Naujausios žinios

Pratybų sąsiuviniai mokiniams nėra privalomi

Ministrė Audronė Pitrėnienė raštu kreipėsi į savivaldybių merus, atkreipdama dėmesį, kad ministerija iš tėvų, visuomenės atstovų gauna informacijos  dėl rinkliavų ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose: patalpų ar klasės remontui, baldams, užsienio kalbų vadovėliams ir pratyboms, ekskursijoms, dovanoms ir pan.

„Švietimo ir mokslo ministerija pasisako prieš bet kokias nesavanoriškas rinkliavas mokyklose, kurios skatina tėvų supriešinimą, didina socialinę atskirtį,“ –  sakoma Švietimo ir mokslo ministrės rašte.

Pasak ministrės A. Pitrėnienės, tėvai mokyklą gali remti tik savanoriškai:  gali skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, be to, gali remti mokyklą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo reikalavimus mokyklų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti ir gauti išsamią ataskaitą apie lėšų panaudojimą. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla turi skelbti viešą ataskaitą, kam panaudojamos šios lėšos.

Už mokyklų remontą atsakingos savivaldybės. Lėšų mokyklų statybai, remontui, infrastruktūrai gerinti, mokymo įrangai atnaujinti ir kt. skiriama iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos fondų. Baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones galima įsigyti už mokinio krepšelio lėšas. Rašte taip pat pažymima, kad pratybų sąsiuviniai mokiniams nėra privalomi.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama išsiaiškinti situaciją dėl bendrojo ugdymo mokyklose vykdomų rinkliavų, 2014 m. surengė mokyklų vadovų ir tėvų apklausą. Respondentams buvo sudaryta galimybė apklausoje dalyvauti anonimiškai per mokyklų elektroninius dienynus. Iš viso apklausoje dalyvavo apie 7000 mokinių tėvų ir 74 mokyklų direktoriai. Apklausos duomenimis, daugiau nei pusė (63 proc.) mokinių tėvų teigė, kad mokykloje iš mokinių ar jų tėvų buvo renkamos piniginės lėšos (rinkliavos).

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*