Naujausios žinios

Opozicijos pasiūlymai valdančiųjų nesudomino arba kaip opozicija dokumentų ieškojo

(su kuo susiduria tie rajono tarybos nariai, kurie rinkėjų patikėtą pareigą supranta ne kaip paklusnų rankų kėlimą balsavimo metu)

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

Pasibaigė Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi bene pagrindiniai metiniai dokumentai: biudžetas ir strateginis veiklos planas. Su opozicijos siūlymais jau esame supažindinę, bet informuojame, kad eilinį kartą į mūsų siūlymus nebuvo atsižvelgta. Kaip šio posėdžio metu merė pradėjo priešrinkiminę kampaniją ir kaip pelus bandė pristatyti kaip grūdus, kaip tarybos nariams buvo neleista vykdyti savo pareigos, neleista klausti, pasisakyti, replikuoti, buvo išjungti mikrofonai, jau netrukus, o dabar apie tai, kaip opozicijos nariai bandė ieškoti milžiniškas reprezentacines ir kitos veiklos išlaidas pateisinančių dokumentų, kas labai nepatiko merei. Gal todėl, šio posėdžio metu sulaukėm tokio merės puolimo ir nepagarbos.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnyje nurodoma, kad „kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Savivaldybės biudžetas sudaromas ir tvirtinamas vieniems biudžetiniams metams…..“ „…. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra patvirtinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai“. Todėl man atidus savivaldybės biudžeto svarstymas – viena iš svarbiausių tarybos nario pareigų ir darbų. Jau ne pirmi metai opozicija deda daug pastangų ir skiria nemažai laiko tam, kad išsinagrinėtų ne tik teikiamą svarstyti biudžeto projektą, bet ir strateginį veiklos planą.

Leis ar neleis susipažinti su dokumentais?

Nagrinėdami dokumentus jau kelinti metai iš eilės pastebime nerealiai dideles sumas, skiriamas po vienu Valdymo tobulinimo programos funkcinės klasifikacijos kodu (1.3.3.3.) pažymėtomis išlaidomis: „Reprezentacinės išlaidos“ ir“ Įvairios veiklos išlaidos“. Šiems metams šiai veiklai numatyta atitinkamai 8000 eurų ir 120 000 eurų. Ir dar „Leidybai ir informacijos teikimui“ numatyta 10 000 eurų.

Prieš priimant sprendimą svarbu žinoti, koks yra poreikis šioms sritims, ar tikslingai ir naudingai tos lėšos panaudotos. Todėl, pasitarusi su kolegomis, ėmiausi iniciatyvos ir dar 2021 m. gruodžio 21 d. kai kurių tarybos narių opozicijoje vardu išsiunčiu raštą administracijos direktorei, kopiją merei dėl susipažinimo su šiai programai skirtų lėšų panaudojimo dokumentais.

Kadangi negaunu jokio atsakymo, tad gruodžio 29 d. el. paštu siunčiu priminimą apie išsiųstą raštą. Po kurio laiko gaunu bendrojo skyriaus administratorės patvirtinimą, kad raštas gautas, atsakymas bus parengtas teisės aktų nustatyta tvarka.

Laukiam.

Laukiam.

Dar laukiam.

Nesulaukus, sausio 17 d. vėl rašome priminimą tik šį kartą jau su prierašu, kad „Iki šio laiko negavome jokio atsakymo. Prašome iki š. m. sausio 18 d. atsakyti į mūsų raštą, nes priešingu atveju būsime priversti kreiptis į aukštesnes instancijas“.

Suveikia.

Sausio 18 d. gauname administracijos direktorės laišką kuriame randame tokią informaciją: „Administracija informuoja, kad Jūsų prašomų pateikti dokumentų apimtis yra labai didelė, todėl atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-252, 234.7.3. p. kviečiame 2022 m. sausio 21 d. 11:30 val. atvykti į Administraciją (202 kabinetą), kur Jums bus sudaryta galimybė susipažinti su prašomais pateikti dokumentais.“

Na, tiek laukę, palauksime dar. Primenu, kad nuo prašymo pateikimo bus praėjęs jau visas mėnuo.

Žaidžiam slėpynes

Išaušta ilgai lauktoji sausio 21-oji. Kartu su kolegomis Anna Kuznecoviene ir Vidmantu Mateika įžengiame į minėtą kabinetą. Smagu, kad kabinetas skendi žėrinčių spalvotų konfeti gabalėliais. Tą dieną administracijos direktorė šventė savo gimtadienį, tad tokia proga ir mes ją pasveikiname. Bet ne švęsti čia susirinkom, tad sėdam prie darbų.

Pirmas akibrokštas. Ant stalo pūpso šūsnis segtuvų. Juos pavartę suprantame, kad prieš mus 12-os mėnesių dokumentai. Kokiu prioritetu jie susegti mums niekas atsakyti nesugeba. Klausiam direktorės, kur yra mums rūpimi dokumentai? Ta atsako, kad jų reikia ieškoti šiuose segtuvuose tarp kitų dokumentų. Taip taip, Jūs gerai perskaitėte ir supratote. Na, maždaug taip: jums reikia, jūs ir ieškokite, kniskitės. Direktorė atsisėda priešais ir atidžiai seka, kokių veiksmų imsimės. Mes savo mokslų diplomų nepirkome ir archyviniai dokumentai apie tai nedingo, tad kiekvienas pasiimame po segtuvą ir atidžiai nagrinėjam susegtus lapus. O juose ne tik šį kartą mums rūpimų išlaidų dokumentai. Čia tam, kad užduotis išsiaiškinti būtų kiek įmanoma labiau apsunkinta. Ir vis kartojama, kad jokio fotografavimo, kad tai konfidenciali informacija. Nuo kada rajono gyventojui, o tuo labiau tarybos nariui informacija apie biudžeto lėšas yra konfidenciali.

Tai kur tie šimtai tūkstančių?

Apie tai, ką įdomaus mano kolegoms pavyko rasti šioje šūsnyje dokumentų, kokie jų įspūdžiai po tokio priėmimo, jie pasidalins patys.

Aš pasidalinsiu tuo, už ko man akis užkliuvo.

Įvairios veiklos išlaidoms 2021 m. neužteko tų planuojamų 120000 eurų. Prireikė beveik 133 000 eurų. Pabandykim paskaičiuoti, kam jie išleisti. Randu dokumentus apie maišelių Bond pirkimus (500 vnt., suma 968 eurai), mineralinio vandens 1500 vnt., tušinukams išleista 1161,60 eurų, 2161,06 eurų išleista skėčiams, jų nupirkta 300 vnt., 166,01 euras išleistas ženkleliams, 1149,50 eurų išleista 200 vnt. atmintukų, 1000 eurų paaukota raliui „Aplink Lietuvą“. Injekciją gavo ir UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ – 750 eurų buvo skirta sportininkų pagerbimo šventei. Pirkta 240 vnt. kepurėlių 868,30 eurų sumai. Dar 510 eurų dėžutėms, virs 2600 eurų darbo knygoms. Jų pirkta 300. Tiek net visoje savivaldybėje darbuotojų nėra, net jei kiekvienam po knygą padovanojo. 1077 eurai buvo skirti prijuostėms ir t.t. Na, kiek išleista gėlėms jau net ir neskaičiavau.

Buvo čia dokumentai bylojantys ir apie teisinių paslaugų išlaidas, ir apie mokėjimus už pranešimus spaudai, reklamos anonsus, skelbimus laikraščiuose. Na va, pavyzdžiui, Lietuvos rytui sumokėta 605 eurai už vidinius puslapius, TV3 laidai 2000 eurų. Paprašius pakomentuoti, atsakymo negauta. Primenu, kad tai tik keletas mano pasižymėtų įrašų iš man patekusių segtuvų. Tokių pačių pirkinių galėjo būti ir kolegų vartomuose segtuvuose. Bet kaip neskaičiuok, tų biudžete įvardintų sumų niekur neradome. Dar pabandėme atidžiau panagrinėti tuos mėnesiu, kurių metu rajone vyko įvairios šventės, bet jokių išlaidas pateisinančių dokumentų šiuose segtuvuose nebuvo. Vadinasi, darytina išvada, kad mums pateikti ne visi dokumentai, siekiant mus suklaidinti ir nepateikti pilnos informacijos.

Darbas darbu, o pietūs pagal grafiką

Pastebėjusi, kad susiorientavome ir tikslingai siekiame surasti mus dominančius dokumentus, administracijos direktorė sunerimsta ir primena, kad jau turėtume baigti „savo tyrimus“ nes, neva, jau artėja pietų pertrauka. Primenu, kad direktorės mums paskirtas laikas – 11.30 val.  Suprantu, kad gal šventinio torto gabalėlio ragavimas Jums svarbesnis už mūsų tikslus, o gal manėte, gerbiamoji, kad ant stalo paskleidusi šūsnį segtuvų, el. paštu mus informavusi, kad tai didelė dokumentų apimtis, bet juos pasinagrinėti mums paskyrusi pusvalandį, sužaisite „va bank“. Deja, nepavyko. Tada buvo pasitelkta sunkioji artilerija. Galimai žinute susisiekusi su mere, pasiguodusi susidariusia situacija, direktorė išsikvietė pagalbą. Plačiai atsilapoja durys ir įeina merė. Neva nustemba pamačiusi ir nepatenkinta pasiteirauja, kodėl prašymą susipažinti teikė A. Skeberienė, o prie stalo sėdi ne viena, o su kolegomis. Bet teko priminti, kad prašymas buvo rašytas ir kolegų vardu. Nieko nepešus tenka duris uždaryti ir jau už durų strateguoti, kaip tuos „knysliukus“ iš čia išprašyti, kol dar ko neatkapstė. Dar po kiek laiko vėl įsiveržia į kabinetą ir jau tikrai ne su tuo „mielu geranorišku veideliu“, kurį transliuoja teleekrane. Ir va čia pasipila grubus reikalavimas palikti kuo skubiau kabinetą, užversti segtuvus. Bet ponia pamiršta, kad ne su savo vergais čia kalbasi ir gavusi atsaką dar labiau įširsta. Žinant apie pačios taip deklaruojamą žiniasklaidoje sunkią vaikystę, neišsiauklėjimo spragą gal ir galima atleisti.  Taip elgiamasi juk ne prieš kameras ir fotoobjektyvus, o prieš tuos, kurie pačios gyvenimo istoriją tikrai žino ne iš užsakomųjų straipsnių.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*