Naujausios žinios

PRISIMINKIME IR PAMINĖKIME SVARBŲ ĮVYKĮ

Taip, tos 1991 metų sausio, vasario, kovo mėnesių dienos buvo prasmingos mums visiems, Lietuvos piliečiams, nes per tas dienas ir naktis buvo sprendžiamas mūsų valstybės likimas. Svarbiausia diena tapo Sausio13-oji, kuri daugumai mūsų šalies gyventojų iki šiol įsimintina. Tai tragedija apipinta diena… Visi vėlesni įvykiai – tai Sausio 13-osios įvykių tęsiniai. Lietuvos žmones prie Seimo, televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto sukvietė Sąjūdis. Mūsų piliečiai iš visos Lietuvos suvažiavo ginti jaunos valstybės institucijų. Tuo metu šalyje buvo daug priešiškų jėgų, įskaitant okupantų kariuomenę, organizaciją „Jedinstvo“, kuri vykdė kurstytojišką veiklą prieš mūsų valdžią, o kariuomenė bet kada galėjo pradėti karinius veiksmus ir nuslopinti laisvės troškusius gynėjus. Sausio 13-ąją tai ir įvyko. Tankai ir specialusis kariuomenės būrys „Alfa“ šturmavo televizijos bokšto pastatą. Karinė technika buvo panaudota prieš beginklius, taikius žmones. Žuvo keturiolika nekaltų už savo šalies laisvę kovojusių žmonių. Šimtai buvo sužeisti. Brangiai sumokėjo Lietuva už savo norą būti laisva, nes ir vieno žmogaus žūtis – tragedija, tai jokiu būdu nepateisinama. Šie Sausio įvykiai parodė Lietuvos žmonių ryžtą ir siekį būti nepriklausomos šalies piliečiais. Sausio 13-oji buvo pavadinta Laisvės gynėjų diena.

Laisvė pats brangiausias žodis valstybei ir jos žmonėms. Dabar mums nereikia gyventi pagal kitos, svetimos valstybės, primestus įstatymus. Nusikaltusiam žmogui atimama laisvė – tai didžiausia bausmė. Valstybei atimama laisvė tik ją okupuojant. Daugelis tos valstybės, kuri vadinasi Rusija, politikos ir valdžios atstovų kalbėjo, kad tai jie mums padovanojo laisvę, apgynė nuo vokiečių, kad daug rusų karių žuvo kariaudami dėl Lietuvos išlaisvinimo. Taip, anot jų kalbų, „išlaisvino“, tačiau pamiršo IŠEITI. Todėl Sausio įvykiai padėjo šiems „laisvę“ nešusiems „geradariams“ parodyti duris jų kariuomenei.

Laikas bėga, tik nenugrims užmarštin kraupūs tos nakties vaizdai. Atmintyje atgyja dvasinės ir fizinės Laisvės gynėjų žaizdos. Laikas bėga. Dalis gynėjų jau išėjo anapilin, bet mes neturime pamiršti, dėl ko kovota tą naktį, dėl ko žuvo keturiolika jaunų žmonių. Turime saugoti savo šalies laisvę, nes tai brangiausia, ką turime.

Gediminas RAGAUSKAS

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*