Naujausios žinios

Pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia dėmesį, kad š. m. spalio 16 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklės.
Daliai pareiškėjų pratęstas žemės valdymo dokumentų pateikimo terminas
Ilgesnis žemės valdymo dokumentų pateikimo terminas nustatytas tiems pareiškėjams, kurie praėjusiais metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, o šiais metais paraiškas pateikė elektroniniu būdu. Taip pat daugiau laiko turės ir pareiškėjai, plotus šiais metais deklaravę savarankiškai ir juos padidinę daugiau nei 1 ha naudmenų ir kitų plotų (praėjusiais metais jų nedeklaravę). Šiuos dokumentus bus galima pateikti iki lapkričio 1 d.
Deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (su žemės sklypų planais) ūkininkai iki minėtos datos turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Jeigu žemės (viso arba padidinto didesnio nei 1 ha ploto) valdymo teisę patvirtinantys dokumentai nebus pateikti iki lapkričio 1 d.,  bus taikomos sankcijos už deklaruotą per didelį plotą.
Pareiškėjai, kuriems reikia pateikti minėtus dokumentus, yra nustatyti ir jiems išsiųsti informaciniai laiškai.
Ražienas išlaikyti – iki gruodžio 15 d.
Pareiškėjai, siekiantys atitikti  žalinimo reikalavimus plotuose, kuriuose deklaruoti azotą kaupiantys augalai, galės palikti trumpesnes minėtų augalų ražienas.
Pareiškėjai ekologiniu atžvilgiu svarbioms vietovėms priskirtus azotą kaupiančių augalų laukus turėtų apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti minėtų augalų ražienas bent iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Anksčiau buvo numatytas ražienų išlaikymo terminas iki 2016 m. kovo 1 d.
Numatoma, jog sutrumpėjus ražienų išlaikymo terminui pareiškėjus greičiau pasieks paramos lėšos.
Naudinga informacija:

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*