Naujausios žinios

Rugpjūčio 31 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2017 m. rugpjūčio 24 d. potvarkiu Nr. 6-42, 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val.  sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“.

Pranešėja – Vita Majerienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė.

 1. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas.

 1. Dėl Prano Kamieno atleidimo iš Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas.

 1. Dėl Sigitos Kaminskienės terminuotos darbo sutarties pasibaigimo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

6. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaitai.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-52 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl socialinės globos kainos patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-203 „Dėl transporto paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų miesto bendrojo plano korektūros patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-21 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios.

Pranešėjas – Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausiai leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Musninkų ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

18. Dėl 2017–2018 mokslo metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo ir bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 metų kovo 30 dienos sprendimo Nr. 1-89 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio klasės komplekte 2017–2018 mokslo metams ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų pagrindinio ugdymo skyriuje.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 

Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją galėsite stebėti čia.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*