Naujausios žinios

Širvintų miesto bendruomenės sveikinimas

Tie tokie svarbūs 122 Lietuvos nepriklausomybės akto žodžiai, sujungę praeitį, dabartį ir ateitį:

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.Lietuvos Taryba pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.“

Norisi tikėti, kad šiandien kiekvienas jaučiame Vasario 16-osios reikšmę, prasmę ir kiekvienam iš mūsų duotą įpareigojimą.

Asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ pirmininkė Alytė Skeberienė

1 Comment on Širvintų miesto bendruomenės sveikinimas

  1. Ar galima per numatytas datas kelti tik istorinę vėliavą?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*