiai, Punsko periferijoje buvo sutvarkyta koplyčia. Kiekviena parapija, iš kurios jis išvykdavo, nenorėdavo išleisti šio veiklaus kunigo.

Musninkų parapijos tikintiesiems prisistatydamas išsakė savo viltį – su visais parapijiečiais susitikti danguje. Be to, toks neįprastas prisistatymas nesibaigė staigmenomis. Parapijiečius nustebino klebono papildyta visuotinė malda. Tarp jų buvo prašymas, kad Musninkuose gimtų daugiau vaikų, kad abiturientai nesuklystų pasirinkdami savo ateities kelią ir liktų Lietuvoje. Taip pat kunigas prajuokino tikinčiuosius paaiškindamas, kodėl reikia melstis už mirusiuosius. Pasak jo, melstis būtina, nes kitaip jie sapnuojasi.

Per šv. Mišias klebonas Marius paatviravo, kad kažkada, kai vikaravo, yra galvojęs, kaip gera būti paprastu kunigu ir nesirūpinti viskuo. Žinoma, kas pažįstą šį brandų dvasininką, žino, kad jam atsakingumo rūpintis parapija ir vesti tikinčiuosius tikėjimo keliu užtenka, dar ir kitiems galėtų pridėti.

Be to, kunigas užsiminė, kad suprantąs, kaip parapijiečiai ilgisi senojo kunigo V. Balnio. Tad savo paskyrimą palygino su santuoka praeityje, kai jaunieji, tėvų sprendimu, vienas kitą pirmą kartą pamatydavo prie altoriaus. Tačiau ir vaikus gimdė, ir gražiai kartu senatvės sulaukdavo.
Sakoma, kad Dievas myli linksmą davėją. Tad su rimtimi, humoru ir džiaugsmu šv. Mišių metu prasidėjo nauja klebono Mariaus Talučio tarnystė Musninkuose.

„Ganytojau, Tu pašauk ir mes ateisime…“ – taip pasitiko ir pasveikino parapijiečiai savo naująjį kleboną Marių Talutį.

Nuotraukos iš Dalios Kunevičienės feisbuko paskyros

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*