Naujausios žinios

Projekto sėkmės receptas – savanorių gyvenimo įprasminimas

Asociacijos „Širvintų rajono vaikų globėjų draugija“ ir „Intelektinio Kapitalo Ugdymas“ drauge su VšĮ „Pažangūs sprendimai“ įgyvendintas projektas „Trijų kartų integracija“ nustelbė dalyvius ir vykdytojus savo sėkme. Projekto idėja – panaudoti vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą įtraukiant juos į vaikų užimtumą bei ugdymą – pranoko projekto rengėjų viltis, o savanoriai iš naujo atrado save ir savo vietą visuomenėje.

2018 m. balandžio mėnesį asociacija „Širvintų rajono globėjų draugija“ pradėjo įgyvendinti projektą „Trijų kartų integracija“. Pasak projekto vadovės Vaivos Truncytės, lūkesčiai buvo dideli, tačiau susidūrus su realybe, dažnai svyro rankos. „Projekte galėjo dalyvauti nuo 55 m. amžiaus asmenys, dar nesulaukę pensijos. Atrodo, kad tokių asmenų turėtų būti pakankamai daug. Bekalbindami savanoriauti, susidurdavome su keliomis problemomis: asmenys arba nuolatos dirba ir neturi laiko savanorystei, arba bedarbiai, ieškantys sau darbo, irgi neturintys laiko labdaringai veiklai,“ – dalinasi projekto vadovė V. Truncytė. Projektą „Trijų kartų integracija“ turėjo įgyvendinti, nes jis buvo finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFKA-K-415 „54+“.

Projektas apėmė 5 vietoves: Vilniaus miestą, Vilniaus, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonus. Vienuose rajonuose projektas startavo anksčiau, kituose – vėliau. Projekto konsultantė Liudmila iš Švenčionių nerimavo, kad projekto apskritai nepavyks įgyvendinti dėl žmonių vangumo. „Vieną akimirką nuleidau rankas. Nesitikėju, kad pavyks įgyvendinti,“ – pasakojo Liudmila. Šiandien pašnekovė džiaugiasi, kad pavyko projektą įgyvendinti ir jis buvo naudingas ne tik jai, bet ir jos konsultuojamiems savanoriams, kurie ne tik negalvojo apie senatvę, bet ir atrado galimybę save realizuoti.

„Kvietimų dalyvauti projekte drauge su kolege išsiuntėme gal apie 300, tačiau atsiliepė 24 žmonės. Atrodo, kad projektas tikrai naudingas, bet, manau, mūsų visuomenė dar nėra pasiruošusi savanorystei. O ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, nes jie arba daugiau laiko skirdavo savo šeimos nariams, naujo darbo paieškai arba tiesiog nenorėdavo užsiimti, anot kai kurių, neaiškia veikla, – apie savanorių kalbinimą dalinosi projekto konsultantė Širvintų rajone Laura. – Tačiau labai džiaugiuosi savanoriais, kurie nusprendė dalyvauti, nes kiekvienas iš projekto pasisėmė tai, kas jiems buvo naudinga.“

Kiekviename rajone ir Vilniaus mieste savanoriai ne tik klausėsi paskaitų karjeros planavimo, streso valdymo, bendravimo, savanorystės temomis, bet ir atliko 48 valandų praktiką. Savanorė bagaslaviškietė Česlova labai džiaugėsi, kad savo laisvalaikį galėjo skirti Bagaslaviškio kaimo vaikų dienos centro ugdytiniams, padėjo tvarkyti aplinką. Širvintiškė Gražina išgyveno tikrą iššūkį – mokė lietuviškai skaityti ir rašyti du socialinės globėjos auginamus aktyvius rusakalbius globotinius. Moteris labai greitai su berniukais susidraugavo, o vaikai į darželį ir mokyklą išėjo kalbėdami lietuviškai. Savanorė Alina net išdrįso naktį prižiūrėti neįgalų širvintiškių šeimos globojamą vaikelį. Pasak jos, buvo baisu, bet džiaugėsi nugalėjusi baimę. Savanorė Elena, prižiūrėjusi dvi mergaites, organizuodavo madų šou. Mergaitės lyg šiol mena smagias akimirkas su Elena.

Švenčionyse projekto konsultantė Liudmila liko priblokšta, kai pasibaigus projektui ilgalaikes savanorystės sutartis pasirašė net penkios moterys. „Aš net nežinau, kaip tos moterys sužinojo apie projektą. Aš jų nekalbinau, o jos atėjo į projekto pasitikimo sesiją ir liko, – atviravo Liudmila. – Per paskaitas, atrodydavo, kad tos moterys kalbėtų ir kalbėtų. Visos temos joms buvo svarbios ir įdomios. Veiklos taip pat traukte traukė. Aktyviai įniko į Veiklių mamų klubą. O kai pasirašė ilgalaikes veiklos sutartis, netekau žado. Visiškai to nesitikėjau.“ Pasirodo, savanorės dirba. Kad galėtų dalyvauti projekto veiklose, net pasikeisdavo savo darbo valandas ar pamainas. Viena netgi atvažiuodavo iš atokesnio kaimo. Jų neišgąsdino net vaikų dienos centro ir Veiklių mamų klubo organizuota stovykla Servetos regioniniame parke.

Moterys ir po projekto noriai atvyksta į Veiklių mamų klubo organizuojamus užsiėmimus. Paskutinį kartą pynė vainikus. „Kai joms pasakiau, kad vainikus gaminasi sau, net negaliu žodžiais apsakyti jų nuostabos ir džiaugsmo kupinas akis. Jos manė, kad gamins kažkam, o ne sau,“ – moterų jausmus atpasakojo konsultantė Liudmila.

Projekto komandos organizuotoje stovykloje birželio 21–24 d. savanoriavo dvi savanorės, kurios irgi pasirašė ilgalaikes savanorystės sutartis ir visada yra pasirengusios padėti. Stovyklos atmosfera taip patiko, kad buvo pasiryžusios kartoti rugpjūčio mėnesį, bet dėl nesusiklosčiusių aplinkybių nepavyko. Jos pasiryžo tikrai kitais metais bent vienoje stovykloje savanoriauti.

Ukmergėje buvo atrastas perliukas – savanoris vyras, kuris birželį vyko į stovyklą ir pasiėmė gitarą. Vaikai jį pamilo ir jis paskui tęsė savanorystę. Per užbaigimą teigė, kad norėtų vykti savanoriauti į Vokietiją, bet kol kas padės Ukmergės vaikų dienos centre.

Projekto rezultatai, galima teigti, pranoko lūkesčius. „Įgyvendindami projektą su komanda, siekėme, kad savanoriai mokytųsi, tobulėtų, atnaujintų savo karjeros įgūdžius, prasmingai praleistų laiką, atrastų bendraminčių, sustiprintų save ir bendruomenę, suteiktų pagalbą ir vaikams, ir šeimoms. Manau, kad mums pavyko. O projekto sėkmės receptas – savanorių gyvenimo įprasminimas,“ – visą projekto esmę apibendrino projekto vadovė Vaiva Truncytė.

Tūlas ieško gyvenimo prasmės ir savo vietos po saule. Kaip teigia popiežius Pranciškus, „Mes atėjome į pasaulį ne tam, kad vegetuotume, ne tam kad patogiai praleistume gyvenimą, ne tam, kad snaustume patogiai įsirangę ant sofos, bet tam, kad paliktume pėdsaką.“ Akivaizdu, kad projekto savanoriai ir kūrėjai jau paliko savo pėdsaką tiek globėjų, tiek vaikų, tiek įvairių šeimų gyvenime. Tuo ir galime pasidžiaugti ypatingai dabar – Šv. Kalėdų išvakarėse.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*