Naujausios žinios

Prieššventinė vakaronė

Jau senokai buvo numatyta gruodžio pirmoje pusėje surengti paskutinį šiais metais širvintiškių bočių susitikimą – popietę. Kaip numatyta, taip ir įvykdyta.

Gruodžio 11 d. kavinės „Lelija“ pirmojo aukšto salė pilnutėlė. Gausiai susirinkę bočeliai turi išsirinkę netgi savo nuolatines vietas ir sėda su sau maloniais užstalės kaimynais.

Prieš pristatant Nacionalinio dramos teatro aktorių Arūną Vozbutą, maloniai sutikusį dalyvauti šioje popietėje, „Bočių“ skyriaus pirmininkė R. Ambrazienė paprašė tylos minute pagerbti tik ką išėjusią nuoširdžią bočių bendrijos narę, I. Šeiniaus premijos laureatę, rajono šimtmečio žmogų, tautodailininkę, Vaikų dienos centro audimo mokytoją Zofiją Jablonskienę. Visi susirinkusieji bočiai gerai pažinojo mielą Zofiją ir skaudžioje tyloje ją prisiminė.

Naujai, neįprastai jaunas aktorius salei pristatė Jono Biliūno kūrybą. Priminęs, kad visi gyvenime siekia laimės žiburio, o ar pavyksta kiekvienam jį pasiekti, tai gali žinoti pats asmeniškai. Adventiniam laikotarpiui tinkamai parinkta tema aktorius ramiu balsu pasakojo apie Petrą Sabaliūną, gerą žmogų, tikrą, dorą bičiuolį, kurį sūnus išvijo iš namų; pasakojo apie Dumbrauską, kuris, dirbdamas dvare itin stropiai prižiūrėjo ir saugojo pono turtus, nesiskaitė, skriaudė ir mušė kaimiečius, o vėliau, likimo ironja, teko glaustis pas tuos pačius kaimiečius; kalbėjo apie sąžinės graužatį, kai gynęs savąjį mylimą kumelį nuo vogti atėjusio burlioko, jį netyčia užmušė. Įdėmiai ir susimąstę klausėsi susirinkusieji Arūno Vozbuto. Apysakų turiniai derėjo ne tik šiam ramiam laikotarpiui, tiko ir susirinkusiųjų publikai. Atsisveikindamas aktorius leido visiems prisiliesti prie simbolinio laimės žiburio.

Tarytum pagavę laimės paukštę ar pasiekę laimės žiburį, šypsojosi jubiliatai, kai juos sveikino kolegos. Regina Ambrazienė vis kvietė jubiliatus, o jų net aštuonių būta. Sveikino Joną Barbaravičių, Aldoną Mažeikienę, Irutę Jakučiūnaitę, Marytę Černiauskienę, Povilą Malinauską, Henriką Pivorienę, Antaną Lenartavičių, Aldoną Radzevičienę. Sveikinimais, gėlėmis ir gražiais linkėjimais apdovanotiems jubiliatams nuskambėjo „Ilgiausių metų“.

Šventės dalyviai atsisveikino visiems linkėdami ramaus Kūčių vakaro, linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.Taip gražiai išsiskirstė ir sutarė susitikti jau kitais metais, kai kartosis tie patys skaičiai – 2020.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*