Naujausios žinios

Parlamentinės grupės

Straipsnis buvo išspausdintas  birželio 28 d. laikraščio „Širvis“ 26-ame šių metų numeryje.

Išgirdau andai, kad mūsų garbiame Seime veikia daugiau nei trisdešimt parlamentinių grupių. Kokių tik tenai jų nėra! Svarbiausia, kad į tas grupes jungiasi parlamentarai, kurių pažiūros ta-a-a-aip skiriasi, kad net ir ašai, būdamas labai lakios vaizduotės, nenumanau, kaip jie sugeba rasti bendrą kalbą. Na, ar jie tą kalbą suranda, ar iš viso kalbasi ir kam tos parlamentinės grupės reikalingos – nieko negirdėjau. Bet idėja gera, sutinkate, mielieji? Tad įkvėptas šalies valdžios pavyzdžio pamaniau, kad ir mūsų miestelio vietinės reikšmės parlamentui derėtų pasinaudoti gera patirtimi ir taip pat steigti panašias grupes. Tiesa, šitokio skaičiaus vietiniai parlamentarai nepasieks, bet, skaičiuojant proporcingai, kokį penketą šešetą grupelių galėtų susiburti. Pabandykime, mielieji mano, kartu pamoderuoti galimus variantus.

Štai šalies Seime yra palaikančių skautus parlamentarų grupė. Galėtų pas mus tokia susiburti? Negalėtų. Klausiate, kodėl? Taigi skautai neramios „dūšios“ asmenys, jie vis keliauja, stovyklauja, padeda kitiems. O man gandonešiai neseniai minėjo, kad mūsų valdžia stovyklų nemėgsta ir jomis nesidomi. Mūsų valdžia mėgsta baltais parėdais pasidabinti ir prie delikatesais beigi šampano (ir kitokiais) buteliais (pastalėse) apstatytų stalų „stovyklauti“. O ir kitiems padėti jau, sutikite, vietiniai parlamentarai irgi neskuba. Tiesa, išimčių pasitaiko, bet išmintingi žmonės seniai tvirtina, kad išimtys tik patvirtina taisykles, todėl aš lieku prie savo nuomonės – skautai mūsų „parlamente“ paramos nesulauktų.

Dar šalies Seime yra daug įvairius kraštus palaikančių grupių. Mirga marga jų tenai: Dzūkijos, Žemaitijos, Šiaulių, Panevėžio, Kauno bičiulių draugijos. Va tiktai mūsų miestelio bičiulių grupės valdžios viršūnėse nerasta. Neapsakomai gaila, kad užtarėjų ir palaikytojų ten, aukštai, neturime. Nenukabinkim nosių, gal dar atsiras?

O kaipgi mūsų miestelyje reikalai su bičiulyste? Ne kaip, mielieji, netgi, drįstu tvirtinti – niekaip. Mūsų išrinktieji kiekvienas už savo miestelį ar kaimelį ( o gal tik už save?) mūru galėtų stoti (arba ne). O kad prisijungtų prie kolegų dėl kito kaimelio gerovės – nelabai tikėtina. Tiksliau – visiškai neįtikėtina.

Yra Lietuvos parlamente ir Maldos grupė. Nesiaiškinau, kas ten patys pamaldžiausi ir kiek jų yra. Girdėjau, kad į Maldos pusryčius gausiai renkasi, tik nežinau ar dėl maldos, ar dėl pusryčių? Bet miestelio parlamentarai, galiu galvą dėti, tokios grupės nesukurs. Kodėl? Ar dažnai juos sutinkate maldos namuose? Tylite? Ašai irgi nesutinku, nebent kokios metinės šventės proga kurį pamatau. Paskui net nebežinau: tikrai mačiau, ar pasivaideno? Todėl ir šitai grupei mūsuose gyvuoti, manau, nelemta. Deja deja…

Nepavyktų sukurti grupės „Į darnią Lietuvą Vydūno keliu“. Nesvarbu, kieno keliu, bet žodis „darni“ šią kadenciją mūsų miestelyje neteiktinas ir nevartotinas, patikėkit manim.

Tai kas mūsų parlamentarams belieka, kokias grupes dėl miestelio ir jo apylinkių vienybės ir gerovės jie galėtų suburti? Ogi tiktai tokias, kokias maloningai leis skaidriausioji valdovė. Ir ne kitaip. Galimi variantai: Rankų kilnotojų kolektyvas – valdovės palaikymo komanda. Skundikų ir miestelio priešų grupuotė – opozicijos nariai. Klausiate, kur vienybė, kur darna, kur komandinis darbas? Atsakau: kitoje kadencijoje, esant kitai vietinės reikšmės parlamentarų sudėčiai. Kad ir kaip liūdnai beskambėtų, turime, mielieji, pripažinti faktą: šioje kadencijoje bendro darbo ir sutarimo nesulauksime. Ne toks yra tikslas, ne dėl to šį kartą eita į valdžią. Dar kartą pabrėžiu: išimčių yra, yra norinčių sutarimo, bet… išimtys tik patvirtina taisykles.

Mielieji, tai kaip čia yra? Kodėl šalies Seimas gali kurti įvairiausias grupes ir pasiekti jose sutarimą? Kodėl mūsų miestelyje šitai nelemta? Jei kas žinote atsakymą, jums kitoje kadencijoje vieta prie valdžios mūrelio garantuota. Pavydžiu jums baltai ir atsisveikinu iki kitos savaitės.

Jūsų Varpininkas – parlamentinių grupių (ne)žinovas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*