Naujausios žinios

Musninkuose atidengtas paminklas (vaizdo įrašas)

srf logo

Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ pirmininko Alvydo Rolio ir aktyvių narių iniciatyva šeštadienį, rugpjūčio 19 dieną, tarp jau kultūros centru Musninkų miestelyje tapusios varpinės ir Musninkų Švenčiausios Trejybės bažnyčios atidengtas ilgai mintyse brandintas paminklas Vyties Kryžiaus kavalieriams ir oficialiai pripažintiems 1918–1920 metų savanoriams. Atminimo lentose iškaltos 52 pavardės tų kovotojų už Lietuvos Nepriklausomybę, kurie gimė Musninkų valsčiuje, gyveno, jame atliko karinę tarnybą ar apsigyveno čia, gavę žemę už kovas savanorių gretose. Šeštadienio vidurdienį po šventų mišių paminklas buvo atidengtas ir Musninkų Šv. Trejybės bažnyčios klebono Virginijaus Balnio pašventintas. Garbės sargybos kuopos Salvės būrys iššovė trijų šūvių salvę. Pirmasis šūvis buvo iššautas už Musninkų valsčiaus savanorius, antrasis – už Lietuvos kariuomenę, o trečiasis – už laisvą Lietuvą.

Musninkų bendruomenės ,,Spindulys“ pirmininkas Alvydas Rolis pasidalino mintimis, kaip gimė idėja pastatyti paminklą 1918–1920 metų savanoriams, kaip sekėsi kūrybiniai ir techniniai darbai, kas padėjo įgyvendinant nelengvą, tačiau prasmingą projektą. „Paminklai svarbūs gal ne tiems žmonėms, kurie gynė, svarbūs mūsų ateities kartoms, kad jie žinotų, koks laikas buvo tada sudėtingas, kaip jie – pirmieji patriotai – ėjo ginti Tėvynės“, – kalbėjo A. Rolis.

Žurnalistas, projekto ,,Atminimo lentų Lietuvos miesteliuose programos“ iniciatorius Vilius Kavaliauskas kalbėjo, kad paminklui parinkta puiki vieta. „Būtent iš tos vietos aštuonioliktais–devynioliktais metais į Lietuvos kariuomenę ėjo vyrai. Nuo kur jie galėjo eiti? Nuo bažnyčios, nuo varpinės.“ Jis taip pat dėkojo bendruomenei „Spindulys“ už darbą, kuris pergyvens juos pačius, nes akmuo yra ilgaamžis ir jis primins ateities kartoms apie žmones, kurių darbai juos taip pat pergyveno. V. Kavaliauskas pasidžiaugė, kad 2018 metais Lietuva minės valstybės atkūrimo šimtmetį, o Musninkų miestelis jį jau paminėjo pačiu geriausiu būdu – įkaldama į Lietuvos ir Musninkų istoriją pusšimtį vardų, kurie paliko mums Lietuvos valstybę.

Paminklą Musninkų valsčiaus savanoriams kūrė skulptorius Algirdas Kuzma ir architektas Tumas Mazūras. Skulptorius A. Kuzma renginyje pasidalino įspūdžiais apie paminklo kūrimo proceso subtilybes. Jis padėkojo architektui T. Mazūrai už gražiai suderintą paminklo vietą architektūriniame ansamblyje ir pastatymo vietą. Padėkojo konstruktoriui Tomui Gužui, kuris pasiūlė techninį sprendimą metalo konstrukcijai. Dėkojo Mildai ir Juozui Kalinauskams, kurių sodyboje, esančioje Ulšiškių kaimelyje, buvo atlikti galutiniai paminklo gamybos darbai. „Sąmoningai palikau technologines pjūklų žymes, kad matytume, jog paminklas pagamintas XXI amžiuje,“ – kalbėjo skulptorius.

Jonas Dikčius – 1918–1920 metų savanoriaus Dikčiaus Domininko sūnus – susirinkusiems į iškilmingą šventę pasakojo, kad jo tėvelis buvo tarp 11 vyrų, kurie 1918 m., pasiėmę po paltį lašinių, kepalą duonos ir sermėgą, išėjo į Kauną registruotis bei į karinių veiksmų apmokymus ginti Tėvynę. „Teko tėvukui dalyvauti mūšiuose su bermontininkais, bolševikais, lenkais. Visi savanoriai mūšiuose daug kentėjo. Deja, iš vienuolikos išėjusių iš Kulniškių kaimo grįžo devyni ir mano tėvelis buvo tarp jų, – pasakojo J. Dikčius. – Šis paminklas stovės čia amžius ir primins visiems kovos dalyvius, savanorius.“

„Trūksta žodžių apibūdinant tą iniciatyvą, jo kilnumą, bendruomenės pastangas turėti tokį istorinį atminimą Musninkuose. Tai pavyzdys visai Lietuvai… Jei mes nepasakosime savo istorijos, tai už mus tai padarys kiti ir turbūt dažniausiai tai bus nedraugiški mūsų kaimynai. O tauta, kuri nežino savo istorijos ar ją užmiršo, linkusi toje istorijoje padarytas klaidas pakartoti. Žinodami šią išmintį ir turėdami tokį puikų pavyzdį, klaidų nedarykime, eikime į priekį…“ – kalbėjo šventėje dalyvavęs Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.

„Spindulio“ bendruomenės bičiulis Jonas Lučiūnas negailėjo padėkos žodžių bendruomenei ir aktyviam pirmininkui Alvydui Roliui. Kalbėjo, kaip svarbu įamžinti skaudžius Lietuvai istorijos laikotarpius. J. Lučiūnas pirmininkui A. Roliui padovanojo ką tik išleistą knygą „Į Lapeles pargrįžta paukščiai“.

Susirinkusius sveikino ir atminimo dovanėles paminklo iniciatoriams ir kūrėjams įteikė Širvintų rajono savivaldybės vicemerė I. Vasiliauskienė ir Administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė.

Širvintų rajono šaulių kuopos vadas Lietuvos šaulių sąjungos vado vardu visuomenės veikėją Alvydą Rolį apdovanojo trečio laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu už nuopelnus Šaulių sąjungai, įamžinantį Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovotojų atminimą. Antro laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu už nuopelnus Šaulių sąjungai, už uolią ir sąžiningą tarnybą apdovanotas šaulys Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Širvintų Šaulių 10-os kuopos vadas Leonas Vaicekauskas. Ši diena buvo labai tinkama proga jaunimui, kuris pareiškė norą įstoti į Šaulių sąjungos gretas, iškilmingai prisiekti. Po priesaikos jauniesiems šauliams iškilmingai buvo įteikti šaulio ženklai.

„Savanorių auka mūsų širdyse gyva“ – tokiu pavadinimu įgyvendindama projektą Musninkų kultūros puoselėtojų bendruomenė ,,Spindulys“ sutvarkė savanorių kapus, juos atnaujino. Šį projektą finansavo Krašto apsaugos ministerija. Paminklo atidegimo dieną jaunimas, įstojęs į Šaulių sąjungos gretas, pagerbė Musninkuose žuvusius savanorius ir 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Alfonsą Petrulį, uždegė atminimo žvakeles ir padėjo ant jų kapų gėlių.

„Pagal mūsų bendruomenės projektą Krašto apsaugos ministerijai, šiai idėjai įgyvendinti reikėjo daugiau kaip 14 tūkst. eurų; mums skyrė 2 tūkst. ir pasakė, arba vykdot visą projektą, arba iš viso atsisakote savanorių įamžinimo idėjos pastatant paminklą. Šiandien matome jį baigtą. Žinoma, tai ne vieno žmogaus – šių dienų savanorio – rankų, proto ir širdies darbas. Tačiau yra du vyrai, be kurių apsisprendimo, darbo, kantrybės ir pasiaukojimo šio paminklo nebūtų buvę. Tai Alvydas Rolis ir Juozas Kalinauskas,“ – kalbėjo renginio vedėja Audronė Janušauskienė.

Renginio vedėjas Steponas Mažrimas dėkojo už pagalbą, statant paminklą, finansiniams rėmėjams: skulptoriui Algirdui Kuzmai, architektui Tumui Mazurai, archeologei Birutei Lisauskaitei, Musninkų kraštietei, projekto rėmėjai Marijai Bareikaitei-Rėmienei, rašytojui Petrui Naraškevičiui, įmonės ,,Autostarteris“ savininkui, Musninkų valsčiaus savanorio anūkui Saulius Prielgauskui, UAB ,,Fegda“ įmonės vadovui Arvydui Gribuliui, Algirdui Didžiokui, Artūrui Griškevičiui, Albertui Karickui, Jonui Kancerevičiui.

Po iškilmingos ceremonijos Musninkų bendruomenė ,,Spindulys“ susirinkusius kvietė aplankyti Musninkų varpinę, kurioje eksponuojama fotografijų paroda ,,Musninkų valsčiaus savanoriai“, pasižiūrėti Jono Lučiūno foto objektyvu sustabdytų paminklo kūrimo ir statymo darbų akimirkų bei atnaujintų Musninkų valsčiaus savanorių nuotraukų. Varpinėje susirinkusieji galėjo įsigyti rašytojo Petro Naraškevičiaus parengtą informacinį leidinį ,,Musninkų valsčiaus savanoriai – Lietuvos kariuomenės kūrėjai“.

Nuo pat renginio pradžios, visų, kurie domisi karine technika, laukė ir maloniai konsultavo kariuomenės technikos ir ginkluotės ekspoziciją atvežę kariai. Musninkiečiai su malonumu klausė liaudiškos muzikos kapelos, dainuojančio Domanto Rolio bei koncertuojančių roko grupės iš Kauno ,,Thundertale“(„Perkūno sakmė“) pašėlusių narių, o išalkusieji bei ištroškusieji galėjo paskanauti ,,Spindulio“ bendruomenės narių Rasos ir Vaclovo sriubos ir puikiausios kokybės saldžios giros.

Vaizdo įrašas ir nuotraukos A. Bagočiūnienės

1 Comment on Musninkuose atidengtas paminklas (vaizdo įrašas)

  1. graži idėja ir sektinas pavyzdys, kaip galima puošti savo kraštą. Sveikinimai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*