Naujausios žinios

Nekilnojamojo turto dalybos

Straipsnis buvo išspausdintas rugsėjo 12 d. laikraščio „Širvis“ 35-ame šių metų numeryje.

Kuo rinkimai artyn, tuo būsimi kandidatai… Nežinau, mielieji, kaip čia gražiau tąjį sakinį užbaigti? Taip, kaip visi pagalvojote, tikrai netinka, todėl taip ir nerašysiu. Nieko, palauksiu, gal ateis galvon ir kas nors protingo…

Anądien girdžiu, kad mūsų dosnioji valdovė nutarė atsisakyti miesteliui priklausančio nekilnojamojo turto – palėpės – ir dovanos ją doram miestelėnui. Puoliau prie langelio prašymo registruoti, vildamasis, kad jau šį kartą laimė ir man nusišypsos. Juk palėpė, beveik kaip ir varpinė – ir viena, ir kita yra aukštai. Bet tenai, langelyje, iš manęs tik pasijuokė ir paaiškino, kad jokių prašymų nepriima, nes palėpės savininkas jau seniai yra ir tik dabar, artėjant rinkimams, valdovė nutarė viską apiforminti ir suforminti. „Kas tasai laimingasis? – paklausiau ašai. – Negi mano nuopelnų negana kukliai palėpei įsigyti?“

„Kad ir kiek tu, Varpininke, valdovei laiškelių berašytum, neprilygsti to žmogaus nuopelnams. Tiesą sakant, ten net ne vienas žmogus, o visas šeimos klanas, valdovės gerovei dieną naktį triūsiantis, todėl nusipelnęs ne vien kuklios palėpės, bet ir viso daugiaaukščio namo. Drožk, iš kur atėjęs, ir nejuokink su savo kvailais prašymais!“ – drėbė man specialistė.

Išsigandau ašai, mielieji, po tų žodžių, vos, gėda net pasakyti, į kelnes neprileidau. Jei tasai asmuo – klanas toksai nusipelnęs, tai ims valdovė ir per kitą posėdį jam dovanos naująjį socialinį daugiabutį. Ir liks visa laukiančiųjų eilė su ilgomis nosimis, teks jiems iš savų nušiurusių kampelių pavydžiai žiūrėti į naująjį nekilnojamojo turto magnatą. Kas jai uždraus taip pasielgti? Juk pati andai sakė, kad savo valdose darė, daro ir darys ką nori, nes tai josios valdos ir josios klusnūs valdiniai. Vienus pamalonino šimtmečio medaliais, kitiems štai nekilnojamojo turto atsirado, o tretiesiems špyga taukuota beliks. Lyg patvirtindama mano nuojautas, valdovė su ištikimiausiais vasalais (mačiau tarp jų ir tąjį, su palėpe susijusį) aplankė naująjį socialinį daugiabutį ir nutarė, kad jis jau visiškai užbaigtas ir tinkamas gyventi. Šitą mes visi nuo ankstyvo pavasario žinom ir matom, bet pastatas kažin kodėl vis tuščias ir tuščias. Ko laukiama? Kol atsiras naujas bendražygis, kuriam bus negaila tąjį turtą dovanoti?

Užsuko valdovė ir į sporto kompleksą, niūriai ant marelių kranto rymantį. Sako, ir čia jau darbai į pabaigą eina, gal ir jis bus padovanotas?

Bet apskritai, mielieji, džiugu, kad nors vienas objektas bus baigtas ir priduotas naudojimui. Nes stadionas kol kas ne mūsų, o štai marelių pakrantė, kur garsioji estrada ant vandens plaukioti turėjo, vis dar išknaisiota it kurmiarausiai pievoje. Neįvyko čia miestelio šventė šiemet, neįvyks ir kitąmet – pranašauja mano bičiulis. Jis dažnai po miestelį trainiojasi ir vis prie tos „estradinės“ vietos vaikštinėja ir stebi. Jis ir paporino man, kad ten darbininkai būna pagal kažkokią neaiškią sistemą: kada nori ir kiek nori. Šiaip taip suklojo šaligatvių bordiūrus, gavosi kažkokie kreivi ir banguoti. Kai skundikai ir šmeižikai bei visokie kitokie stabdžiai ir kenkėjai ėmėsi pirštais rodyti ir garsiai juoktis, viską išardė ir ėmėsi kloti iš naujo. Anot mano bičiulio, dar kreiviau ir banguočiau. Teks nueiti pačiam pasižiūrėti, nes valdovė šios vietos kažkodėl nebelanko. O juk rinkimai šuoliais artėja. Valdovė nė neabejoja, kad laimės juos, kaip sakoma, sausai ir regalijų niekam kitam nereikės atiduoti. Tai negi regalijų turėtojos diplomą valdovei teiksime tarp išklaipytų trinkelių ir nepastatytos plaukiojančios estrados? Reikia rimtai kažko imtis, mielieji, kad valdovė dar kartą į sostą sėstų oriai ir iškilmingai, o neklupinėtų su aukštakulniais tarp kreivų bordiūrų, tiesą sakau, mielieji?

O gal, sakau, prieš rinkimus rasis ir daugiau dosnių kandidatų ir man dar yra vilties tapti palėpės savininku? Jei ką išgirsite, mielieji, praneškit, bėgsiu aniems rankų bučiuoti.

Jūsų Varpininkas – nekilnojamojo turto neturintis, bet labai jo norintis

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*