Naujausios žinios

Naujas Tarybos narys – seni įpročiai

Asociatyvi nuotrauka. Šaltinis: www.etaplius.lt

Širvintų rajono savivaldybės taryboje vėl pokyčiai. Tarybos narę iš daugumos Rimą Jasevičienę keičia su merės komanda dalyvavęs rinkimuose ir juose negavęs mandato Marijanas Bylinskis. Pirmojo šių metų posėdžio metu šis Tarybos narys davė priesaiką gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Gyvenimas parodys, ar bus paprasta priesaikos laikytis, kai teks derinti priesaiką su neatsiejama valdančiųjų Tarybos narių savybe – paklusnumu.

Valdančiųjų vadovavimo laikotarpiu Tarybos narių pokyčiai tampa įprastu dalyku, kaip, beje, ir paties aukščiausio posto pasiekusio asmens įpročiai pašiepti. Per pusvalandį trukusį posėdį teko išgirsti kone penketą pašiepiančių ar šiaip kandžių replikų savo kolegų atžvilgiu.

Keičiamas Tarybos veiklos reglamentas

Pakankamai pagrįsto nepasitenkinimo iš opozicijos sulaukė sprendimo projektas iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Šis sprendimas buvo priimtas valdančiosios daugumos balsais, daugumai opozicijos narių balsavus „prieš“. Mažumos atstovas Virginijus Sarpauskas šiuo klausimu nebalsavo.

„Prieš pat posėdį mums jau buvo žinoma, kad panašaus pobūdžio Tarybos narių klausimų ir atsakymų laiko bei skaičiaus ribojimai Tarybos posėdžio metu Druskininkų atveju Teismo buvo pripažinti neteisėti. Todėl mūsų rajono
atveju žinant, kad sprendimas galimai yra neteisėtas, balsuoti būtų neprotinga. Dėl šios priežasties pasirinkau visai nebalsuoti. Plačiau apie šią situaciją parašysiu kitame numeryje“, –  situaciją „Širviui“ komentavo Virginijus Sarpauskas.

Esminiai reglamento papildymai bei siūlomi keitimai, kurie sukėlė opozicijos pasipiktinimą, daromi 51 punkte. „51. /…/ Klausimas [pateiktas Savivaldybės tarybos nario – Red. pastaba] turi trukti ne ilgiau kaip 30 sekundžių, o atsakymas – ne ilgiau kaip 1 minutę. Kiekvienas Savivaldybės tarybos narys kiekvienu Savivaldybės taryboje svarstomu klausimu gali klausti 1 klausimą, aiškiai suformuluotą, nepriklausomai nuo to, kieno vardu jis klausia. Savivaldybės tarybos daugumos, Savivaldybės tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu klausimą pateikti gali tik vienas jos narys. Klausimą Savivaldybės tarybos narys pateikia iš Savivaldybės tarybos nario vietos posėdžių salėje. Atsižvelgiant į svarstomo klausimo svarbą, posėdžio pirmininkas gali leisti pateikti daugiau klausimų.“ Bei 52 punktas: „Savivaldybės tarybos narys kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti 1 kartą, nepriklausomai nuo to, kieno vardu jis kalbės. /…/ Savivaldybės tarybos narys savo vardu gali kalbėti iki 1 minutės, o Savivaldybės tarybos daugumos, Savivaldybės tarybos opozicijos, frakcijos ar grupės vardu – iki 2 minučių. /…/ Posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtojo pasisakymą pasibaigus kalbėjimo laikui, numatytam Reglamento 51 punkte, arba atsižvelgdamas į svarstomo klausimo svarbą gali pratęsti pasisakymo laiką. Savivaldybės tarybos narys pasisako iš Savivaldybės tarybos nario vietos posėdžių salėje. Pirmininkui leidus, gali pasisakyti iš tribūnos.“ Būtent šiuos pakeitimus Tarybos posėdžio metu pabrėžė ir opozicionierius Vidmantas Mateika.

„Savivaldybės vadovaujasi vietos savivaldos įstatymais. Daug įstatymų nurodo vadovautis jais be išvedžiojimų. Deja, yra nemažai savivaldos teisės aktų, kurie nukreipia į reglamentą. Va čia ir prasideda „imperatorių“  naudojamos galios. Per praėjusią ir šią kadencijas Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas buvo koreguojamas ne vieną kartą, dėl Etikos ir Antikorupcijos komisijų tvarkos, dėl laiko apribojimo ir apribojimų tarybos nariams. Merės teisininkas, pristatydamas projektus, sako neva pasikeitus Savivaldos įstatymui, koreguojamas ir reglamentas, bet tai nėra tiesa. Dauguma pakeitimų yra vietos „karalių“ užgaidos. Pasikonsultavę su Vyriausybės atstovu, gavome patikinimą, kad tai vietos valdžios vidaus taisyklių reikalas, o Vietos savivaldos įstatymas to nenumato, bet ir nedraudžia. Mano nuomone, reglamento pakeitimai sunkina ir taip sudėtingą opozicijos darbą Taryboje. Mačiau Druskininkų reglamentą. Jis labai panašiai sudėliotas, su apribojimais. Druskininkų opozicija skundė sprendimą teismui ir jį laimėjo…“ – susiklosčiusią situaciją komentavo V. Mateika.

Mažumos atstovas A. Astikas taip pat pasisakė dėl Tarybos veiklos reglamento keitimų bei pavadino naujai įvedamą rajone tvarką „despotizmu ir tironija“ . Iš tribūnos Tarybos narys prašė nekeisti 52 punkto ir nepriimti jame siūlomos pasisakymo laiko trukmės ir klausimų skaičiaus, taip pat neatimti laisvės rinktis, iš kurios vietos Tarybos narys gali pasisakyti, nes iš vietos kalbėti nėra geras pasirinkimas dėl garso kokybės stokos.

Tai, kas nesikeičia

Į Tarybos nario A. Astiko pasisakymą posėdžiui pirmininkaujanti rajono galva atsakė įprastu tonu ir jau įprastai kandžiomis replikomis.  „Komiteto metu… Astikas nori, kad ne per 7 dienas, o per penkias dienas būtų surašytas protokolas. Tad gerbiami Tarybos nariai jau kas kas, bet Širvintų rajono tarybos narys teistas Astikas įstatymų neturi teisės keisti. /…/ Tarybos narės Skeberienės pastebėjimas, kad lyg tai jinai norėtų, kad ją kažkas iš Administracijos aptarnautų, tai noriu atsakyti dėl Tarybos narių aptarnavimo rengiant Tarybos sprendimų projektus, cituoju Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktą: „… visi Tarybos sprendimų projektų rengėjai sprendimus rengia savarankiškai. Todėl jokios išskirtinės teisės Tarybos nariams nebus suteikiamos… Šios dienos pasisakyme Tarybos nario Astiko, nežinau, sapaliojimais galima pavadinti, kad 52 straipsnis reglamente nėra keičiamas. Reiktų įsiskaityti konkrečiai, kas dėl techninių galimybių, išgirsti visus Tarybos narius… Opozicijos Tarybos nariai yra pasidėję mikrofonus. Dažnai tarp tarybos narių jie guli ir aš net neabejoju, kad mūsų purva…, ne atsiprašau ne purvasklaidos, o opozicinės žiniasklaidos žurnalistė visą laiką transliuoja Tarybos posėdžius. Tai aš net neabejoju, kad visi širvintiškiai tiek vieną, tiek kitą pusę girdi…“ – teigė pavyzdį viso rajono žmonėms turinti rodyti valdančiųjų lyderė.
Ši mūsų išrinktoji, per Tarybos posėdį atsakydama į Astiko komentarą, vartojo žodį „nusipezėti“. Galima teigti, kad reglamente visgi trūksta suvaržymų, kurie apibrėžtų kalbos kultūrą posėdžio metu.

Turto dalybos

Sausio mėnesio Tarybos posėdžio metu daugumos Tarybos narių balsais buvo patvirtintas sprendimas perimti iš Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą turtą ir perduoti jį Širvintų rajono savivaldybės administracijai, ir perduoti jį Širvintų ligoninei. Šiai įstaigai nuspręsta leisti dešimt metų perleistą turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise, Savivaldybės savarankiškajai funkcijai vykdyti. Širvintų ligoninei nuspręsta perduoti: pramoninius šaldytuvus bei šaldiklį, bulvių skutimo mašiną, elektrinę mėsmalę, konvekcinę krosnį, 4 kaitviečių elektrinę viryklę su orkaite, universalų marmitą pirmiesiems ir antriesiems patiekalams, indų plovimo mašiną bei nerūdijančio plieno gaubtą. Šio turto įsigijimo vertė yra 12 638,20 eurų o likutinė – 11 964,12 eurų.

Prieš balsuojant šiuo klausimu pasisakė opozicijos atstovė Alytė Skeberienė. Ji klausė, kas pasikeitė Bartkuškio daugiafunkciame centre, kad ši įranga tapo jiems nereikalinga? Posėdžio metu į klausimą tiesioginio ir konkretaus atsakymo Tarybos narė negavo net pakartotinai pateikusi klausimą. Susisiekus su Tarybos nare A. Skeberiene, paaiškėjo, kad komitetų posėdžio metu ji taip pat buvo pateikusi šį klausimą, į kurį atsakymo nesulaukė, o buvo patikinta, kad į šį klausimą atsakymą gaus Tarybos posėdžio metu. Deja, atsakymas apipintas miglota paslaptimi. Iš nusidėvėjimo sumos lieka aišku tik viena, kad įranga buvo įsigyta neseniai, o sprendžiant iš įrangos pobūdžio, galima spėti, kad tai naujai pastatytos Barskūnų mokyklos valgyklos įranga, kuri buvo įsigyta ne Širvintų rajono savivaldybės administracijos dėka, o dovanota mūsų kaimynų lenkų.

Akylai slepiami naujų automobilių nauji naudotojai

Posėdžio metu pritarta leisti Širvintų rajono savivaldybės administracijai įsigyti 3 naujus lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas už 50 000 eurų be PVM. V. Mateika paklausė, kodėl buvo pasakyta, kad neaišku, kam atiteks naujieji automobiliai, kai aiškinamajame rašte aiškiai parašyta, kad du automobiliai atiteks seniūnijoms? „Nežinau, kaip ten aiškinamajame rašte parašyta, kaip jūs ten įskaitėt, bet tikrai du automobiliai, kaip ir komitete buvo atsakyta į šitą klausimą, kad bus skirti seniūnijoms, o vienas Administracijai. Būtent kokiai seniūnijai, nėra aišku, bet mes tikrai taip nedarysime, kaip būdavo dar iki mūsų, kai atsakydavo mums į klausimą – trauksim iš kepurės“, – atsakė posėdžio pirmininkė.

Astikas tuomet iškėlė klausimą, jei nežinoma, kur juos dėti, tai gal jie net nėra reikalingi. Merės atsakymas vis tiek buvo apgaubtas migla. Jos teigimu, kur dėti naujus automobilius Administracijos direktorė spręs tik, kai juos įsigis.
Taip ir lieka neaišku, kuriems iš negausaus seniūnų būrio taip pasisekė, ar tiems, kurie dar neapšilo kojų, ar tiems, kurių kėdės nuo ilgo naudojimo jau pradėjo dilti.

Pozityvi pabaiga

Vienu Tarybos narių sprendimu, priimtu vienbalsiai, verta pasidžiaugti. Posėdyje nutarta Igno Šeiniaus premiją skirti Lino šventės įkūrėjams, tradicinio augalo – lino – augintojams, ūkininkams Bronislavui Liubomirui ir Janinai Vošteriams ir tautinio paveldo puoselėtojams Povilui ir Liudmilai Malinauskams. Apdovanojimai bus įteikti Vasario 16-osios minėjimo metu.

1 Comment on Naujas Tarybos narys – seni įpročiai

  1. Kaip reikalai su baseinu?
    Kada veiks?
    Taryba dirba ar nedirba? Ar tik keičia narius ir narių keitimas ir yra darbas.
    Gal pavargot dirbti jau? Ar baseine vanduo užrūgo?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*