Naujausios žinios

„Paukščiai išskrenda, kad sugrįžtų“ TIK KUR?

Valda Patinskienė

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų rugpjūčio 24 d. laikraščio „Širvis“ 33-ame numeryje.

Vasaros pabaigoje Alionių parapijoje šv. Baltramiejaus atlaidai. Atlaidai sekmadienį, o jų išvakarėse, šeštadienį, Juodiškių dvaro kieme, senų medžių paūnksmėje susirinko nemažai šio krašto gyventojų į vasaros palydų šventę. Jau tradicija tapo šiuo metu susiburti, atvykti kitur gyvenantiems juodiškiečiams, seniai čia buvusiems šių vietovių gyventojams. Žinoma, jų būtų daug daugiau, jei ne darbymetis. Oras puikus žiūrovams, oras puikus ir žemdirbiams, kurių darbams prieš kelias dienas trukdė lietus, tad šeštadienį ne visi galėjo dalyvauti vasaros palydėtuvėse, pamatyti ir paklausyti koncerto ir devynis mėnesius išbuvusių JAV ir Kanadoje Kristinos ir Pauliaus Šironų įspūdžių.

Šventės pavadinimas „Paukščiai išskrenda, kad sugrįžtų“ privertė suklusti. Graži aplinka, puiki aura maloniai nuteikė susirinkusius, ypač daug džiaugsmo mažyliams, kurie krykštavo ir bėgiojo kaip savo namų kieme. Popietės vedėjai – Ingrida Didžiokienė ir Justinas Blažys. Sveikinimo žodis buvo suteiktas Kultūros centro direktorei R. Bareckaitei ir Alionių seniūnijos seniūnui S. Bankauskui. Po gerų palinkėjimų ir gražių sveikinimų seniūnas, kaip to krašto šeimininkas, neliko žiūrėti gražaus koncerto. Gal ir jam reikia rūpintis žemės ūkio darbais, kai orai leidžia, negali valdžia „tuščiai“ leisti laiko – bendrauti su kaimo gyventojais. O be reikalo. Koncertas tikrai puikus. Pasirodė jau penkerius metus gyvuojanti Alionių krašto kapela „Spalgena“, jaI nenusileido Juodiškių moterų vokalinis ansamblis „Vienkiemis“. Susirinkusieji dainininkėms pritarė plojimais. Koncerto vedėjas Justinas pristatė savo kolegą iš Širvintų Dailių Kovalevskį, kuris padainavo keletą dainų, o ritminių šokių grupės „Toka, Toka“ merginos Akmė, Gintarė ir Gabija sužavėjo lankstumu ir ritmo jutimu. Į sceną pakviesta Vilniaus rajono Glitiškių kapela „Kupeta“, kuri, kaip sakė jos vadovė, pati įsiprašė į šią šventę, visus čia esančius iš anksto pasikvietė atvykti rudeniop pas save į svečius. Po savo pasirodymo „Kupetos“ kolektyvo dalyvis Pikturna iš Germanavičių giminės prisistatė esantis iš šio krašto, tik jau seniai čia nesilankęs, maloniai norėtų pabendrauti su jį prisimenančiais juodiškiečiais, jam paantrino ant scenos pakilos užlipęs Edvardas Germanavičius, kilęs iš jau išnykusio Palkių kaimo. Gyvenimas susiklostė taip, kad nors ir nedidelė mūsų šalis, tačiau ne dažnai gali apsilankyti savo gimtinėje, tad šiandien, pasinaudoję proga, dėkojo šio renginio organizatorei Kultūros centro Alionių filialo vedėjai Ingridai Didžiokienei, kad pakvietė į šią vasaros palydėtuvių šventę, gali pasimatyti su buvusiais draugais, kaimynais. Dabar, kai tapo senjorais, gal ir laiko daugiau atsiras dažniau lankytis gimtosiose vietose, nostalgija savam kraštui galinga, vilioja atgal.

Mielas Juodiškių kraštas anksčiau čia gyvenusiems, mielas ir dabar čia gyvenantiems, ypač džiugina Juodiškių jaunimas. Štai puikus renginio vedėjas Justinas Blažys scenoje jaučiasi kaip žuvis vandeny. Balsas, laikysena kaip seno scenos vilko. Iš jo gali pasimokyti Kultūros centro kuklūs renginių vedėjai. Iš kur tas talentas? Mama Jonė Giedraičių mokyklą baigė sidabro medaliu, reikėjo mokytis, bet suspėdavo dalyvauti mokyklos chore, su malonumu dainuotų ji ir „Vienkiemyje“, tačiau, kai darbovietė Vilniuje, neįmanoma suspėti į repeticijas. Justino senelis Antanas Blažys buvo žinomas kaimo armonikierius, koncertuodavo su kaimo kapela, ne vien armonika, bet ir dūda groti mokėjo. Justino vyresnės seserys Jonė ir Monika taip pat dainuoja savo saviveiklininkų kolektyvuose, moka groti gitara. Tik tėtis Saulius vyriškai santūrus ir laikosi atokiai nuo saviveiklos. Jam kasdien darbo metu čiulba ir koncertuoja miško paukšteliai, o dar Giedraičių gimnazistai, 9 kuopos šauliai, traukia žygio maršus. Tad muzikos Sauliui pakanka. Užaugęs darnioje šeimoje Justinas moka planuoti savo laisvalaikį, todėl visur suspėja ir darbus atlieka, kaip matome, puikiai. Jis mokslo pirmūnas, metų atžalynietis, regiono raiškiojo skaitymo 2015 metų antros vietos, o šiemet – trečios vietos laimėtojas. Dar spėja į žolės riedulio treniruotes ir, žinoma, dainuoja. Štai koncertą „ Paukščiai išskrenda, kad sugrįžtų“ daina „Vasara mano“ pradėjo Justinas. Jonė ir Saulius Blažiai labai dėkingi Juodiškių pradinės mokyklos mokytojai Zitai Vilkelienei. Tai ji davė mokslo ir žinių pagrindą visiems trims Blažių vaikams, ji išmokino planuoti savo laiką, stropiai atlikti pavestus darbus.

Graži šventė tęsėsi besivaišinant skania sriuba, besiklausant Viktorijos Kajokaitės iš Marijampolės, Audriaus Užguridžio iš Vilniaus, grupės „Laikini“ dainų ir Dailiaus klasikinių kūrinių atlikimo. Koncertą pradėjo ir užbaigė Justinas su daina. Taigi, simboliška, kad jaunasis juodiškietis atsisveikinimui pasirinko dainą „Kol kartu,“ nes kartu jau greit juodiškiečiai nebus. Mokykla jau uždaryta (net iškaba nuimta), dar vienas namas vaiduoklis papildys Širvintų rajone esančių vaiduoklių sąrašą. Kultūros centro filialas perkeltas iš Juodiškių į Alionis. Liks tuščia ir nyku jaukiame mokyklos kieme, neliks susirenkančių į repeticijas saviveiklininkų šurmulio.

„Paukščiai išskrenda, kad sugrįžtų“ – taip galima pasakyti ir apie Kristinos ir Pauliaus Šironų šeimą. Jie devynis mėnesius praleido keliaudami po Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą. Įdomu buvo klausytis jų įspūdžių, apžiūrėti įspūdingų mums, lietuviams, tolimo žemyno vaizdų. Džiaugiamės, kad jaunoji šeima nepasidavė svetimos šalies žavesiui, nors tikriausiai buvo sunku atsispirti, ir sugrįžo atgal į Lietuvą. Sugrįžo ir, galvoju, neapsidžiaugė, kai pamatė dirbtinai išdraskytą kaimo kultūros židinį. Kam jį išdraskė, ar žinote kas atsakymą? Aš lig šiolei nesuprantu. O už paskutinį susitikimą dvaro rūmų kieme filialo vedėja I. Didžiokienė buvo dėkinga rėmėjams: R. ir D. Galiniams, L. ir J. Beinorams, VšĮ „Globalūs projektai“, R. Kraniauskui, A. Šavlaičiui, K. Šironienei, R. Džiovėnaitei, L. Beinorienei, V. Antanavičiūtei, A. ir N. Gujams, Širvintų r. policijos komisariatui, Kultūros centrui, Zibalų ir Kiauklių bendruomenėms, informaciniams rėmėjams „Širviui“ ir „Krašto naujienoms“, Juodiškių jaunimui už visokeriopą pagalbą. Ačiū. Kur ir kada susitiks kartu juodiškiečiai, nežinia. Gal prie parduotuvės, kaip dabar susitinka Medžiukų kaimo gyventojai, kažkada dalyvavę saviveikloje. O kas? Nieko. Tegul geriau dirba policija. Va taip pas mus šiandien yra…

K. Šironienės ir V. Patinskienės nuotraukos

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*