Naujausios žinios

MŪSŲ „BOČIAI“ – AUKSARANKIAI

Auksarankiai „Bočiai“

Antradienį Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaityklos patalpose atidaryta LPS Širvintų skyriaus bočių rankdarbių paroda. Erdvi skaitykla pilnutėlė. Parodos ekspozicją atidarė bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė joniškietės Bronislovos Černiauskienės eilėmis: „…Ne veltui, ne veltui darbuosis, / Juk rankomis grožį kuri. / Juo savąją buitį papuoši / Ir juo dar grožėsis kiti…“ Ir kaip nesigrožėti! Nedažnai tenka matyti išsiuvinėtus paveikslus. Ir kaip išsiuvinėtus! Smulkiais smulkiais kryželiais. Iš tolo žiūrint, nė nepasakysi, jog tai siuvinėjimas, tarytum piešti paveikslai, tik priėjęs arčiau pamatai, jog tai adatos, siūlo, darbščių rankų ir begalinės kantrybės darbai. Staigmeną pateikė mūsų bočeliai. Pasirodo, kokių talentingų esama. Juvelyriniai papuošalai, mezginiai, nėriniai, medžio drožiniai negali atsistebėti ir atsigrožėti. O draugijos narė Vitalija Dulevičienė, grojanti fleita, skambinanti kanklėmis, taip pat parodė, ką moka – pagrojo fleita.

Pasisakydama skyriaus tarybos narė Zina Stonienė padėkojo visiems parodos ekspozicijos dalyviams už suteiktas malonias akimirkas, už tai, kad sudaryta galimybė visiems rajono gyventojms pamatyti jų dailius darbus. „Gyvenimo patirtis, žinios suguldytos šiuose darbuose. O rankdarbiai – tai nusiraminimas, poilsis nuo streso, įtampos. Tai sveikatos šaltinis. Dirbkite, kurkite, džiuginkite namiškius ir aplinkinius. Savo patirtį perduokite vaikams ir anūkams. Sveikatos ir dar daug naujų darbų“, – palinkėjo Z. Stonienė. Net septyniolika auksarankių bočių – Lolita Pliukštienė, Povilas Malinauskas, Leokadija Žukauskienė, Alvyda Vadeikienė, Regina Ambrazienė, Vitalija Marcinkevičienė, Sigita Liucija Jankovskaja, Laima Baronienė, Zita Kavaliauskienė, Dalija Anastazija Mulevičienė, Liudmila Urbonavičienė, Matriona Aniukštienė, Laimutė Nitinienė, Danutė Murauskienė, Genovaitė Piškinienė, Ana Geigalienė, Zina Stonienė – pristatė savo darbus parodai, o tai tik maža jų darbų dalis. „Bočių“ skyriaus pirmininkas Vladas Jablonskas nuoširdžiai padėkojo ir įteikė gėlių šios parodos sumanytojai pavaduotojai Genovaitei Abromavičienei, daugiausiai prie parodos surengimo prisidėjusioms Reginai Ambrazienei, Zinai Stonienei, už suteiktas patalpas padėkojo bibliotekos direktorei Vaivai Daugėlienei, darbuotojoms D. Karolaitienei, A. Kanapienienei, B. Lajauskienei.

Renginio pabaigoje Kultūros centro choro „Navis“ vadovė Audronė Burakovienė ir folklorinio kolektyvo vadovė Njolė Vitkauskaitė duetu dainavo mėgiamas dainas, kartu kviesdamos dainuoti ir susirinkusius. Skaityklos salė aidėjo nuo gausių aplodismentų, o bibliotekos darbuotojai susirinkusius pakvietė į šokių salę, ne, ne šokti, o prie arbatos puodelio. Taip bendraujant ir gimsta naujos mintys, nauji sumanymai. O kūrybingi bočiai tuoj imasi juos įgyvendinti. Tad sveikatos ir dar daug naujų darbų!

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*