Naujausios žinios

Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas

Andželika Bagočiūnienė

Vasario mėnesį Tarybos posėdžio metu be didelių diskusijų buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas. Svarstant šį klausimą pasisakė Tarybos narys Vytas Šimonėlis.

2017 m. biudžeto planuojamos pajamos sudaro 13 277,7 tūkst. eurų, iš jų:

  • mokesčiai, pajamos ir biudžetinių įstaigų pajamos (nuosavos lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti) – 7 559,7 tūkst. eurų. Iš nuosavų pajamų finansuojamas visų Savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaikymas (Viešoji biblioteka, Kultūros centras, iš dalies darželiai, sporto ir meno mokyklos, pagrindinių ir vidurinių mokyklų išlaidos, Socialinių paslaugų centras, Savivaldybės administracija). Iš Savivaldybės biudžeto nuosavų pajamų  mokamos paskolų palūkanos, tvarkomas miestas bei seniūnijos, išlaikomi vaikai bei seneliai globos įstaigose, mokamos pašalpos ir kompensacijos, pavežami mokiniai į mokyklas bei vykdomi visi kiti darbai ir Savivaldybei skirtos funkcijos.
  • dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti, dotacija kapitalui formuoti – 5 718 tūkst. eurų. Specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos valstybinėms funkcijoms atlikti ir moksleivių krepšeliui finansuoti (pedagogų darbo užmokesčiui) bei kapitalo investicijoms formuoti.

Savivaldybės biudžeto 2017 metų pajamos koreguojamos pridedant 2016 m. nepanaudotą pajamų dalį – 1 234,5 tūkst. eurų.

2017 metų biudžeto pajamoms nėra priskiriama finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (gautos paskolos), o savivaldybės biudžeto asignavimams nėra priskiriama finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) – 289,5 tūkst. eurų bei planuojamos įsigyti akcijos – 30 tūkst. eurų.

2017 metų biudžeto išlaidos sudaro 14 192,7 tūkst. eurų.

Sprendimo projekto svarstymą galite stebėti čia:

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*