Naujausios žinios

99-osios Valstybės iškilmės Širvintų kultūros centre

Straipsnis buvo išspausdintas  vasario 22 d. laikraščio „Širvis“ 8-ame šių metų numeryje.

„Už aukštųjų kalvelių, už giliųjų marelių

Guli žalnierėlis, lauke pakavotas.“

Žuvusio „žalnierėlio“ motyvu tautinių šokių kolektyvas „Viesula“ pradėjo iškilmingą 99-ąjį Vasario 16-osios minėjimą Širvintų kultūros centre. Meniškas ir jautrus Ugniaus Cikano sukurtas šokis sužadino žiūrovų jausmus, tarsi kiekvienam šventės dalyviui priminė iškovotos Lietuvos nepriklausomybės kainą, kovas su carine Rusija, Vokietija, netekties skausmą, laisvės troškimą.

Pasak renginio vedėjų Rugilės Pumputytės ir Tomo Labanausko, Vasario 16-oji– stiprybės, drąsos ir vilties diena. Tai diena, kurią keliame mums tris labai svarbias vėliavas: Lietuvos Respublikos, kuria sakome su pasididžiavimu: „Mes – Lietuva!“, Širvintų rajono – menančią kovas, ir Kernavės – pirmosios Lietuvos sostinės, mūsų istorijos perlo, primenančio, kad šie metai yra paskelbti piliakalnių metais. Taip pat tarsi simbolis buvo įžiebta ugnis, kad sušildytų širdis prasmingam pasibuvimui kartu.

„Artėdami prie garbingo šimtmečio, matome iškeltas trispalves, giedame tautišką giesmę, kalbame viena iš seniausių ir, aišku, mums pačia gražiausia lietuvių kalba. Visa tai suteikia stiprybės ir ryžto, – kalbėjo Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. – Šiandien galvodami apie tai, kas gražu ir kuo visi didžiuojamės, skaudžiai prisimename tiek žuvusius už Lietuvos laisvę karius, savanorius, tiek jaunus žmones, nerandančius sau vietos dabartinėje Lietuvoje.“ Pasak merės, prie nepriklausomybės kiekvienas prisidedame kasdien. „Kurkime ir atkurkime mūsų Lietuvą pradėdami nuo savęs. Teikime visas pastangas, kad mūsų kuriamoje valstybėje būtų užkirstas kelias tokioms tragedijoms. Kasdien pabudę iškelkime sau klausimą: „Ką aš galiu padaryti, kad žmonės aplink mane būtų saugesni, laimingesni,“ – baigdama savo sveikinimo žodį linkėjo merė Ž. Pinskuvienė.

Įteiktos I. Šeiniaus premijos

Nuo 2005 m. mero Vyto Šimonėlio ir kūrybingų Administracijos darbuotojų iniciatyva tradicija tapo kiekvienais metais Vasario 16-osios iškilmingo renginio metu įteikti Igno Šeiniaus premijas iškiliems Širvintų krašto žmonėms.

Šiemet I. Šeiniaus premija įteikta Širvintų vaikų dienos centro vadovei Elenai Petkūnienei už ilgametę altruistinę veiklą, įgyvendintus projektus, skirtus Širvintų krašto vaikų gerovei, liaudies tradicijų puoselėjimą ir Širvintų krašto garsinimą. Priimdama premija Elena Petkūnienė teigė esanti sujaudinta tokiu įvertinimu, kurio nesitikėjo, dėkinga merei, Tarybai, Administracijai. Pasak laureatės, ši premija yra viso centro darbuotojų, savanorių, bendraminčių, artimųjų nuopelnas. Ypatingai sujaudino laureatės padėka mamai už įdiegtą meilę Lietuvai, Širvintoms. Vaikų dienos centro vadovė gėles skyrė Ignui Šeiniui ir jo sūnui Irviui, kuris įsteigė šį centrą. E. Petkūnienė pasiūlė nuo šios dienos nominuotiems premijos laureatams fotografuotis prie I. Šeiniaus paminklo, esančio I. Šeiniaus gatvėje. I. Šeiniaus paminklo sukūrimo ir pastatymo iniciatyvinės grupės pirmininkė D. Miliukienė sveikindama laureatę priminė, kad Elena, pasak graikų, reiškia šviesioji. Pasak pirmininkės, Elena Petkūnienė irgi šviečia vidine šviesa, glaudžia visus vaikus ir sušildo savo šviesa. Sveikinimo žodį tarusi žurnalistė Daiva Tamošiūnaitė teigė, kad šalia tokio žmogaus kaip Elena, vaikai ir žmonės jaučiasi saugūs.

Už reikšmingą krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose Igno Šeiniaus premija apdovanotas Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“, kuriam vadovauja Kristina Stankevičienė. Šis ansamblis yra gana jaunas, šiemet švęsiantis penkmetį. Ansamblio vadovė yra dėkinga rajono vadovams, kad pastebėjo jų prasmingą veiklą, Kultūros centro kolektyvui už tikėjimą ir pasitikėjimą. Taip pat džiaugėsi, kad susikūrė kolektyvas būtent piliakalnių apsupty, kur gilios istorinės šaknys ir turtinga archajiška kultūra.

Šventinio koncerto akimirkos

Igno Šeiniaus premijos laureatas folkloro ansamblis „Medgrinda“ tęsė šventinį koncertą sutartine „Sodauto“. Į romantiško muzikos sūkury žiūrovus įtraukė tarptautinio konkurso Italijoje trečiosios premijos laureatai, Meno mokyklos akordeonistų trio: Erikas Ašaka, Nicolas Einoris, Ugnius Romaška, atlikdami O. Eckelmann kūrinį „Fruela rosa“. Jaunuosius artistus paruošė mokytoja Tatjana Maciulevič.

Lopšelio / darželio „Buratinas“ jaunieji atlikėjai, kuriems vadovauja Dalia Jakštienė, atliko dainą „Lietuvėle, tu mana“. Iš širdies traukę dainos priedainį: „Lietuvėle, tu mana. / Tu tokia graži. / Tu poetų išgirta. / Tu manoj širdy“, atlikėjai sulaukė gausių ovacijų.

Žiūrovai taip pat plojimais pasitiko lopšelio / darželio „Saulutė“ ansamblio „Spindulėliai“ atlikėjus. Drauge su vadove Aurelija Lenartavičiene jie atliko dainą „Nupiešiu Lietuvą“. Nors ir ne visi posmai skambėjo darniai, tačiau vaikų nuoširdumas papirko žiūrovus.

Iš tiesų didžiąją koncerto dalį žiūrovus džiugino vaikų pasirodymai. Pradinės mokyklos vaikų tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“, vadovaujamas R. Maslinskienės, sušoko lietuvių liaudies šokį „Kalvelis“. Kristinos Stankevičienės vadovaujamas vaikų folkloro ansamblis sudomino žiūrovus žaidimais apie pavasarį pranašaujančius paukščius.

Lyriškai ir jausmingai nuskambėjo L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Arvydo Golco ir Deimantės Stankevičiūtės duetas, atlikęs O. Vyšniausko dainą „Tikiu“.

Kultūros centro pramoginių šokių grupė „Soul“ (vadovė Odeta Žinienė) nustebino kompozicija „Jau aušta aušrutė“. Liudviko Veriko pramoginių šokių šokėjai susilaukė gausių ovacijų. Žiūrovai buvo sužavėti jaunų šokėjų gracinga laikysena, judrumu.

Daugiau nei prieš mėnesį Vilniuje vyko tradicija tapęs bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę gynėjams atminti. 6000 dalyvių būryje šiemet dalyvavo ir nemenkas širvintiškių būrys. Merė įteikė padėkas už istorinės atminties saugojimą ir patriotiškumo pavyzdį širvintiškiams, dalyvavusiems bėgime.

Mes visi savo širdy nešiojamės tėvynę – su visa gamta ir žmonėmis. Tėvynė gimė 1918 m. vasario 16 d. Tai visų mūsų gimtadienis. Pasak renginio vedėjų, koks gimtadienis be liaudiškos muzikos, tad šventinį koncertą tęsė liaudies muzikantų kvartetas: Jonas Romaška, Pranas Vrubliauskas, Antanas Martinėlis, Raimondas Savickas.

Kultūros centro tremtinių choras (vadovas – Jonas Barbaravičius) viltingai dainavo dainą „Žydėki, žeme“. Jiems akomponavo Gintaras Pauliukonis. Folkloro ansamblis „Gojus“ ir neįgaliųjų choras „Viltis“ atliko lietuvių liaudies dainą „Užaugo berželis“.

Pasveikinimo maršu žiūrovus linksmino Kultūros centro liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama G. Pauliukonio, liaudiškos muzikos kolektyvas „Noragas“ žiūrovus vertė iš kėdžių polka su trenksmais, o tautinių šokių kolektyvas „Viesula“ šokdamas „Gumbinę“.

Pakylėtai nuskambėjo Kultūros centro mišraus choro „Navis“ (vadovė Audronė Burakovienė) atliekama „Jaunimo giesmė“, žadindama patriotinius jausmus ir kviesdama darbuotis Tėvynės labui.

Daina „Žemėj Lietuvos“ sujungė visus iškilmingo renginio kolektyvus, žiūrovus, rajono vadovus. Vilkimės, kad vieningai susikibome rankomis ne tik renginio metu, bet ir tolesniems darbams tėvynės labui, kad nebus lygesnių už lygius, kad Širvintos skambės gerais darbais.

„Širvio“ informacija

Renginio akimirkas galite pamatyti čia:

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*