Naujausios žinios

Naujas asfaltas sutrūko už jį dar nespėjus sumokėt

V. Sarpausko nuotr.

Straipsnis buvo išspausdintas gegužės 9 d. laikraščio „Širvis“ 18-ame šių metų numeryje.

Jauniūnų kaimo gyventojai paklausti, kur Pievų gatvė, iš kart atsako: „A, tai jūs ieškot naujos sutrūkiusios gatvės? Tą gatvę nuo sovietų laikų vietiniai „Pasiolku“ vadina“. Išties Pievų gatvė yra šiek tiek atokiau nuo Jauniūnų kaimo, kitoje pagrindinio kelio pusėje. Kai nuvykome, naujojo asfalto įtrūkimai jau buvo „užlopyti“, užlieti smala. Sutrūko nė metų neatlaikęs naujai išlietas asfaltas Jauniūnų kaime ir prieš dvejus metus išlietas asfaltas Družų kaime.

2015 m. liepą Administracijos direktorės I. Baltušytės-Četrauskienės įsakymu buvo įvesti pakeitimai Širvintų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse (toliau – Taisyklės). 17 punkte buvo numatyta, kad nenumatytais atvejais ir preliminariai numatomos sutartys prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertei neviršijant 30 tūkstančių eurų be PVM, darbų pirkimo sutarties vertei neviršijant 45 tūkstančių eurų be PVM, galima vykdyti apklausą raštu, neskelbiant viešai.

Tų pačių metų lapkričio mėnesį patvirtinama Taisyklių 17 punkto nauja redakcija. Anksčiau numatytos pirkimų sumos ženkliai padidėjo, ypač perkant darbus, o pirkimo būdas liko tas pats – apklausa raštu ir viešai neskelbiant. Darbų pirkimo vertė nuo 45 tūkstančių eurų išaugo iki 100 tūkstančių eurų be PVM. O jau kitų metų vasario mėnesį, tai yra nepraėjus nė trims mėnesiams, darbų pirkimo vertės, kai nereikia pirkimų viešai skelbti, jau išauga net iki 130 tūkstančių eurų be PVM. Tai kone 157 tūkstančiai eurų, kuriuos galima išleisti neskelbiant konkurso viešai, tik apklausus tris tiekėjus savo nuožiūra.

Šių abiejų gyvenviečių kelius asfaltavo rangovas UAB „Fegda“. Jį Širvintų rajono savivaldybės administracija pasirinko atlikdama apklausą raštu. Širvintų rajono savivaldybės Ūkio plėtros skyriaus teigimu, buvo apklausti trys tiekėjai. Laimėtoju pripažintas tiekėjas, kuris pasiūlė mažiausią kainą.

Jauniūnų kaimo Pievų gatvės asfaltavimo darbų sutarties vertė – 103 999,50 Eur. Širvintų rajono savivaldybės administracija, jos pačios teigimu, rangovui už šiuos darbus iki šiol liko skolinga net 94 499,50 Eur. Vadinasi, už darbus Savivaldybė per beveik metus tesumokėjo nepilnus dešimt procentų.

Družų kaimo Draugystės gatvės kelio darbų sutarties vertė dar įspūdingesnė. Ji siekia net 139 513,00 Eur. Už šio kelio tiesimą Širvintų rajono savivaldybė taip pat liko skolinga įmonei, nors darbai atlikti 2016 metais. Savivaldybės Ūkio plėtros skyriaus teigimu, už jį dar nesumokėta 44 213,00 Eur. Abiejų šių kelių darbai finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Merė demonstratyviai teigia, kad Savivaldybė ima mažai paskolų, bet neužsimena, kad ir be paskolų turi nemažą sumą skolų.

Už kelio defektus bei jų šalinimą garantiniu laikotarpiu atsakingas rangovas. Savivaldybės teigimų, rangovas kreipėsi į ekspertus ir, kaip matome, neskuba naujai asfaltuoti sutrūkusios kelio dalies. Jis jį paprasčiausiai užlopo smalos pagrindu. Tik kyla klausimas, jei, nepraėjus nė metams, daugiau kaip šimtą tūkstančių Širvintų rajono gyventojams kainavę keliai jau sutrūko, neatlaikę švelnių lietuviškų žiemų, kaip jie atrodys po dešimtmečio?

Šią situaciją paprašėme pakomentuoti kelias ankstesnes kadencijas ėjusį Širvintų rajono merą Vytą Šimonėlį, kuris šiuo metu dirba su projektais, finansuojamais Europos Sąjungos lėšomis.

„Nuo 2015 metų lėšos skiriamos vietinės reikšmės keliams, kurias tvarko savivaldybės, padidėjo apie 49 proc. ir paskutinius 3 metus išliko tame pačiame lygyje. Mūsų Savivaldybė kelių priežiūrai gauna apie 650 tūkstančių eurų kiekvienais metais. Be šių lėšų Savivaldybei keliams tvarkyti kasmet skiriama apie 250–300 tūkst. eurų tikslinių lėšų. Tačiau lėšų trūksta, todėl ir mūsų Savivaldybėje daugelio vietinės reikšmės kelių būklė bloga, ypač situacija pablogėja rudens ir pavasario metu.

Savivaldybė pagal išgales gali prisidėti savo biudžeto lėšomis keliams tvarkyti, bet šiandieną mūsų Savivaldybėje prioritetai kiti. Kaip mūsų Savivaldybėje buvo atrinkti remontuojami keliai, kodėl darbų viešiesiems pirkimams atlikti pasirinko mažos vertės pirkimo būdą, apie pirkimą viešai neskelbiant, žino tik Savivaldybės valdžia. Apie kokią bent jau elementarią tvarką ir Savivaldybės tarybos narių savigarbą galima kalbėti, kai objektai Savivaldybės taryboje net nepatvirtinti, bet sutartys pasirašytos ir atlikti darbai.

Situacija tokia: šią dieną už atliktus darbus Savivaldybės keliuose per 2016–2017 metus iš dalies atsiskaityta ir skolos likutis sudaro 477 tūkstančių eurų. Informacija apie skolas surinkta iš viešai prieinamų šaltinių, todėl šie skaičiai gali būti netikslūs, bet jie nėra esminiai. 2018 m. kovo mėnesį Savivaldybės administracija pasirašė dvi naujas sutartis už 311 tūkstančių eurų sumą. Darbai tuose objektuose nepradėti.

Šios skolos ir dvi naujos sutartys nebuvo įtrauktos į Savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio mėn. patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių 2018 metais objektų sąrašą, o tai reiškia, kad artimiausiu metu už atliktus darbus nebus atsiskaityta. Šie 788 tūkstančių eurų Savivaldybės įsipareigojimai sudaro apie 120 proc. nuo skiriamų kelių priežiūrai metinių lėšų, neskaičiuojant tikslinių lėšų. Tai reiškia, kad darbai, daugiau negu vienerius metus į priekį, padaryti skolon,“ – susidariusią situaciją komentavo V. Šimonėlis

UAB „Fegda“ į „Širvio“ klausimus neatsakė ir situacijos nekomentavo.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*