Naujausios žinios

Rinkis prekę kokybišką

N. Drazdienės koliažas

Na tik pažiūrėkite ir paklausykite, sako, kad jau pempės, gandrai, vieversiai suskrido ir pavasarį skelbia. Nėra tvarkos! Nebėra ir danguje, o ir žemėje nežinia kas dedasi. Kartais pagalvoji, jei ir toliau taip, tai po metų kelerių nebepažinsime savo krašto. Nepažinsime ir savo karalystės, nes jei tokiais tempais gražinsimės, bus gražiai gražu. O svarbiausia, mano galva, kad nebeturėsime savo valdovės skaidriausiosios. Gink Dieve, nelinkiu jai ko blogo, ne, tik kaip galima geriausio ir geriausio iš geriausio.

Ašai sakau, kad josios karaliavimas mūsuose tik trumpa ir nereikšminga stotelė, o kelias nesibaigia, tęsiasi tolyn ir mūsų valdovė, turėdama be galo daug patirties, keliaus tolyn. Ar atsitiktinai dabar visokie Seimo nariai mūsuose laisvų kabinetų ieško ir dar žurnalistais mūsų valdovę skaidriausiąją pjudo. Tik iš pavydo taip elgiamasi, tik iš jo. Juk valdovė visais rūpinasi, nėra jai nesavų ar svetimų, visus kaip motina priglaudžia prie krūtinės, visus pamaitina, visiems atlygina pagal nuopelnus. Va ir tam seimūnui kabinetas skirtas, o jei visai tiksliai sakant, trys kabinetai skirti, kad galėtų gerbiamasis su mūsiškiais varguoliais susitikti, pasibendrauti, išklausyti, kaip čia žmonėms gera gyventi. Geriau pagalvojus, nelabai jis čia ką ir veikti beturįs, kai viskas sutvarkyta, sureguliuota ir veikia kaip šveicariško laikrodžio mechanizmas. Visi ratukai žino savo darbą ir vietą, todėl nesikiša, viskam vadovauja didžioji švytuoklė ir taškas. Nustos ji maskatuotis, sustos ir laikrodukas, o jau tada baisu net pagalvoti. Bet dabar ne apie tai. Taigi valdovė skaidriausioji seimūnui net sugedusią spyną sutvarkė savo lėšomis, vos ne gaisrą užgesino ir išgelbėjo ten buvusius tautos išrinktojo daiktus, o kokį atlygį už tai gavo?! Juodina jąją per visą Lietuvą, sako, kad jinai engianti seimūną, tyčia pagalius į ratus kaišiojanti, o ir žmonės nelaimingi mūsų karalystėje. O juk mes, tie, kurie čia gyvename, geriausiai žinome, kaip viskas yra iš tikrųjų. Jei jau kas ir paklaustų gatvėje, kieno čia laukai, miškai, javai, kaip toje „Batuoto katino“ pasakoje, visi ir be jokio atlygio atsakytų, kad valdovės skaidriausiosios, jei ne ji (na, žinoma, ir europiniai pinigai), matytume mes tą grožį kaip savo ausis, nors panašu, kad tas kranelis su pinigais iš Europos užsisuko ir teks dabar matyti griaučius ir pradėtų darbų išnaras, bet čia juodžiausias scenarijus, taip toli nežvelkime.

Geriau panagrinėkime dar vieną žiniasklaidoje gvildenamą temą apie mūsų skaidriausiąją valdovę, o tiksliau apie nepatenkintus ir kaip visada skriaudžiamus opozicionierius. Matai, jiems sudarytos kliūtys ir jie negali ar nespėja susipažinti su dokumentais, jiems kažkas, kaip visada, neaišku, įtartina, slapta. Mano galva, tai ko ten sukti per daug galvas, jau jei valdovė skaidriausioji garantuoja už teikiamų svarstyti ar priimti dokumentų kokybę, tai ko ten dar knisinėtis. Gavai – ačiū, pabalsavai ranką pakėlęs – ačiū, ir gyvenk sau galvos nesukdamas. Ar aplinkui rūpesčių trūksta? Jei mums varguoliams tinka tokis gyvenimas, tokia tvarka, toks elgesys, tai ar verta stengtis apversti vežimą? Ar kas nuo to pasikeis? Piktinasi opozicionieriai, kad einant pas skaidriausiąją, liepta telefoną sekretorei palikti, o kam jis, gerbiamieji, einant su dokumentais pažindintis? Jei ko reikia, galima pieštuku pasižymėti, ar dar geriau, mintinai pasimokyti, atmintį pamankštinti. O telefonas kam? Žaisti, žinutes siuntinėti ar į ta, kaip jis velnio pramanas, kad kur galą gautų, knygą kažkokią netikrą iš fff raidės kelti nuotraukas? Va valdovė skaidriausioji ir sudarė tinkamas darbo sąlygas, kad niekas neblaškytų ir laiko veltui nereiktų leisti, o ir nuo pagundų apsaugotų. Juk mokyklose irgi tokia tvarka yra, mano anūkas pasakojo. Ateini į pamoką, padedi telefoną į dėžutę ir mokaisi, o per pertrauką gali daryti su savo išmaniuoju, kas tik galvon šauna. Tai va ir čia, nereikia stebėtis ar piktintis, tvarka yra visur tvarka, o pagaliau ir iš kitos pusės, ar jau telefonų daugiau nebeturima? Vieną įdėjai sekretorei, kitą su savimi įsinešei ir prašom: ir vilkas sotus, ir avis sveika. Jei tvarkos nebūtų, tai įsivyrautų chaosas ir netvarka, kas ką nori, tas tą daro, kas kur nori, tas ten eina ir trukdo vargšeliams valdovės skaidriausiosios komandos nariams darbuotis su savo kvailais klausimėliais ir prašymėliais.

Sakau jums, mielieji mano, jei varguoliams, tai yra visiems mums, tinka, patinka ir viskas tenkina, tai trauk ją devynios, nusispjaučiau ir sėdėčiau koją ant kojos susidėjęs. Juk jie, turiu galvoje rinkėjai, patys geriausiai žino, ką pasirinkti ir pasirenka geriausią iš geriausių. Tik vat vėl rūpestėlis, jei visi Lietuvos rinkėjai pasirinks mūsų valdovę skaidriausiąją, kaip seimūno etaloną, ką veiksime mes, čia gyvenantys ir pripratę prie tokios geros gyvenimo kokybės, na bent jau viešai skelbiamos ir deklaruojamos.

Pasilikite gerovėje, mielieji, Jūsų Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*