Naujausios žinios

Perskirstytos nepanaudotos lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti

Andželika Bagočiūnienė

Spalio 29 d., Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu, buvo patvirtintas sprendimas „Dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo“. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

Tarybos nariai Vidmantas Mateika ir Kęstutis Pakalnis replikavo, kad šios lėšos galėjo būti skirtos socialinei ir sveikatos sritims. Kilo diskusija dėl lėšų skyrimo gatvių apšvietimui. Vicemerė Irena Vasiliauskienė replikavo Tarybos nariams, kad praėjusiais metais šios lėšos buvo panaudotos išnuomotai elektrinės užtvankai dažyti. Ir ji nemananti, kad tai socialinė sritis. Merė Živilė Pinskuvienė patikslino, kad dėl praėjusių metų šių lėšų panaudojimo kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl lėšų iššvaistymo.

Tarybos narių dauguma Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ė  naudoti 2015 m. nepanaudotas 243 000 eurų savivaldybių biudžetų lėšas piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti:

1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos 8 programos „Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa“ vykdomoms priemonėms:

1.1.     globai kitose socialinių paslaugų įstaigose – 51 690 eurų;

1.2.     senelių globos namams (pensionams) – 750 eurų;

1.3. važiavimo keleiviniu transportu lengvatoms pensinio amžiaus ir neįgaliems asmenims – 44 210 eurų;

1.4.     lavonų pervežimo išlaidoms – 146 eurus;

1.5.   socialinėms išmokoms socialiai pažeidžiamiems asmenims – 1 133  eurus;

1.6.   socialinių būstų remontui – 11 300 eurų.

2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos 3 programos „Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa“ vykdomai priemonei – gatvių apšvietimui ir rekonstrukcijai – 125 771 eurą.

3. Širvintų rajono savivaldybės administracijos 5 programos „Aplinkos apsaugos programa“ vykdomai priemonei – atliekų tvarkymui ir priežiūrai seniūnijose – 8 000 eurų.

„Už“ siūlomą nepanaudotų lėšų perskirstymą balsavo 17 tarybos narių;

„Prieš“ – vienas tarybos narys.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*