Naujausios žinios

Projektų pabaigą vainikavo „Gongų maudynės“

Andželika Bagočiūnienė

Straipsnis buvo išspausdintas  gruodžio 29 d. laikraščio „Širvis“ 50-ame šių metų numeryje

Prieš pat didžiąsias šventes į salę rinkosi moterų būrys. Čia netrukus vyks dainuojančių dubenėlių ir gongų garso terapija „Gongų maudynės“, kurią projektų dalyvėms padovanojo Rima Lavrinovič. Ji šiuo metu eina Melkio mokyklos vadovės pareigas. „Šalia pagrindinio įkvepiančio darbo – kurti šiuolaikinio vaiko poreikius atliepiančią mokyklą gamtoje,– didelį dėmesį skiriu saviugdai ir savistabai. Jau vienuoliktus metus gilinuosi ir praktikuoju garso terapiją, vedų gongų mudynes grupėms, atlieku individualius garso masažus dainuojančiais dubenimis. Šiemet baigiau sąmoningo / dvasinio kvėpavimo specialisto mokymus ir priimu žmones individualioms sąmoningo kvėpavimo praktikoms,“ – apie savo patirtį pasakojo Rima Lavrinovič.

Terapijos vadovė kvietė visas patogiai įsitaisyti ant jogos kilimėlių, šiltai apsikloti ir atsipalaiduoti. Ir štai neįkainuojama patirtis – pradžioje ramus dainuojančiųjų dubenėlių, vėliau vis audringiau ir audringiau skambantys gongų garsai nuvedė į dar nepažintą sąmonės būseną. Po terapijos moterys dalinosi įspūdžiais. Vienos pasakojo, kad įkliuvo į gilią duobę, kitos lankėsi kitokiuose pasauliuose, o dar kelios pripažino, kad atspalaidavo, užmiršo kasdienius rūpesčius, sumažino nerimą.

Dainuojančių dubenėlių ir gongų garso terapija – tai baigiamasis dviejų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų renginys. Šiuos projektus rėmė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šeimos gerovės srityje šiemet dirbo dvi asociacijos. Šeimos pagalbos centras „Lašelis“ įgyvendino projektą „Socialinė pagalba Širvintų rajono socialiai pažeidžiamoms šeimoms“. Šiam projektui įgyvendinti organizacija gavo 3 000 eurų. Šis centras projektą vykdo jau trečius metus iš eilės. Paskaitas projektų dalyviams iš dešimties Širvintų rajono šeimų vedė psichologė Vaida Babrauskienė. Dalyviai per 16 užsiėmimų analizavo vaikų netinkamo elgesio pavyzdžius ir priežastis bei vaikų netinkamo elgesio psichologinę įtaką tėvams. Aptarė elgesio keitimo metodus bei išklausė emocijų valdymo rekomendacijas. Žiūrėjo mokomuosius filmus bei juos analizavo. Kai kurie tėvai užsiėmimus lanko jau trečius metus ir nepraleido nė vieno Vaidos užsiėmimo. Tuo tarpu Šiemos pagalbos centro socialinė darbuotoja Andželika Bagočiūnienė stengėsi, kad projekto dalyviai saugiai atvyktų į paskaitas ir iš jų grįžtų namo, rūpinosi paramos paieška šeimoms, stiprino motyvaciją lankyti užsiėmimus, bendravo tiesiogiai, padėjo kritinėmis situacijomis bei teikė konsultacijas telefonu. Diana, paklausta, ar lankytų mokymus, jei jie vyks ketvirtus metus, nelaukdama atsakė, kad būtinai, nes ją mokymai sustipirna, suteikia jėgų ieškoti sprendimų vienai auklėjant tris mažamečius vaikus. Jūratė taip pat džiaugiasi, kad likimas prieš trejus metus atvedė ją į „Lašelio“ mokymų grupę. Per tuos metus ji daug išgirdo, sužinojo, suprato ir kai kuriuos metodus taiko auklėdama savo šešis vaikus.

Širvintų rajono vaikų globėjų draugija šiemet įgyvendino projektą „Paauglių ir globėjų tarpusavio santykių stiprinimas globėjų šeimose“. Tai pirmasis organizacijos projektas ir tikrai „neprisvilęs“. Projektui įgyvendinti iš ministerijos buvo gauta 2 993 eurai. Iš pavadinimo jau galima suprasti, kad mokymus lankė tik tie, kurie savo šeimose globoja be biologinių tėvų globos likusius vaikus. Šiai dalyvių grupei, iš aštuonių globėjų šeimų, paskaitas vedė psichologė Kristina Šironienė.

„Tėvystė – tai besitęsiantis kūrybinis procesas, neturintis galutinio taško. Kartais mūsų kūrybiniai gebėjimai pasimeta kasdienėse įtampą keliančiose situacijose. Tad svarbu lavinti savo sąmoningumą, atnaujinti žinias. Mokymų metu nagrinėjome, kaip efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais ir paaugliais globotiniais: lavinome dėmesingo klausymo, sąmoningo kalbėjimo. Nagrinėjome pozityvaus drausminimo, ribų nubrėžimo, reagavimo į vaiko / paauglio neigiamas emocijas temas, aptarėme vaiko / paauglio raidai būdingus dėsningumus,“ – apie tai, ką sužinojo ir išgirdo susitikimų metu globėjai, pasakojo K. Šironienė. Ji taip pat akcentavo, kad globėjoms taip svarbu pasirūpinti savimi. „Būdamos pailsėjusios, pusiausvyros būsenos, galime adekvačiai įvertinti kasdienes situacijas bei pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku / paaugliu. Tad mokymų metu nemažai dėmesio skyrėme savo kūno pajautimui, minčių, emocijų, impulsų įsisąmoninimui, išbandėme sunkių emocijų įveikos būdų, įsivardijome vidinius ir išorinius resursus, didinome savo psichologinį atsparumą – mokėmės įsisąmoninimu grįstos tėvystės pagrindus,“ – apie patirtis susitikimuose dalinosi mokymų vadovė Kristina.

Tiek vienos, tiek kitos grupių vadovės akcentavo, kad žinių apie vaikų auklėjimą, bendravimą su paaugliais, šeimos narių tarpusavio santykius niekada nebus per daug. Todėl tikimės kitais metais tęsti projektus ir organizuoti mokymus kūrybingai ir novatoriškai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*