Naujausios žinios

Širvintų ligoninė tarp kūjo ir priekalo

Andželika Bagočiūnienė

Širvintų rajono savivaldybės salėje lapkričio 6 d. susitikimo metu su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ir darbo ministre Rimante Šalaševičiūte  dalyvavo ministerijos departamentų ir skyrių vadovai: Sveikatos ekonomikos departamento vadovė Jolanta Iždonienė, Teisės departamento vadovė Nerija Stasiulienė, Personalo skyriaus vedėja Donata Budrevičienė, Asmens sveikatos priežiūros departamento direktorius Zdislavas Skvarciany bei ministro patarėja Dalia Guobužienė. Kiekvienas specialistas atskirai pasisakė apie Širvintų ligoninės esamą situaciją.

Ligoninės finansinę situaciją apžvelgė Sveikatos ekonomikos departamento vadovė Jolanta Iždonienė. Specialistės teigimu, dėl sudėtingos Širvintų ligoninės finansinės būklės neįmanoma mokėti tinkamų atlyginimų savo darbuotojams. J. Iždonienė palygino ligoninės darbuotojų vidutinį atlyginimą su vidutiniu atlyginimu fiziniam asmeniui Lietuvoje. Skirtumas yra didelis. Ji pateikė 2015 m. trijų ketvirčių  vidutinius atlyginimus fiziniam asmeniui Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose ir Širvintų ligoninėje. Paskutiniais duomenimis, 2015 metų trečiame ketvirtyje Lietuvoje sveikatos srityje fizinis asmuo vidutiniškai uždirbo 980 eurų, o  Širvintų ligoninėje tuo pačiu laikotarpiu šis atlygis tesiekė 490 eurų. Sveikatos ekonomikos departamento vadovė Jolanta Iždonienė pateikė Širvintų ligoninės sąnaudų struktūrą: pirma – pajamos yra 54 tūkst. Eur. mažesnės nei sąnaudos. Įstaiga dirba nuostolingai; antra – išlaidos darbo užmokesčiui kartu su Sodra siekia 85 proc. visų išlaidų. J. Iždonienės teigimu, vienintelis būdas kaip efektyviau panaudoti lėšas – atsisakyti tų paslaugų, kurios neefektyvios.

Personalo skyriaus vedėja Donata Budrevičienė susirinkimo dalyviams paaiškino, kad 2014 m. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsnyje buvo padaryti pakeitimai, kurie leidžia savivaldybių taryboms apjungti sveikatos priežiūros įstaigas, kurios yra savivaldybės teritorijoje. Pasak D. Budrevičienės, šis apjungimas naudingas tuo, kad galima būtų sutaupyti lėšas sumažinus pagalbinio personalo skaičių. Prireiktų dvigubai mažiau buhalterių, finansininkų, ekonomistų, teisininkų ir vadovaujančio personalo. Tokiu būdu sutaupius  lėšas, galima būtų padidinti atlyginimus įstaigų darbuotojams ir pagerinti įstaigos veiklos rodiklius.

Teisės departamento vadovė Nerija Stasiulienė pabrėžė, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, reorganizacija neturi būti teisėta priežastimi atleisti vieną ar kitą vadovą ar nutraukti darbo sutartis su darbuotojais. Kiekviena šalis reorganizacijos atveju turi vadovautis teisės aktais, turi laikytis įstatymų. Specialistė pakomentavo Širvintų ligoninės darbuotojų pasirašyto skundo turinį, kuriame teigiama, kad ligoninės vadovė neišleidžiama kasmetinių atostogų. Ministerijos specialistės teigimu, pagal Darbo kodeksą darbuotojas turi teisę į atostogas tais pačiais darbo metais ir darbdavys privalo organizuoti darbą įstaigoje taip, kad nepažeistų darbuotojo teisės į atostogas, išvykas, į komandiruotes, kurių laikas yra įtraukiamas į darbo valandas. N. Stasiulienės manymu, komandiruotė prisideda prie darbo funkcijų našumo įstaigos veikloje. Diskriminacija dėl partiškumo negalima.

Ministro patarėja Dalia Guobužienė paklausė, kodėl skunde parašų yra 95, o susirinkime dalyvauja labai mažai slaugytojų. Patarėjai iš salės paaiškino, kad prieš susitikimą skambino iš Savivaldybės ir pasakė, kad visi nedalyvautų, nes salėje neužteks vietų. Todėl susirinko tiek, kiek tilpo į salę. Ministro patarėja pakomentavo šį sprendimą kaip netinkamą ir pareiškė norą kalbėti su didesne slaugytojų auditorija. D. Guobužienė neatmetė galimybės dar kartą atvykti į ligoninę ir  padiskutuoti su ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytojais.

Asmens sveikatos priežiūros departamento direktorius Zdislavas Skvarciany teigė, jog visiems reikia siekti tikslo, kad žmonėms būtų suteiktos kokybiškos paslaugos, o medikai gautų orų atlygį. Atlyginimą darbuotojams reikia uždirbti. Reikia išanalizuoti ir atsisakyti nerentabilių paslaugų, o teikti tik tas, kurios atitinka realias finansines ligoninės galimybes.

Širvintų ligoninės vadovė Laima Meškauskienė atkreipė visų dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė suklydo sakydama, kad Širvintų ligoninėje nebus įsteigtas geriatrijos skyrius. Ministrė patvirtino, kad sąrašo neturi, todėl galėjo suklysti, ir patikino, jei projekte šis skyrius numatytas, vadinasi, yra 95 proc. tikimybė, kad jis bus patvirtintas. Širvintų ligoninės direktorė paaiškino ministrei, kad pirmą kartą slaugytojų atlyginimai buvo pakelti, antrą kartą – ne. Pasak L. Meškauskienės, taupymo sumetimais vasaros metu buvo išleista atostogauti daugiau darbuotojų iš Vaikų skyriaus. Be to, ji sulaukė rašto dėl darbo drausmės pažeidimo, kuris nepasitvirtino. Pasak direktorės, Savivaldybės vadovai  sukritikavo ir nepriėmė pateiktos Širvintų ligoninės veiklos vizijos, nors joje ligoninės vadovė numatė atsisakyti paslaugų, kurios yra nerentabilios.

Pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja Nijolė Dimšienė išsakė savo nuomonę, kad pasijuto susirinkime taip, lyg dėl visų Širvintų sveikatos priežiūros įstaigų bėdų kalti jų vadovai ir gydytojai. N. Dimšienės teigimu, steigėjas – Savivaldybė, finansiškai neišgali padėti sveikatos priežiūros įstaigoms, bet į įstaigų veiklą kišasi maksimaliai. Anot vyr. gydytojos, niekada dar nebuvo taip sunku su steigėju susikalbėti, kaip su šiais metais išrinkta nauja Širvintų rajono savivaldybės valdžia. Pasak N. Dimšienės, konfliktinė situacija susidarė dėl to, kad nekalbama atvirai su medikų bendruomene apie Savivaldybės valdžios planus ar ketinimus sujungti ligoninę su PSPC ar su kita ligonine. Valdžios atstovai užsiima nepatikusių personalijų psichologiniu spaudimu nuolatos pateikdami darbo drausmės pažeidimų dėl įvairiausių priežasčių raštus. Širvintose sveikatos priežiūros veikla politizuojama. „Mes norime susiklausymo ir bendro darbo!“ – savo kalbą baigė PSPC vyr. gydytoja Nijolė Dimšienė.

Salėje pasigirdo šurmulys, kad ministrė R. Šalačevičiūtė nepalaiko Širvintų medikų bendruomenės. Prieš išvykdama ministrė R. Šalaševičiūtė šurmuliuojančiai salei pareiškė savo poziciją dėl palaikymo ar nepalaikymo.

Kalbos vaizdo įrašą galite pamatyti čia

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą rasite čia , 2014 m. pakeitimus rasite čia

SAM specialistų ir Širvintų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, susirinkimo dalyvių  pasisakymų garso įrašą galite išklausyti čia 

Paskutinę susitikimo-diskusijos dalį pateiksime lapkričio 9 d.

 

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*