Naujausios žinios

Rudens šventė Čiobiškyje

Lapkričio 10 d. Širvintų kultūros centro Čiobiškio filiale vyko Čiobiškio seniūnijos rudens šventė „Po darbų – pabūkime kartu“. Nuo pat ryto filialo kiemelyje dūzgė sportinės varžybos, kermošėlis, žaidė vaikai, šokom masinį šokį. Bibliotekoje diskutavo apie bendruomeniškumą. Filiale eksponuoti Reginos Ambrazienės darbai, siuvinėti kryželiu. Kiekviena tokia šventė – puiki proga atitrūkti nuo kasdienių darbų ir jaukiai pabūti drauge su kaimynais, bičiuliais.

Šventėje koncertavo grupė „Senas kiemas“ iš Vilniaus (vadovas Rolandas Noreika), Širvintų kultūros centro jaunimo grupė „Name Goes Here“ (vadovai Agnė ir Gediminas Svilai), Čiobiškio filialo liaudiškos muzikos kapela (vadovė Vida Dambrauskienė), Lapelių kaimo bendruomenės merginų šokių kolektyvas „DESSO“ (vadovė Erika Svirskienė). Dalyviams ir organizatoriams dėkojo Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, tarybos narė Daiva Puzinienė, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ pirmininkas Kęstutis Levickis, Čiobiškio seniūnijos seniūnas Virginijus Niekis.

Simboliniai mediniai obuoliukai, ant kurių užrašas: „ Ačiū už jūsų gerumą“, buvo įteikti: Stasei ir Romui Pavasariams, Jonui Lučiūnui, Jonui Borusevičiui, Nijolei ir Algirdui Didžiokams, Danutei ir Alvydui Kazlauskams, Liudmilai ir Povilui Malinauskams, Aldonai ir Vytautui Mašalams, Kęstučiui Levickiui, Danutei ir Stepui Pranckevičiams, Viktorui Baumilai, Sigitai Lukaševičienei, Birutei ir Kęstui Gudeliams, Janei Stravinskienei, Albinai Lisauskienei, Onai Kazlauskienei, Reginai Ambrazienei, Steponui Mažrimui, Regimantui Mažrimui, Gediminui Dzeventauskui, Širvintų kultūros centro Čiobiškio filialo meno mėgėjų kolektyvams, Erikai Svirskienei, Viktorijai Vaitkevičiūtei, Vitai Tamoševičiūtei, Vidmantui Raudeliūnui, Vandai Liutkienei, Reginai Pranckevičienei, Dainiui Drazdauskui, Valei ir Vygintui Lučiūnams, Elenai Penkauskienei, Aldonai Tamošiūnienei. Projektą finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, Širvintų rajono savivaldybė. Renginį vedė Čiobiškio filialo vedėja Vida Dambrauskienė.

Nuotraukos Jono Lučiūno ir Vytauto Gaidelio.

Širvintų kultūros centro Čiobiškio filialo informacija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*