Naujausios žinios

Senos švietimo įstaigų pareigybių normos panaikintos, o naujų dar nėra

Andželika Bagočiūnienė

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu, spalio 29 d., buvo patvirtintas sprendimas iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. priimtą sprendimą Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“.

Tarybos narė Elena Davidavičienė teigė, kad Savivaldybės biudžetas nėra verslas. Jį skirstant būtina laikytis vienodų principų ir kriterijų. Šiuo sprendimu panaikinus pareigybių nustatytas normas kyla grėsmė, kad biudžetas bus skirstomas nesilaikant vienodų principų ir kriterijų.

Pranešėja, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė patikino, kad naujas tvarkos aprašas jau ruošiamas ir jis tikrai bus. Opozicijos atstovų pranešėjos svarstymai daugumos neįtikino, todėl šiuo klausimu balsuota taip:

„Už“ – 12

„Prieš“ – 2

„Susilaikė“ – 4.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*