Naujausios žinios

Savigyrai – šimtai tūkstančių, o verslo skatinimui – trys grašiai

lsveikata.lt

Vasario mėnesio Tarybos posėdyje, valdančiosios daugumos balsais buvo priimtas 2019 m. biudžetas, kurį pristatė Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Vilija Ramaškevičienė. Iš patvirtinto biudžeto galima teigti, kad naujai išrinkta valdžia 2019 metais labiau rūpinsis savo „suknelėmis“, o ne smulkiuoju verslu, nevyriausybininkais, seniūnijų gyventojais ar gabiais mokinais.

Šiemet Savivaldybės išlaidos didesnės 

Šiais metais planuojamos pajamos sudaro 15 milijonų 542 tūkstančius eurų, o 2019 metų biudžeto išlaidos sudaro 16 milijonų 140 tūkstančių eurų.

Patvirtinto biudžeto sprendime nurodyta, kad iš nuosavų pajamų finansuojamas visų Savivaldybės biudžetinių įstaigų (Viešosios bibliotekos, Kultūros centro, iš dalies darželių, Sporto ir Meno mokyklų, pagrindinių mokyklų išlaidos, Socialinių paslaugų centro, Savivaldybės administracijos) išlaikymas. Iš Savivaldybės biudžeto nuosavų pajamų mokamos paskolų palūkanos, tvarkomas miestas bei seniūnijos, išlaikomi vaikai bei seneliai globos įstaigose, mokamos pašalpos ir kompensacijos, pavežami mokiniai į mokyklas bei vykdomi visi kiti darbai ir Savivaldybei skirtos funkcijos.

Įstaigų vadovų atlyginimų kreivė šovė į viršų

Viskas kaip ir aišku bei suprantama. Sprendime akivaizdu, kad planuojamos pajamos yra mažesnės už suplanuotas išlaidas. Atrodytų normalu tokiai mažai Savivaldybei, tik tuomet nesuprantamas kai kurių iš nuosavų pajamų išlaikomų Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų atlyginimų drastiškas kilimas. Palyginimui: 2015 metų III ketvirtyje Širvintų kultūros centro vadovo vidutinis bruto atlyginimas buvo 691,69 Eur, o jau 2018 metų 1 915,23 Eur. Jis kilo daugiau nei tris kartus. Verta pažymėti, kad kitų besidarbuojančių ir didžiausius darbus nuveikiančių specialistų atlyginimų kreivė taip stačiai į aukštį nešovė. 2015 metais III ketvirtį tos pačios įstaigos skyrių, kitų padalinių vadovai vidutiniškai uždirbdavo 532,89 Eur, specialistai – 557,02 Eur, o 2018 metais atitinkamai – 804,26 Eur ir 827,39 Eur. Beje 2015 metais vadovo atlygis nuo kitų Širvintų kultūros centro pareigybių skirdavosi vos šimteliu kitu eurų, o 2018 metais jis net keliskart tapo didesnis už kitas pareigybes.

Opozicijai užkliuvo reprezentacinės išlaidos

Apie didžiulius pinigų išlaidų kontrastus tarp programų vasario 21 dienos Tarybos posėdyje kalbėjo Tarybos narys Vytas Šimonėlis. „…Lentelėje matau, kad eilutėje 1333 reprezentacijai ir įvairių veiklų išlaidoms yra išleista kartu 196 tūkstančiai eurų. Aišku tik tiek, kad tai yra reprezentacinės lėšos (…) tuo tarpu matome, kad gabių mokinių skatinimo programai skirta 1 000 eurų, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui – 300 eurų, nevyriausybinių organizacijų rėmimui – 500 eurų. Kaip jūs manote, ką už tokias sumas ir kokias programas galima įgyvendinti? Tai galima vadinti tik nesusipratimu. Jei ten yra po tuos 300 eurų, tai gal visai nereikia jokios programos. Aštuonioms seniūnijoms aplinkos tvarkymui ir kapinių priežiūrai metams yra skiriama 26,6 tūkstančiai eurų. Kokius kalnus ir kokius darbus galima už tokius pinigus nuveikti? Galima teigti – neadekvatus pinigų paskirstymas. Taip pat atliekų tvarkymui ir administravimui pernai buvo 252 tūkstančiai eurų, šiais metais – 295 tūkstančiai eurų (…) Tarybos narys J. Purvaneckas klausė, ar skolinga UAB „Širvintų šiluma“ Širvintų vandenims. Buvo pažadėta atsakyti, bet taip ir nebuvo atsakyta…“ – kalbėjo Tarybos narys.

Rajono vadovės dumia akis

Administracijos direktorei I. Baltušytei-Četrauskienei prasitarus, kad, būdama UAB „Širvintų šiluma“ valdybos nare, ji nežino, kiek ir ar iš viso įmonė skolinga UAB „Širvintų vandenys“. Į pokalbį įsiterpė ir komentarus, kad klausimai ne į temą, laidė merė Ž. Pinskuvienė. Merė neleido pranešėjai paaiškinti, kur ir kaip panaudojamos reprezentacinės lėšos. Pasak merės, už reprezentacijai skirtas lėšas vežiojamas maistas žmonėms. Kokį maistą, kokiu būdu bei kam jis dalinamas, taip ir lieka neaišku. Tarybos narys Vytas Šimonėlis pateikė Tarybai užklausimą prašydamas pateikti dokumentus, įrodančius, kiek 2018 m. buvo išleista reprezentacinėms ir įvairioms veiklos išlaidoms, leidybai bei informacijos teikimui.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*