Naujausios žinios

Savo rinkėjų rūpesčius Merė numeta Vyriausybei

R. Virbickaitės piešinys

„Rizikos grupėms priskiriamų vaikų gerovė Lietuvoje nėra laikoma prioritetu – du trečdaliai iš jiems paslaugas siūlančių vaikų dienos centrų yra nevyriausybiniai, o savivaldybių skiriamas finansavimas yra neadekvatus: antai Kauno miesto savivaldybė vienam vaikui per mėnesį skyrė vos 16 eurų. Centrų darbuotojų atlyginimai yra simboliniai – galima teigti, jog savo neapmokamu darbu vaikų dienos centrai remia savivaldybę“, – apie vaikų dienos centrų veiklą visoje Lietuvoje rašo VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorė Ilona Tamutienė.

Širvintų rajone, pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Širvintų rajono savivaldybės informaciją, veikia šeši Vaikų dienos centrai: VšĮ „Širvintų rajono vaikų dienos centras“, Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro Vaikų dienos centras „Bartkuškio vaikai“, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras, Asociacijos „Musninkų socialinės iniciatyvos“ vaikų dienos centras „Aitvarai“, Vileikiškių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras „Lašelis“ ir visai neseniai įkurtas Vaikų dienos centras „Mes kartu“ Alionyse. Pastarasis centras atsirado praėjusių metų pabaigoje, kai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė konkursą naujų centrų steigimui. Visi šie centrai yra įkurti Nevyriausybinių organizacijų. Galima būtų teigti, kad tai tikrai geras rodiklis, nes rodo, kad rajone nevyriausybininkai aktyvūs. Kita vertus, Savivaldybė atsimeta bet kokią atsakomybę už veikiančių VDC išsaugojimą, finansavimą, o tuo pačiu ir už jų veiklos kokybę.

Širvintose finansavimas skirtas ne visiems veikiantiems vaikų dienos centrams

Iš viso 2019 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskyrė 4,3 mln. eurų 281 vaikų dienos centrui. Buvo finansuojami projektai, kurie surinko bent 45 balus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iškart finansavo keturis Širvintų rajone veikiančius centrus. Finansavimą gavo VšĮ „Bartkuškio vaikai“ projektas „Saugi vaiko aplinka Bartkuškio kaime“, surinkęs 59,5 balų, Daugiafunkcių centrų vadovų asociacijos projektas „Vaikų dienos centro „Mes kartu“ veikla 2019“, surinkęs 54 balus, VšĮ Širvintų vaikų dienos centro projektas „Socialinio brandumo ir gebėjimų ugdymas, mažinant socialinę atskirtį Širvintų vaikų dienos centro kuruojamose šeimose“, surinkęs 53 balus, ir „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centro projektas „Antrieji namai“, surinkęs 50 balų. Visi šie centrai 2019 metų veiklai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaus po 16 000 eurų paramos.

Dviejų centrų, asociacijos „Musninkų socialinės iniciatyvos“  „Vaikų dienos centras Musninkuose „Aitvarai““ ir Vileikiškių kaimo bendruomenės  „Vileikiškių vaikų dienos centras „Lašelis““, projektai atsidūrė rezervinių sąraše.

Skelbdama finansuojamų vaikų dienos centrų bei rezervinius sąrašus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat rašė, kad vaikų dienos centruose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams. Kadangi tai yra savarankiška savivaldybių funkcija, paslaugos turi būti finansuojamos iš savivaldybių biudžetų, tačiau, norėdama plėsti vaikų dienos centrų tinklą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisideda prie šių paslaugų plėtros valstybės biudžeto lėšomis, kurias paskirsto konkurso tvarka.

Ministerijos teigimu, savivaldybės privalo rūpintis vaikų dienos centrais

Tapo smalsu, kas turi pasirūpinti šių vaikų dienos centrų finansavimu, kol per kovo–balandžio mėnesius bus ieškomas papildomas finansavimas rezerviniame sąraše atsidūrusiems centrams. Todėl kreipėmės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją prašydami paaiškinti, kas turėtų pasirūpinti jų veikla, iki kol bus žinoma, ar juos finansuos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ar Savivaldybės turi galimybę finansuoti jų teritorijoje veikiančių vaikų dienos centrų išlaidas, susijusias su darbo užmokesčiu centruose dirbantiems darbuotojams bei specialistams, o ne tik komunalinių paslaugų, maisto, kanceliarinių prekių, kitų paslaugų ar kuro išlaidas, ir kas turėtų pasirūpinti vaikų dienos centrų veikla, jei finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nebus gautas?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai atrašė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis yra nurodęs ministerijos specialistams pateikti pasiūlymus, kuriose srityse būtų galima sutaupyti apie 900 tūkst. eurų, kad juos galėtų skirti rezervo sąraše atsidūrusiems vaikų dienos centrams finansuoti. Tačiau pažymi, kad socialinių paslaugų teikimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, todėl savivaldybės turėtų didinti savo indėlį ir rūpintis savo rajono ar miesto vaikais.

Ministerija taip pat pabrėžia, kad vaikų dienos centruose yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams, o socialinės paslaugos yra savarankiška savivaldybių funkcija, todėl pirmiausia vaikų dienos centrai turi būti finansuojami iš savivaldybių biudžetų. Daugelis vaikų dienos centrų yra įkurti nevyriausybinių organizacijų, todėl dažnas jų prisitraukia ir kitų rėmėjų lėšas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisideda prie šių paslaugų plėtros valstybės biudžeto lėšomis, kurias paskirsto konkurso tvarka. Ministerijos skiriamas finansavimas yra dalinis ir papildomas. Ne mažiau nei 10 proc. lėšų projektai turi turėti iš savivaldybių ar kitų rėmėjų – tai privalomas reikalavimas.

Savivaldybės ne tik turi galimybę, bet ir pareigą finansuoti dienos centrus, kuriuose yra teikiamos paslaugos vaikams ir šeimoms. Vaikų dienos centrai yra itin veiksminga prevencinė ir pagalbos šeimoms priemonė, galinti sušvelninti su įvairiais iššūkiais susiduriančių šeimų padėtį. Juose ne tik organizuojamas maitinimas vaikams, sudaromos sąlygos paruošti pamokas, užsiimti popamokine veikla, bet ir ugdomi socialiniai įgūdžiai, dirbamas socialinis darbas, konsultuojamos šeimos.

Jei vis tik rezerviniame sąraše atsidūrę centrai negautų finansavimo šių metų veiklai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, jais vienareikšmiškai turi rūpintis ir juos išlaikyti rajono savivaldybės, nes vaikų ir šeimų gerovė turi būti svarbi mums visiems kartu. Bet kuriuo atveju ministerija patikino, kad padarys viską, kad papildomas finansavimas būtų rastas.

Širvintų r. savivaldybė kratosi atsakomybės

Savivaldybė tuo tarpu atsakyti neskubėjo ir į kone visus klausimus atsakė vienu sakiniu: „Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra informuota, kad du seniausiai veikiantys vaikų dienos centrai negavo finansavimo. Vyriausybė patikino, kad rezerviniame sąraše esantiems vaikų dienos centrams finansavimas bus skirtas.“ Paprašyta atsakyti į visus klausimus. Pateikiame klausimus ir Savivaldybės atsakymus:

– Ar Savivaldybė ketina skirti finansavimą dviem Musninkų bei Vileikiškių vaikų dienos centrams, kurie pateko į rezervinių sąrašą, tol kol bus gautas finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos?

– Savivaldybė nesvarstė tokios galimybės, nes finansuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Savo veikla rūpinasi patys vaikų dienos centrai.

– Ar savivaldybės turi galimybę finansuoti jų teritorijoje veikiančių vaikų dienos centrų išlaidas, susijusias su darbo užmokesčiu centruose dirbantiems darbuotojams bei specialistams, o ne tik komunalinių paslaugų, maisto, kanceliarinių prekių, kitų paslaugų ar kuro išlaidas?

– Savivaldybė nesvarstė tokios galimybės, nes finansuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

– Kokia suma 2019 m. iš Savivaldybės bus skirta Musninkų vaikų dienos centrui ir kokia suma Vileikiškių kaimo bendruomenės vaikų dienos centrui išlaikyti?

– Savivaldybė nesvarstė tokios galimybės, nes finansuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Na štai, kaip matome, naujai ir triuškinamu rezultatu išrinktai merei ir šioje kadencijoje nerūpi žmogus, ir šiuos ketverius metus rūpinsimės išore bei vaizdu, o ar liks kam grožėtis tomis trinkelių jūromis po šios kadencijos, niekam iš rūmuose sėdinčių nė motais. Išrinktieji, matyt, vadovaujasi posakiu: „O po manęs kad ir  tvanas“.

1 Comment on Savo rinkėjų rūpesčius Merė numeta Vyriausybei

  1. Nuo kada Musninkų ir Vileikiškių centrai yra seniausiai veikiantys? Kažkaip nesolidžiai skamba, kai yra gerokai seniau veikiančių. Tikėkimės, kad partiečio centro Vileikiškėse neleis numarinti, o kartu ir Musninkų, nes vaikų užimtumas tikrai svarbu.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*