Naujausios žinios

Širvintose jau veikia „Širvintų krašto vietos bendruomenių sąjunga“

Andželika Bagočiūnienė

Neseniai socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, kad įkurta asociacija „Širvintų krašto vietos bendruomenių sąjunga“. Kalbiname jos pirmininkę Alytę Skeberienę.

– Kaip kilo idėja įkurti bendruomenių sąjungą?

– Jau daug metų esu asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ pirmininkė, tad aktyviai vykdydami šios bendruomenės veiklą, esame užmezgę labai daug draugiškų bei partnerystės ryšių su kitomis rajono bendruomenėmis. Jau kurį laiką kartu su Kiauklių kaimo bendruomene ir jos pirmininke Asta Amankavičiene organizuojame rajono bendruomenių sueituves. Pirmosios sueituvės vyko Šešuolėlių dvare. II-osios Širvintų krašto bendruomenių sueituves „Lietuva – bendruomenėms, bendruomenės – Lietuvai“ buvo skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Praeitų metų pabaigoje bendruomenės ir vėl buvo pakviestos į jau III-iąsias sueituves „Linksmasis karnavalas 2020“. Taigi, susitinkant vis iškildavo diskusijų dėl bendruomenių sąjungos įkūrimo būtinumo. Širvintų miesto bendruomenė jau seniai dalyvauja ir respublikiniuose bendruomenių renginiuose. Juose susipažinome ir su kitų miestų bei rajonų bendruomenėmis. Vykstant įvairiems mokymams, susitikimams, dalyvaujant seminaruose, bendruomenės aktyviai dalijasi ir diskutuoja ne tik apie iškylančias problemas bendruomenių veikloje, ieško sprendimo būdų, bet mielai pasidalina patirtimi. Esam užmezgę ryšius ir su kai kuriomis skėtinėmis organizacijomis, gaunam iš jų daug informacijos, esam kviečiami į diskusijas, pasitarimus, kuriuose nagrinėjami klausimai dėl su bendruomenėmis susijusių įstatymų korekcijų. Todėl, įkūrę sąjungą, mielai kvietimais į susitikimus ir gaunama informacija dalinsimės su sąjungos nariais.

– Kas yra šios sąjungos steigėjai?

– Dar gruodžio mėnesį įvykusiame steigiamajame susirinkime buvo priimtas sprendimas, kad sąjungos steigėjais tampa asociacija „Širvintų miesto bendruomenė“, Kiauklių kaimo bendruomenė ir visuomeninė organizacija „Gelvonų krašto bendruomenė“. Tokiu būdu steigėjai atstovauja įvairioms bendruomenėms. Dėl šalyje paskelbto karantino ilgai vyko sąjungos steigimo procesas. Bet dabar jau oficialiai esam užregistruoti Registrų centre, tad galim pradėti savo veiklą kaip sąjunga.

– Ar sąjunga atvira visoms bendruomenėms?

– Taip, į sąjungą mielai kviečiam prisijungti ir kitas rajono bendruomenes. Tik drauge diskutuodami, aptardami iškylančias problemas, padėdami vieni kitiems, organizuodami bendrus renginius, tapdami partneriais projektinėje veikloje ir vykdydami tuos projektus, išties galim pasiekti daug geresnių rezultatų.

– Kokius pagrindinius tikslus kelia sąjunga?

– Mūsų tikslas yra suburti Širvintų krašte veikiančias bendruomenes bendrai veiklai, skatinti Širvintų krašto bendruomenių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenių narių interesams. Ketiname atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Širvintų krašto bendruomenių interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Širvintų rajono savivaldybe sprendžiant Širvintų krašto bendruomenių problemas, teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Širvintų krašto bendruomenėms, padėti bendruomenėms realizuoti savo dabartinį potencialą. Mums svarbu plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis bei jų sąjungomis Lietuvoje bei užsienyje.

– Dėkojame už pokalbį.

Asociacijos „Širvintų krašto vietos bendruomenių sąjunga“ pirmininkę Alytę Skeberienę kalbino Andželika Bagočiūnienė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*