Naujausios žinios

Musninkuose pražydo keturi šimtai neužmirštuolių

Dvidešimt aštuoneri metai praėjo nuo tų lemtingų įvykių, kai 1991 m. sausio 13-ąją prie televizijos bokšto Vilniuje priešindamiesi sovietų okupacijai žuvo 14 taikių žmonių. Visiems žuvusiems atminti ir jų atminimui pagerbti šalia bažnyčios, prie Šv. arkangelo Mykolo skulptūros, Musninkų kaimo bendruomenė iškėlė keturiolika trispalvių bei visą aikštę išpuošė keturiais šimtais neužmirštuolių.

„Ši idėja apie neužmirštuolių pilną lauką Musninkų bendruomenės pirmininkei Jadvygai Kielienei gimė jau senokai ir šiais metais ji buvo įgyvendinta. Žydrus žiedelius karpė Musninkų bendruomenės moterys ir seniūnijos darbuotojos. Jos nešėsi po darbo namo ir karpė neužmirštuoles. Ir seniūnijos vyrai taip pat neliko nuošalyje, gręžė skylutes bei smaigstė žiedelius…“ – pasakojo Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė.

Sausio 13-osios rytą musninkiečiai rinkosi į bažnyčią ir po Šv. Mišių susibūrė į šios istoriškai svarbios datos minėjimą. Minėjime dalyvavo ir „Spindulio“ bendruomenės nariai. Musninkų seniūnė B. Jankauskienė priminė susirinkusiems apie Sausio 13-osios įvykius, o bendruomenės nariai, paeiliui skaitydami žuvusiųjų pavardes bei trumpas biografijos ištraukas, nešė prie vėliavų po degančią žvakutę. Prie visų keturiolikos vėliavų netrukus pleveno keturiolika degančių žvakės liepsnelių, primenančių apie vienybės ir atminties svarbą. Vėliau visus žuvusius už mūsų laisvę susirinkusieji į minėjimą pagerbė tylos minute bei sugiedojo „Lietuva brangi“.

Prisiminkime dar kartą visus keturiolika žuvusiųjų tą žvarbią žiemos naktį:

Ignas Šimulionis buvo jauniausias iš žuvusių Sausio 13- ąją – mirties dieną jis buvo 17- os. Lemtingąją naktį I. Šimulionis buvo pašautas septynių kulkų, viena jų – į kaktą – buvo mirtina. Jam parkritus, dar buvo buože trenkta per galvą.

Darius Gerbutavičius 1973 m. gimimo. Sausio 11–13 d. jis budėjo prie Seimo ir televizijos bokšto, kur ir buvo nukautas. Jį suvarpė penkiomis kulkomis, o mirtinas buvo šūvis į plaučius.

Virginijus Druskis 1969 m. gimimo. Jam mirties dieną buvo 21 metai. Virginijus žuvo nepraėjus nė metams nuo vedybų. V. Druskis nušautas šūviu į krūtinę. Liudininkų teigimu, V. Druskis tapo pirmąja auka.

Rolandas Jankauskas gimė 1969 m. Mirties dieną jam buvo 22 metai. Sausio 13-osios naktį R. Jankauskas su broliu išėjo prie televizijos bokšto. Šūvio akimirką Rolandas stovėjo labai arti patrankos vamzdžio, be sąmonės nugriuvo po tanku ir buvo sutraiškytas.

Loreta Asanavičiūtė 1967 m. gimimo. Ji vienintelė lemtingąją naktį žuvusi moteris, jai mirties dieną buvo 23 metai. Suvažinėta tanko, L. Asanavičiūtė mirė ligoninėje. Po tanku atsidūrė trys moterys. Tačiau labiausiai nukentėjo Loreta Asanavičiūtė.

Rimantas Juknevičius gimė 1966 m., jam mirties dieną buvo 24 metai. Mirė R. Juknevičius nukautas kareivių kulkos.

Vidas Maciulevičius gimė 1966 m., jam mirties dieną buvo 24 metai. Prie televizijos bokšto Vidas buvo kartu su broliu Rimu. Rimas prie bokšto buvo sužeistas į ranką, tačiau išgyveno. O Vidas Maciulevičius buvo nušautas: kulka pataikė jam į nugarą, nuvežtas į ligoninę mirė, palikęs žmoną ir trejų metų sūnų.

Titas Masiulis gimė 1962 m. Jam mirties dieną buvo 28 metai. T. Masiulį prie televizijos bokšto pakirto kulka.

Alvydas Matulka gimė 1955 m., jam mirties dieną buvo 35 metai. Mirė nuo ūmaus miokardo infarkto. „Išgirdęs, kad aplinkui žūsta žmonės, jis pasiteiravo: „Nejaugi kareiviai gali šaudyti į žmones?“. Tai buvo jo paskutiniai žodžiai. Alvydas staiga griebėsi už širdies ir sukniubo aikštėje. Atvykusi greitoji pagalba jau nebespėjo išgelbėti A. Matulkos gyvybės.

Alvydas Kanapinskas gimė 1952 m., jam mirties dieną buvo 38 metai. A. Kanapinskas mirė nuo krūtinėje įstrigusios automato kulkos. Apie jo mirtį šeima sužinojo kitą rytą.

Vytautas Vaitkus gimė 1943 m., mirties dieną jam buvo 47 metai. V. Vaitkus buvo vienintelis Sausio 13-ąją žuvęs laisvės gynėjas, kilęs iš Žemaitijos. Sausio 13-osios naktį V. Vaitkų nušovė desantininkai.

Vytautas Koncevičius gimė 1941 m. Jam sausio įvykių metu buvo 49 metai. V. Koncevičius buvo vienintelis iš sausio 13-osios aukų, miręs ne tą pačią naktį. Buvo pašautas SSRS desantininkų, dėl jo gyvybės medikai kovojo mėnesį, bet galiausiai organizmas neatsilaikė. Širdis nustojo plakti vasario 18 d.

Algimantas Petras Kavoliukas gimė 1939 m. Jam mirties dieną buvo 52 metai. Žuvo apie antrą valandą nakties pervažiuotas tanko.

Apolinaras Juozas Povilaitis gimė 1937 m. Jis buvo vyriausias iš žuvusiųjų Sausio 13-osios naktį – jam buvo 53 metai. Dar 1989 m. buvo desantininkų sumuštas „bananu“, kai per antisovietinį mitingą užstojo seną moterį. Sausio 13-ąją A. J. Povilaitis buvo nušautas sovietų karininko.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*