Naujausios žinios

Nesibaigianti dilema – būti ar nebūti Širvintų ligoninei

Viešojoje erdvėje jau kurį laiką sklando nemaloni žinia apie neva ketinamas uždaryti mažas rajonines ligonines. Mūsų Širvintų ligoninė taip pat patenka į „juodąjį“ sąrašą. Dar kadencijos pradžioje, 2015 metų spalio 19 d., vykusioje atviroje diskusijoje „Kokios reikia rajonui ligoninės: savarankiškos ar priklausomos?“ ryžtingai kelis kartus teigė merė Ž. Pinskuvienė: „Tol, kol aš čia būsiu keturis metus, Širvintų rajono ligoninė nebus uždaryta!“ Pasak merės, buvusios direktorės L. Meškauskienės vizija buvo uždaryti ligoninės Vaikų ligų skyrių ir pačią ligoninę prijungti prie VU ligoninės Santariškių klinikos. Merė sukrėsta, išgirdusi apie Širvintų ligoninės sujungimą su Ukmergės. Ji tuomet teigė nesuprantanti, kas teikia tokią dezinformaciją. Deja, buvusi ligoninės direktorė L. Meškauskienė netrukus po šios diskusijos buvo atleista, jai jau nebevadovaujant įvyko daugybę keistų dalykų, kuriuos kadencijos pradžioje garsiai neigė merė Ž. Pinskuvienė. Pasikeitė net du ligoninės vadovai. Vaikų ligų skyrius buvo vis tiek uždarytas, nors L. Meškauskienė jau nebevadovavo. Buvo ketinama jungti polikliniką su ligonine, atleista poliklinikos direktorė N. Dimšienė. Šių metų kovo mėnesį Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja staiga paskirta Širvintų ligoninei vadovauti. Šių metų gegužės viduryje vyko pasitarimas-diskusija dėl VšĮ Širvintų ligoninės reorganizavimo galimybių, kurioje Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas susirinkusiems pristatė parengtą studiją dėl Ukmergės ir Širvintų ligoninių sujungimo galimybių. Buvo parengtas net Tarybos sprendimo projektas ir paskutinę minutę per Tarybos posėdį merė Ž. Pinskuvienė pasiūlė jo nesvarstyti.

Parengta peticija ligoninei išsaugoti

Galiausiai šiuo metu dėl Širvintų ligoninės išsaugojimo įkurta iniciatyvinė grupė, kurią sudaro Nijolė Vasiliauskienė, Aldona Beliakova, Daiva Puzinienė, Inga Vaickienė, Marija Gudonienė ir Remigijus Bonikatas. Marijos Gudonienės, Širvintų rajono savivaldybės valdančiosios daugumos tarybos narės, vardu paskelbta peticija „Už Širvintų ligoninės išsaugojimą “.

Peticijoje teigiama:

„Viešojoje erdvėje jau metus nuolat pasirodantys pranešimai apie ketinimus pertvarkyti arba visiškai uždaryti mažąsias rajonų ligonines, kelia didelę sumaištį. Esame patenkinti mūsų rajono įstaigoje teikiamomis paslaugomis, nuoširdžiu ir atsidavusiu medicinos personalu. Vietoje teikiamos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su Širvintų rajono gyventojų sveikata ir netgi gyvybe, jos yra labai reikalingos ir būtinos. Širvintų rajone didesnė gyventojų dalis gyvena kaimiškose vietovėse, todėl nuvažiuoti į Vilniaus ar Ukmergės gydymo įstaigas daugelis negali ir dėl finansinių priežasčių. Manome, kad vieši pareiškimai apie galimą mažųjų ligoninių, tarp jų – ir Širvintų – uždarymą daro neigiamą įtaką stengiantis pritraukti ir/ ar išlaikyti jaunus medikus, mažina žmonių pasitikėjimą ir pačiomis įstaigomis, ir šalies valdžios atstovais. Todėl mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką, Sveikatos reikalų komitetą, Vyriausybę, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininką Ramūną Karbauskį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, prašydami išsaugoti VšĮ Širvintų ligoninę ir visas šiuo metu joje teikiamas paslaugas.“

Nežinia, dėl kokių priežasčių ši peticija nesulaukė dėmesio. Nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 3 d. ją tepasirašė vos 162 asmenys. Žinant, kad mūsų rajone gyvena apie 16 tūkstančių gyventojų, tai tiesiog mikroskopinis skaičius. Teko iš skaitytojų išgirsti, kad vyriškis eina per namus, beldžiasi į duris ir prašo pasirašyti už ligoninę.

Opozicijos tarybos narių diskusija dėl ligoninės

Širvintų ligoninės situaciją komentuoja ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos opozicijos nariai. Tarybos narys Vytas Šimonėlis:

„Man neteko girdėti nė vieno atvejo Lietuvoje, kad Savivaldybės vadovai taip viešai ir atvirai menkintų savo sveikatos priežiūros įstaigas, jų vadovus ir įstaigų veiklą. Paskleista melaginga, tikrovės neatitinkanti informacija apie Širvintų ligoninę ir ten dirbančius gydytojus sumenkino joje dirbančių medikų ir įstaigos reputaciją.

Ieškant preteksto atleisti Pirminės sveikatos priežiūros (poliklinikos) ir Širvintų ligoninės vadovus, buvo siunčiami tikrintojai tiek iš Savivaldybės, tiek auditoriai iš Vilniaus, kuriuos iškvietė patys Savivaldybės vadovai. Merė, Pinskų šeimos laikraštyje „Širvintų kraštas“, vardindama tikrus ar menamus trūkumus Širvintų ligoninėje, šį kartą kažkodėl nepaminėjo, kad ligoninės vestibiulyje buvo kavos aparatas, kuris užėmė apie 1,5 kv. m., dėl kurio nebuvo sudaryta nuomos sutartis, ir tai buvo viena iš priežasčių atleisti Širvintų ligoninės direktorę L. Meškauskienę.

Kai Savivaldybės vadovų vidinė kultūra ir kompetencija sveikatos priežiūros paslaugų srityje yra tik kavos aparato dydžio, tai ir buvo priimami sprendimai, kurie privedė Širvintų ligoninę prie šiandieninės situacijos. O kuo toliau, tuo kvailiau.

Kam reikėjo sukelti šurmulį ir 2015 m. priimti sprendimą prijungti Pirminės sveikatos priežiūros centrą prie Širvintų ligoninės, kuris nebuvo ir negalėjo būti įgyvendintas. Šiuo reikalu sveikatos priežiūros specialistai ir politikai jau daug kartų pasisakė respublikinėje spaudoje, o Sveikatos apsaugos ministerija, kuri formuoja sveikatos politiką, visada pabrėžė pirminės sveikatos priežiūros įstaigų (poliklinikų) stiprinimą.

Ką reiškia 2018 m. Širvintų rajono savivaldybės tarybai pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl Širvintų ligoninės perdavimo Ukmergės ligoninės žinion, kurio buvo atsisakyta tik tvirtinant Tarybos posėdžio darbotvarkę. Tai dar vienas smūgis Širvintų ligoninei. Ar ateis gydytojai į tokią įstaigą dirbti? Greičiau išeis. Kam pradėti procesą, sukelti netikrumo, neapibrėžtumo jausmą, jeigu Savivaldybės vadovai, šio procesą iniciatoriai, nežino (nesupranta) jo pabaigos.

Merė galėtų išsikviesti Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą, kuri įvertintų, kaip šiandien užtikrinamas privalomų paslaugų prieinamumas Širvintų ligoninėje. Iš Širvintų ligoninės liko tik muliažas. Tai ir yra tikroji, didžioji žala, padaryta Širvintų ligoninei ir čia besigydantiems širvintiškiams ir kurios šiandien dar niekas nepaskaičiavo.

Įsiteisėjus teismų sprendimams tiek dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų, tiek dėl Pirminės sveikatos priežiūros centro ir Širvintų ligoninės vadovų neteisėto atleidimo, 2017 m. Savivaldybės tarybos opozicija kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo ir padarytos turtinės žalos (apie 280 tūkst. eurų) išieškojimo iš Savivaldybės vadovų. Praėjo metai, procesas juda apatinės girnapusės greičiu. Nesuprantama kodėl, juk teismų sprendimai galutiniai ir neskundžiami. Merė kalba, kad pajudėjo, paprašė dokumentų, tai ji gal geriau žino. Belieka tik laukti ir tikėtis, kad sulauksime teisingumo, o ne senaties termino.“

Tarybos narys Vidmantas Mateika:

mateika-

„Kaimuose vaikštoma po namus ir renkami parašai už ligoninės išsaugojimą. Tokia pati peticija paskelbta ir elektroninėje erdvėje. Jos iniciatorė Marija Gudonienė su komanda. Mano akimis, ši peticija tėra politinė reklama prieš rinkimus. Suprask, žmogau, mes labai geri, mums rūpi ligoninės ateitis.

Čia reikėtų pasakyti, kad šiandien niekas ligoninės neuždaro. Ministras garantavo, kad gydymo įstaigoms neleis teikti nekokybiškų paslaugų. Jei kažkurios ligoninės neteiks kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, yra tikimybė, kad jos bus uždarytos. O kad Širvintų ligoninėje paslaugos nekokybiškos, pati viešai paskelbė Širvintų merė Ž. Pinskuvienė per savo metinę ataskaitą visuomenei.

Tuomet ji papasakojo, kad pati jokiu būdu į Širvintų ligoninę nesikreiptų ir net įvykus nelaimei iškart važiavo į Ukmergę. Užplūdus atvirumo akimirkai, merė prasitarė: „Žiūrint į žmones, kokią jie gauna paslaugą, aš nenorėčiau, kad mano mamos ateitų per tris paras vieną kartą patikrinti gydytojas. Ar jūs norėtumėte, kad taip jūsų artimam žmogui būtų? <…> jeigu gydytojas Vidaus ligų skyriuje dirba ketvirčiu etato, <…> specialistų nėra<…> aš negaliu gulinčiam žmogui į akis meluoti, kad tave profesionaliai apžiūrės…“. Ar tai reiškia, kad merės mamai netinka nekokybiškas gydymas, o rajono gyventojams tinka? Juk vienas iš peticijos sakinių teigia, kad „esame patenkinti mūsų rajono įstaigoje teikiamomis paslaugomis.“

Ligonių kasos pasiūlė savivaldybėms iš dalies prisidėti prie ligoninių išsaugojimo. Geras pavyzdys visai čia pat. Ukmergės rajono savivaldybė kasmet skiria 50 tūkstančių eurų dotaciją savo rajono ligoninei. Todėl ten pritraukiami jauni medikai, rezidentai, remontuojamos patalpos ir atnaujinama įranga. Tad ir paslaugos palengva tampa kur kas kokybiškesnės.

Viskas priklauso nuo rajono vadovų ir Tarybos narių supratingumo. Jei mes prisidėsime prie ligoninės išlaikymo, rajono gyventojai ją turės. Bet šiandien akivaizdu, kad valdančiųjų visai kiti prioritetai – didžiulės lėšos metamos renginių pompastikai ir blizgučiams.

Pernai vien iš nepasiturinčių asmenų socialinėms reikmėms skirtų lėšų Savivaldybė sutaupė apie 700 tūkstančių eurų. Kodėl dalies jų neskirti ligoninei ir PSPC? Juk sveikatos priežiūros įstaigos reikalingos kiekvienam rajono gyventojui.

Vieno komiteto posėdžio metu asmeniškai klausiau ligoninės vadovės E. Pečiukaitienės, ar padėtų ligoninei 50 tūkstančių eurų dotacija. Ji sakė, kad tai labai dideli pinigai ir būtų didžiulė paspirtis. Pasak vadovės, ligoninė net ir galėtų galvoti apie reabilitacinių paslaugų teikimą pacientams. Tuomet mūsų rajono gyventojams nereikėtų važinėti tų paslaugų į Ukmergę.

To paties posėdžio metu ligoninės vadovė minėjo, kad ligoninė turi nenaudojamų patalpų, kurias privalo išlaikyti. Šis klausimas nukeliavo į Tarybą. Ir ligoninė jau atleista nuo nenaudojamų patalpų išlaikymo, tai irgi sumažino įstaigos išlaidas ir nuostolius.

Galų gale, prisiminkime, kad ligoninė smarkiai finansiškai nukentėjo dėl neatsakingo merės parašo, kuriuo atleista įstaigos vadovė Laima Meškauskenė. Bylinėjimaisi ir kompensacijos sudarė per 40 tūkstančių eurų. Jei merė nori išsaugoti ligoninę gyventojams, ji turėtų pati neprašyta tą pinigų sumą kompensuoti ligoninei. Bet juk patys suprantate, rėkti, kad reikia gelbėti ligoninę, yra daug paprasčiau.

Ir apskritai, man neaišku, kodėl tie parašai ligoninės išsaugojimui renkami dabar? Kodėl niekam iš valdančiųjų ligoninė nerūpėjo tuomet, kai buvo deramasi su Ukmergės ligonine dėl įstaigų sujungimo?

Todėl siūlau Širvintų rajono valdančiųjų koalicijai ne parašus rinkti, o imtis politinės atsakomybės ir dalį sutaupytų lėšų arba dalį pompastikai ir blizgučiams panaudojamų lėšų skirti Širvintų rajono sveikatos apsaugos įstaigoms paremti. Manau, su manimi sutiks dauguma rajono gyventojų. Ne blizgučių ir menkaverčių dovanėlių mums reikia, o pirmiausia – prieinamų ir kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų. Tad pasiekę kokybiškų ligoninės paslaugų teikimą, tokį, kad ir merė čia savo mamą nebijotų gydyti, išsaugosime ir rajono ligoninę. Tokią ligoninę, kur bus KOKYBIŠKAI gydomi mūsų rajono gyventojai.“

4 Comments on Nesibaigianti dilema – būti ar nebūti Širvintų ligoninei

  1. Melas ir dar kartą melas,kad gruodžio 3dienai buvo surinkta tik 162 parašai.Aš,kaip grupės narė,gruodžio 3dienai ryte atidaviau 370 gyventojų parašų.Sužinoję,kad renku parašus už ligoninės išsaugojimą,gyventojai patys net į namus ateidavo.Ligoninėje taip,paklausdavau-ar pasirašėte už ligoninės išsaugojimą,jie mielai pasirašydavo.Kai kurie pasipiktinę,kodėl pas juos niekas neatėjo.Buvo tik du gyventojai,kurie nenorėjo Širvintose matyti ligoninės(atsakymas buvo toks:aš dar turiu pinigų gydytis Vilniuje).Brangieji,jūs vėl meluojat.

    • Andželika Bagočiūnienė // 2018 gruodžio 12 21:42 at // Atsakyti

      Citata „Nežinia, dėl kokių priežasčių ši peticija nesulaukė dėmesio. Nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 3 d. ją tepasirašė vos 162 asmenys.“ – Jei skaitėte, tai žodžių „už peticiją“ neturėjote praleisti :)

  2. Andželika Bagočiūnienė // 2018 gruodžio 12 21:50 at // Atsakyti
  3. Gerbiami pasirašiusieji, siūlau pasitikrinti ar jūsų pavardės ir parašai neatsidūrė kokiame nors Pinskuvienės rinkimų komiteto ar partijos sąrašuose. Atsargiai su tokiu žmogum, kuris dėl savanaudiškumo bet kada ir bet ką gali padaryti. Tas matyti ir šiame straipsnyje.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*