Naujausios žinios

Pirmasis oficialus globėjų susitikimas Savivaldybėje

Jau galima skaičiuoti paskutines šios 2015–2019 m. Tarybos kadencijos dienas. Kokios jos buvo, kokius darbus padarė, matėme mes visi ir kiekvienas galėsime vertinti savaip. Į šį ketverių metų laikotarpį pažiūrėkime globėjų akimis.

Vasario 18 d. 11 val. Širvintų r. savivaldybės posėdžių salėje įvyko pirmasis oficialus globėjų ir Savivaldybės administracijos atstovų susitikimas, kurį inicijavo Seimo narys, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas. Keistai gali atrodyti iš šalies, kad rajono reikalus reikia spręsti per Seimą, tačiau taip jau pas mus vyksta.

Kaip susijęs Seimas su Širvintų globėjais?

N e p a s l a p t i s, kad su ilgamečiais Širvintų rajono globėjais, susivienijusiais į asociaciją, Savivaldybės administracijai nesiseka bendrauti ir bendradarbiauti. Nors globėjai ne kartą siūlė, kvietė susitikti rajono vadovus ir tarnautojus, atsakingus už vaikų teisių apsaugą, aptarti esamos situacijos, bet vis kviečiama pusė surasdavo pretekstą, kad susitikimas neįvyktų. Paskutinis tokio pseudo bendradarbiavimo ir bendravimo faktas įvyko praėjusių metų gruodžio mėnesį, kai Širvintų rajono merė per vieną iš visuomeninių transliuotojų viešai apkaltino globėjus esant biznieriais, dirbančiais be reikalingų dokumentų, ir išsakė daug kitų neteisingų faktų ir argumentų.

Reikia pažymėti, kad tokių ir panašių neteisingų kaltinimų minimi globėjai per ketverius šios valdžios kadencijos metus buvo sulaukę tikrai nemažai, todėl, gindami save ir savo globotinius, pagalbos kreipdavosi į įvairias institucijas. Savo ruožtu gavusios globėjų skundus ar prašymus institucijos pradėdavo tyrimus, kurie būdavo palankūs globėjams.

Taigi po paskutinio merės pasisakymo apie globėjus televizijoje, šie vėl buvo priversti viešai kreiptis ne tik į Seimą, bet ir kitas instancijas. Taip į Širvintas atvyko Seimo narys T. Tomilinas, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė V. Augienė susitikti su globėjais ir Savivaldybės atstovais. Deja, merė susitikime nedalyvavo, nors, „Širvio“ žiniomis, data buvo pradėta derinti prieš dvi savaites. Tačiau, panašu, kad susitikimui Savivaldybės pusė ruošėsi ir pasikvietė kitą Seimo narį – P. Čimbarą.

Globėjus įžeidė merės Ž. Pinskuvienės pasisakymas per televiziją

Pradėdamas susitikimą, Seimo narys T. Tomilinas trumpai papasakojo, kad jie atvyko dėl gauto globėjų rašto-prašymo ir rašte išdėstytų problemų. Jų tikslas – padėti ir išsiaiškinti situaciją su kompetentingais specialistais ir suinteresuotais asmenimis.

Globėjai išsakė savo nuoskaudas, juos lydinčią nuolatinę įtampą dėl perdėto ir neteisingo Savivaldybės persekiojimo nežinant priežasties, nes neįvardijama, kas negerai, kuo globėjai netinkami. Į globėjų siūlymus ir kvietimus bendradarbiauti, padėti Savivaldybei rasti daugiau globėjų, nekreipiamas dėmesys, o elgiamasi priešingai.

Paskutinis merės pasisakymas per televizijos laidą ypatingai įskaudino ir įžeidė globėjus, nes buvo parodyta globėjų nuotrauka ir pasakyta, kad tokie žmonės yra biznieriai, gaunantys po tūkstantį ir daugiau eurų už vaiką. Tokia įtakingo rajone asmens išsakyta informacija sukėlė aplinkinių pasipiktinimą globėjais, prasidėjo skambučiai iš užsienyje gyvenančių pažįstamų, kaltinimai, kad gyvenama iš šių pinigų. Tai yra visiška netiesa. Kodėl globėjams reikia teisintis dėl to, ko jie nepadarę ar dėl to ko negauna? Kai kitos savivaldybės globėjams pridėjo pinigų, padidino užmokestį už globą, mūsų Savivaldybė sumažino, tačiau viešai skelbiama kas kita, beje asociacijos globėjų Savivaldybė visiškai nevertina. Globėjams susidaro įspūdis, kad su jais paprasčiausiai norima susidoroti, kaip su savo nuomonę turinčiais ir ją ginančiais piliečiais.

Vicemerė pokalbį pradėjo nuo kaltinimų

Savivaldybės pusei atstovaujanti vicemerė savo pasisakymą pradėjo ne nuo problemų įvardijimo, o nuo kaltinimų, jog tai yra kažkokie asmeniškumai, jog susitikime dalyvauja dviejų, valdžiai nepriklausančių, laikraščių redaktorės ir žurnalistės. Pasak I. Vasiliauskienės, pagrindinis dalykas yra tas, kad politinės srovės susikerta kažkurioje vietoje ir taip iškeliamos problemos. Konkrečių nusiskundimų vicemerė neįvardijo, bandė manipuliuoti, interpretuoti buvusius įvykius. Kita vertus, ką gali pasakyti vicemerė, juk pasipiktinimą savo pasisakymais televizijoje sukėlusios merės susitikime nebuvo.

Diskusija buvo karšta, nes problema aktuali, konfliktas tęsiasi daugiau nei ketvertą metų, tačiau Seimo narys T. Tomilinas puikiai susidorojo su moderatoriaus vaidmeniu: ir vieni, ir kiti galėjo pasisakyti ir būti išgirsti.

Visuomenėje tvyro gąsdinimai ir bauginimai

Kalbėjusi viceministrė V. Augienė, apžvelgusi bendrą globos situaciją Lietuvoje, pabrėžė, kad ypač šiuo metu visuomenė yra bauginama dėl vaikų paėmimo iš šeimų, globėjų tikrinimo, padidinto dėmesio, tačiau tai buvo geras stimulas peržiūrėti iš naujo situaciją ir ją tobulinti. Viceministrė siūlė rasti sąlyčio taškų, susitarti dėl bendrų standartų, tikslų, kad ir vieniems, ir kitiems būtų aiškiau, kad vaikai galėtų augti kiek galima geresnėse šeimose.

Vaikai neturėtų būti politinio susidorojimo priemone

Apibendrindamas visą diskusiją, susitikimo iniciatorius T. Tomilinas įvardijo, kad globėjų institutas yra tai, kas garsina Širvintų rajoną dėl to, kad nėra vaikus globojančios institucijos.

Pasak Seimo nario, globėjai ir merė turi skirtingas politines pažiūras, tačiau tai nėra blogai, o pažiūros ir toliau gali išlikti skirtingos, tačiau globos institutas yra mūsų visų bendras tikslas. Skundai, politinė kova, straipsniai vieniems prieš kitus – visa tai gali vykti ir būti, tai ne problema, anot svečio. Susitikimo metu paaiškėjo, kad merė televizijoje kalbėjo apie E. Žiobienės tyrimą dėl pilotinio projekto, kuriame buvo klaidų, bet, pasinaudojusi situacija, įtraukė ir globėjus kaip blogį. Politikas tokį poelgį įvertino kaip didžiąją manipuliaciją, kurios patarė nekartoti.

T. Tomilino teigimu, negalima naudoti globėjų temos politinei kovai. Tiek viena, tiek kita pusė išeidama į viešumą už rajono ribų apie globos institutą turėtų kalbėti kaip apie vertybę, koks jis yra gražus. Žinoma, yra įvairių problemų, bet jas derėtų spręsti viduje. Reikalingas bendras susitarimas, naujas brūkšnys, kad nuo šiol nei globėjai neturi naudoti savo žiniasklaidoje globėjų instituto, nei, apibendrinančiai kalbant, merė neturi naudoti savo viešumo ir globėjų temos kaip būdo politinei kovai.

Globėjų institutas galėtų būti minimumu, siejančiu abi puses bendrai veiklai

Globėjai nedalyvauja rinkimuose, todėl savęs nelaiko politikais. Seimo nariui T. Tomilinui kitaip atrodė. Pasak politiko, globėjai turėdami nepriklausomą laikraštį, kuriame gali laisvai rašyti ir skelbti savo nuomonę, kas yra labai normalu ir tai yra demokratijos pagrindas, tampa politikos dalyviais ir galinčiais daryti įtaką. Globėjai turi galią ir gali susitarti su kita puse ką kartu gali padaryti. Šią galią svečias įvardino politika. „Net ir nesivadindamas politiku, bet, turėdamas galią tu tampi politiku ir politišku, tai yra, tu dalyvauji tame galios žaidime ir akivaizdu, kad merei tai nepatinka. Kovokite tą politinę kovą, išskyrus patį globėjo institutą [nepainiodami globėjų instituto – red. pastaba]. Visa kita – tvarkoj,“ – baigdamas susitikimą, kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

Globėjai liko dėkingi Seimo nariui už skirtą laiką ir labai reikalingo susitikimo suorganizavimą ir moderavimą. Globėjai nori ramiai globoti, padėti vaikams užaugti normaliais, pilnaverčiais žmonėmis. Be to, jie pasižada laikytis pasiūlyto susitarimo globos instituto nenaudoti politinėje kovoje ir labai tikisi, kad kovo 7 d. planuotas kitas susitikimas bus toks pats konstruktyvus ir leidžiantis pradėti naują globėjų darbo etapą.

Nuotraukos N. Tuškevičienės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*