Naujausios žinios

Priešmokyklinukų diena pradinėje mokykloje

Jau vienuoliktus metus kas rytą Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės duris praveria priešmokyklinukai. Čia jų laukia pažinimo džiaugsmas, bendravimas su draugais ir mokytoja, lankymasis mokyklos bibliotekoje, gyvajame kampelyje. Grupėje vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgyja naudingų socialinių įgūdžių, mokosi reikšti mintis, išklausyti draugą, būti dėmesingais ir kantriais.

pr2

Vaikų diena grupėje prasideda 7.30. Jaukioje klasėje juos pasitinka priešmokyklinio ugdymo pedagogė ir mokytojo padėjėja. Atėję į grupę vaikai nenuobodžiauja: žaidžia stalo žaidimus, piešia, varto knygeles, skaito, konstruoja, pasakoja patirtus įspūdžius. Po pusryčių, nuo 9 valandos, prasideda organizuota ugdomoji veikla, kurios metu yra ugdomos kompetencijos, numatytos priešmokyklinio ugdymo programoje. Vaikai skatinami būti aktyviais, mąstyti, diskutuoti. Jie noriai atlieka pateiktas užduotis, mokosi pažinti raides ir skaičius, skaityti bei skaičiuoti, žaidžia mokomuosius kompiuterinius žaidimus, piešia, lipdo, atlieka stebėjimus ir bandymus. Vaikus džiugina jų atlikti darbeliai. Vaikų gebėjimai skirtingi, todėl užduotys parenkamos pagal tai, kokį gebėjimą labiausiai reikia ugdyti: atmintį, dėmesį ar smulkiąją rankų motoriką. Priešmokyklinukai laukia 11 valandos, nes nuo šios valandos kiekvieną dieną iki pietų jie būna lauke. Vaikai žaidžia judriuosius žaidimus, stebi ir tyrinėja mokyklos aplinką, piešia ant asfalto, eina pasivaikščioti. Po pietų visi turi galimybę lankyti nemokamus būrelius – šokio, sporto, choro ir kt. Po 13 valandos vyksta įvairi ugdomoji veikla. Vaikai atlieka kūrybinius darbus, mokosi dainuoti, improvizuoti, jiems teikiama individuali pagalba. Grupės darbo laikas baigiasi 15.30, tačiau, jeigu yra poreikis, vaikai toliau gali lankyti pailgintos dienos grupę.

pr3

Priešmokyklinio ugdymo veikla vyksta ne tik klasėje, bet ir mokyklos bibliotekoje, žaidimų – poilsio kambaryje, sporto salėje, mokyklos kieme ar kitoje artimiausioje aplinkoje. Kartu su biblioteka vykdome ilgalaikį projektą „Skaitau ir augu“. Kiekvieną penktadienį vaikai klausosi pasakų, piešia iliustracijas. Visi vaikų piešiniai eksponuojami bibliotekoje. Su jais gali susipažinti visa mokyklos bendruomenė. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“, mokosi įveikti kasdienius sunkumus, įgyja socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Taip pat jie dalyvauja visuose mokyklos renginiuose. Minint Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dieną dalyvavome akcijoje „Aš myliu Lietuvą“, renginyje „Iš tautosakos lobynų“, skirtame Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

Priešmokyklinukai yra lygiateisiai mokyklos bendruomenės nariai, todėl aktyviai dalyvauja visuose mokykloje vykstančiuose renginiuose, projektuose. Savo kūrybiniais darbais puošia ne tik klasės aplinką, bet ir mokyklą, biblioteką.

pr4

Mažiausieji mokykloje jaučiasi saugiai, noriai ją lanko. Čia jie tampa savarankiškesni, susitinka su vyresniais broliais ar seserimis. Vaikams ypač patinka pietauti mokyklos valgykloje, pasirinkti patiekalus. Bibliotekoje jie savarankiškai pasikeičia knygeles. Priešmokyklinukai jau žino mokyklos elgesio taisykles ir geba jų laikytis.

Labai dėkojame vaikų tėveliams. Jie pasidžiaugia mūsų darbais, rūpinasi savo vaikais, noriai bendrauja ir bendradarbiauja.

Mūsų mažiausiems tikrai bus daug drąsiau žengti į pirmąją klasę, bus lengviau priprasti prie mokyklos, jos tvarkos, mažiau teks patirti adaptacijos problemų.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rasa GUDEIKIENĖ

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*