Naujausios žinios

Sausio 25 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2018 m. sausio 18 d.  potvarkiu Nr. 6-2, 2018 m. sausio 25 d. 10.00 val.  sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo. Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.
 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo. Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.
 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo. Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.
 1. Dėl lėšų naudojimo. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.
 1. Dėl paveldimo turto mokesčio. Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.
 1. Dėl pavedimo Palmirai Kvietkauskienei laikinai vykdyti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas. Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 1. Dėl pavedimo Sondrai Bartulienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas. Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 1. Dėl priemokos skyrimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei. Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 1. Dėl 2016 m. kovo 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo N 1-80 „Dėl nepanaudotų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų pinginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškoms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-122 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos“ dalinio pakeitimo ir papildymo. Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 1. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarčiai. Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 1. Dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio per mėnesį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo. Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.
 1. Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos. Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.
 1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Širvintų rajone“. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.
 1. Dėl pritarimo projekto „Kaimo vietovių infrastruktūros kūrimas, vystymas, plėtra ir įgyvendinimas bendradarbiaujant rajonų savivaldybėms su kaimo bendruomene“ įgyvendinimui ir partnerystės sutarčiai. Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.
 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl Širvintų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.
 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo. Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.
 1. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.
 1. Dėl gatvių pratęsimo ir sutrumpinimo. Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

Papildomas darbotvarkės klausimas:

Dėl įgaliojimo. Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.


Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją galėsite stebėti čia.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*