Naujausios žinios

Savivaldybės pasiteisinimas – viskas įvyks „artimiausiu metu“

Asociatyvinė nuotrauka iš bernardnai.lt

Straipsnis buvo išspausdintas spalio 24d. laikraščio „Širvis“ 41-ame šių metų numeryje.

Praėjusią savaitę rašėme, kaip paprasta gauti postus už lojalumą valdantiesiems ir kaip lengva juos prarasti. Didieji praradimai buvo šios valdančiosios daugumos kadencijos pradžioje, tad apie juos šį kartą nekalbėsime, o štai postų dalinimas lojaliems ar „atsivertusiems“ vis dar nesibaigia. Tik keista, nors vadovų postai dalinami, tačiau nuolatinių vadovų nėra. Trūksta net seniūnų. Šiuo metu keturioms seniūnijoms vadovauja ne keturi, o du seniūnai.

Širvintų rajono socialinių paslaugų centro laikinoji, kurios laikinumas tapo kone amžinybe, trukusia beveik visą šios valdančiosios daugumos kadenciją, direktorė Jurgita Pukaitė iš darbo, pasirodo, išėjo pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai.

Koks paradoksas: Socialinių paslaugų centro direktoriaus postas liko laisvas nuo tada, kai savo noru iš šių pareigų pasitraukė ilgus metus šiam centrui vadovavusi A. Bubelevičiūtė. Kadangi konkursas vis dar nebuvo skelbiamas šioms pareigoms užimti, todėl vadovavo laikinasis vadovas.

Pagal darbo kodeksą terminuotų darbo sutarčių sudarymas labai apribotas. Jas galima sudaryti tik tuomet, kai darbo vieta darbuotojui iš tiesų yra tik laikinai. Pavyzdžiui, kai įdarbinama konkrečiam projektui ar pavaduoti laikinai dirbti negalintį kitą darbuotoją. Paprastai taip pavaduojamos dekretinių atostogų išėjusios motinos. Joms grįžus į darbą, naujasis darbuotojas tampa nebereikalingas. Pratęsiant sutartį, ji dažniausiai privalomai virsta neterminuota. Taip darbdaviui neleidžiama siekti, kad dauguma jo darbuotojų dirbtų pagal terminuotas sutartis ir šitaip jis turėtų galimybę lengviau juos atleisti. Taisyklė taip pat numato, jog maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas, taip pat paeiliui einančių darbo sutarčių (t. y. sudarytų praėjus ne ilgiau kaip po 2 mėnesių po ankstesnės nutraukimo), sudarytų su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti, terminas negali būti ilgesnis negu 2 metai, o skirtingoms funkcijoms atlikti – ne ilgesnė kaip 5 metai. J. Pukaitė, kiek buvo žinoma, visą tą laiką atliko vieną – laikinojo direktoriaus – funkciją.

Spalio pradžioje, Savivaldybės teigimu, laikinai direktoriaus funkcijas atliko Globos padalinio vadovė Stasė Bareckienė. Visai neseniai, spalio 3 dieną, naujai patvirtintoje šios įstaigos struktūroje atsirado nauja ekonomisto pareigybė. Ir štai Savivaldybės tinklalapyje jau įkelta informacija, kad Ekonomistė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, yra Neringa Lubytė. Ta pati, kuri dar 2016 m. kovo pradžioje neteisėtai buvo perkelta iš Vilniaus į Jauniūnų seniūno vietą. Tik „Širviui“ pasikreipus į Vyriausybės atstovę V. Vaičiūnienę, klaida buvo skubiai ištaisyta ir N. Lubytė perkelta ne tiesiai į seniūno postą, bet į Savivaldybės administraciją, kuri po to ją paskyrė laikinai eiti Jauniūnų seniūno pareigas. Vėliau ji vėl grįžo į Savivaldybės koridorius ir štai dabar ją galima sutikti Širvintų rajono Socialinių paslaugų centre.

Į klausimą, kada gi vis dėlto bus skelbiamas konkursas šioms laisvoms pareigoms užimti, Savivaldybės administracija atsakė – „artimiausiu metu“. Artimiausiu metu ketinama skelbti konkursus ir Zibalų bei Kernavės seniūnų bei Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigoms užimti. Konkrečios artimiausios datos įvardinti Savivaldybė negali, „kadangi nėra priimtų sprendimų, nurodyti konkrečių konkursų skelbimo datų negalime. Visi konkursai bus viešai skelbiami interneto svetainėje www.sirvintos.lt. Sekite informaciją.“

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, sprendimus dėl konkursų skelbimo priima Savivaldybės taryba ir Savivaldybės administracijos direktorius. O paklausta, kada gi šiuos sprendimus ketinama priimti, Savivaldybės administracijos atstovas vėl atsako: „artimiausiu metu“. Trukt už vadžių – vėl iš pradžių.

Vyriausybės atstovės V. Vaičiūnienės komentaras

Vyriausybės atstovė Vildos Vaičiūnienės teigimu, „Teisės aktuose (LR Valstybės tarnybos įstatyme, LR Vietos savivaldos įstatyme) nėra numatytas konkretus terminas per kurį, esant neužimtai karjeros valstybės tarnautojo – seniūno pareigybei, privalo būti skelbiamas konkursas.“ Teisės aktuose taip pat nėra nustatyto termino, per kurį privalo būti skelbiamas konkursas į vadovo pareigas ir tokioms iš valstybės lėšų išlaikomoms įstaigoms kaip Širvintų rajono socialinių paslaugų centras.

Kiek kitaip su Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus postu. Pasak Vyriausybės atstovės V. Vaičiūnienės, „LR Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo kadencijos pabaigos, švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) skelbia viešą konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti. O Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, jog konkursas skelbiamas likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki švietimo įstaigos vadovo kadencijos pabaigos arba nedelsiant, kai švietimo įstaigos vadovo pareigybė įsteigiama, pareigybė tampa laisva ar, jei iš anksto žinoma (yra teisinis pagrindas), kad pareigybė bus laisva. Atrankos datą konkurso organizatorius suderina su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija (atrankos data turi būti ne vėliau kaip po 5 mėnesių nuo konkurso paskelbimo datos).“

Dėl laikinų švietimo įstaigos vadovų Širvintų rajone Vyriausybės atstovas 2016 m. pateikė 5 reikalavimus Savivaldybės tarybai reikalaudamas paskelbti konkursus į laisvas švietimo įstaigų vadovų pareigas. Neįvykdžius kai kurių reikalavimų, Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą. Vyriausybės atstovė V. Vaičiūnienė pažymėjo, kad dėl konkurso paskelbimo į laisvas lopšelio-darželio ,,Boružėlė‘‘ vadovo pareigas vis dar vyksta teisminiai ginčai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*