Naujausios žinios

Paroda Musninkų varpinėje

Jono Lučiūno fotografijos darbai byloja, kad mūsų kraštas turi talentingą menininką. Baigiantis gegužei, kraštietis fotomenininkas Musninkų varpinėje atidarė savo darbų parodą „Lietuvos peizažai“. Ši paroda, jau pabuvojusi Lietuvos Respublikos Seime, pasakoja apie nuostabią Lietuvos gamtą. Joje atsispindi visi metų laikai su savo spalvų gama. Paros laikas – rytas, diena, vakaras – turi gražiausius bruožus: su rūkais, saulės spindesiu ar šešėliais primena kantrų tinkamos akimirkos laukimo momentą, kai gamta atsiveria visomis paslaptimis. Autoriaus meniška intuicija pakužda, kad tai pats geriausias žmogaus ir gamtos bendravimas, svarbu tai užfiksuoti fotoaparatu, kad galėtume pateikti žiūrovui. Fotografijos savo raiška ir formatais, tarsi tapybos drobės, dar labiau priartina gamtovaizdį ar jo fragmentą. Paroda pateikia lietuviško peizažo geografiją nuo autoriaus gimtųjų Čiobiškio apylinkių, Musninkų, Kernavės, keliauja per Lietuvą iki pajūrio. Atsiveria nuostabios ežerų akys, upių vingiai, keliai ir kalvos. Jei kartais kasdienos rutinoj nepastebime savo krašto gamtos grožio, tai autorius pateikia per savo individualias įžvalgas fotografijos meno dėka.

Pristatydamas parodą Jonas Lučiūnas apžvelgė savo kūrybinį kelią nuo pirmųjų fotografijų vaikystėje iki teminių fotografijų parodų. Jas skaičiuoja dešimtimis, išleisti keli fotografijų albumai, knygos dedikuotos gimtajam Širvintų kraštui ir jo žmonėms. Autorius domisi savo gimtinės istorija, tad planuose dar daug gražių kūrybinių sumanymų.

Fotoparodos estetika naujai suskambo kamerinėje miestelio varpinės aplinkoje lydima nuostabių muzikos garsų. Parodos atidarymo metu žiūrovai tapo ir klausytojais, nes smuiko virtuozas Sigitas Rubis visus užbūrė klasikinės muzikos garsais. Kruopščiai parinktas muzikinių kūrinių repertuaras labai atitiko parodos temą. Ši menų sintezė vakarėjant sudarė gražią bendrą jungtį ir galimybę savotiškai pamedituoti vaizdinius.

Meninės fotografijų parodos atidarymas tapo švente susirinkusiems, nes betarpiškai bendrauta su autoriumi, bendruomenės nariai ir svečiai vieni su kitais dalijosi įspūdžiais. Fotografas padovanojo musninkiečiams savo darbus su Musninkų varpinės, Barboros koplytėlės, kitų rajono ir Lietuvos sakralių objektų foto vaizdais. Dar malonus sutapimas, kad Musninkų krašto bendruomenė „Spindulys“ ir jos vadovas Alvydas Rolis, pakvietę žmones į šį renginį, atitiko visos Lietuvos kultūros savaitgalio idėją – buvo minima pasaulinė kultūrų įvairovės, muzikos diena ir muziejų naktis.

Musninkų varpinė tampa vis labiau atrandama vieta tiek vietiniams gyventojams, tiek ir turistams, kurie vis dažniau užsuka į nedidelius miestelius, domisi jų istorija ir dabartimi. Taigi, varpinė – kultūrinė vieta, kur saugoma istorinė miestelio, jo žmonių atmintis, vyksta kameriniai renginiai. Vasaros sezono metu, šeštadieniais ir sekmadieniais, į varpinę – muziejų kelioms valandoms užsukti kviečia savanorės kraštotyrininkės Filomena Vaicekauskienė ir Marytė Galvosienė.

Fotografijų paroda „Lietuvos peizažai“ bus eksponuojama iki vidurvasario.

Musninkų krašto bendruomenė „Spindulys“

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*