Naujausios žinios

Širvintų rajone lankėsi Premjeras Saulius Skvernelis

Straipsnis buvo išspausdintas birželio 13 d. laikraščio „Širvis“ 23-ame šių metų numeryje.

Praėjęs penktadienis širvintiškiams bei musninkiečiams buvo neeilinis. Su vizitu tądien apsilankęs šalies premjeras Saulius Skvernelis išklausė gyventojų problemas bei aptarė socialinius, sveikatos apsaugos bei švietimo klausimus.

Susitikimo metu su mere Ž. Pinskuviene bei jos komanda S. Skvernelis aptarė vaikų darželio „Boružėlė“ patalpų infrastruktūros atnaujinimo ir šių darbų finansavimo galimybes, Širvintų ligoninės ateitį, koncesijos sutartį tarp Autobusų stoties savininkų ir Savivaldybės. Diskutuota dėl finansavimo šaltinių Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių būklei gerinti. Šį klausimą iškėlė ir Musninkų miestelio gyventojai susitikimo su premjeru metu. Premjeras pabrėžė, kad Kelių priežiūros ir plėtros programa yra tik papildomas finansavimo šaltinis prie savivaldybių biudžeto, todėl rajono vadovai turėtų aktyviau ieškoti kitų finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, Europos struktūriniuose fonduose.

Po susitikimo su rajono vadovėmis Saulius Skvernelis trumpai atsakė į žiniasklaidos klausimus. Savivaldybės antrojo aukšto fojė susirinko žiūrimiausių televizijų žinių vedėjai bei didžiausių naujienų portalų žurnalistai. Klausimus premjerui pateikė ir visi trys Širvintų rajone veikiančios spaudos priemonių atstovai.

„Šiuo metu vis siūloma suteikti daugiau galių savivaldai, bet ar yra numatyta saugiklių, apsaugančių savivaldą nuo savivalės. Kokį saugiklį, apsaugantį savivaldą nuo savivalės Jūs siūlote?“ – klausė „Širvis“. „Pagrindinis įrankis yra labai paprastas – kas ketverius metus ateina gyventojas ir išreiškia savo poziciją. Jei savivaldybė išsigimsta ir tampa savivale, o ne savivalda, tai tiesiog pasirenkami kiti, kurie atstovautų žmonėms. Tai vienintelis demokratinės valstybės demokratijos sprendimas, kuris gali spręsti santykius tarp žmonių ir vietos valdžios. Jeigu tai yra susiję su galimais įstatymų pažeidimais, tai jau yra kiti klausimai,“– aiškino premjeras.

Paklaustas nuomonės dėl netinkamo elgesio su žurnalistais, kai rajono savivaldybės posėdžiuose jie atskiriami į taip vadinamą „gardelį“, S. Skvernelis atsakė nepritariantis tokiam darbo suvaržymui. „Mano pozicija paprasta: visi tarybų posėdžiai turi būti atviri, nebent klausimai yra slapti, kas gali būti pagal įstatymą, nors tikrai savivaldoje nematau, kad tokia kompetencija būtų. Ir žurnalistus reikia leisti, ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas darbui atlikti, nepriklausomai, ar patinka žiniasklaidos priemonė ir žurnalistai, ar ne. Tai yra demokratinės valstybės išraiška ir atvirkščiai – reikia sudaryti visas sąlygas, kad žurnalistų darbas būtų kuo lengvesnis ir nuo to savivaldybė bus tiktai stipresnė“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Vėliau premjeras lankėsi kooperatinėje bendrovėje „Grybai LT“. Šiuo metu Širvintose veikiančioje įmonėje įdarbinta apie 30 darbuotojų ir nuo rudens jų skaičių dar ketinama didinti. Kooperatinė bendrovė „Grybai LT“ yra moderniausias konservavimo fabrikas Baltijos šalyse su visiškai automatizuotais gamybos procesais.

Vėliau vizitas tęsėsi Musninkų miestelyje, kuriame vyriausybės vadovas apsilankė Musninkų Švč. Trejybės bažnyčioje, padėjo gėlių ant Vasario 16-osios akto signataro Alfonso Petrulio kapo ir aplankė Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ pastangomis pastatytą paminklą Vyties Kryžiaus kavalieriams ir oficialiai pripažintiems 1918–1920 metų savanoriams.

Kultūros centru Musninkų miestelyje tapusioje varpinėje S. Skvernelis susitiko su Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ (pirmininkas Alvydas Rolis) ir Musninkų kaimo bendruomenės (pirmininkė Jadvyga Kielienė) atstovais. Abiejų bendruomenių pirmininkai pristatė vyriausybės vadovui bei su juo atvykusioms rajono vadovėms bei miestelio seniūnei savo bendruomenių nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus bei dar numatomus planus. Abiejų bendruomenių pirmininkai įvardino vandentiekio problemą, gatvių apšvietimą regioninio kelio atkarpoje.

Vėliau premjeras išklausė bei atsakė į susirinkusių musninkiečių klausimus. Ūkininkai pareiškė norą sulaukti iš rajono valdžios dėmesio ne tik miestui, bet ir rajono pakraščiams, kaimams bei rajono mažiesiems miesteliams. Jie skundėsi prasta kelių kokybe, tarp posūkio į Vindeikius ir Liukonių paliktu žvyrkeliu. Premjeras pabrėžė, kad svarbu rūpintis tomis rajono teritorijomis, kur didesnis gyventojų skaičius, bet nevalia Savivaldybei pamiršti ir kaimelių.

Gyventojai skundėsi sunkiasvorių transporto priemonių bei motociklų vairuotojais, nepaisančiais greičio ribojimo kelio ženklų, ir klausė dėl galimybės pastatyti ant kelio link Kernavės greičio matuoklius. „Greičio matuoklius anksčiau Kelių direkcija statydavo tose vietose, kurios yra avaringiausios, bet jei yra toks poreikis šiam miesteliui, nematau problemos. Pakalbėsime su Kelių direkcija,“ – atsakė S. Skvernelis.

„Mes vasaros metu čia glaudžiamės. Daug atvažiuoja žmonių. Atvažiuoja menininkų, būna visokių koncertų. Mūsų bendruomenės „Spindulio“ šūkis – „Lietuvos praeitis, dabartis ir ateitis“. Mes nešokinėjam į visokius vagonus, kurie čia atvažiuoja. Ačiū Alvydui [bendruomenės „Spindulys“ pirmininkui Alvydui Roliui – red. pastaba]. Ačiū visiems bendruomenės nariams, kurie yra aktyvūs. Mums gerai būtų žiemą kur nors šilčiau, bet patalpų neturim. Yra čia sena ambulatorija, kur įsikūrusi ana bendruomenė [Musninkų kaimo bendruomenė, pirmininkė J. Kielienė Ž. Pinskuvienės bendrapartietė ankstesnėje ir dabartinėje partijose – red. pastaba]. Yra ten ir kitų skyrių, ten labai daug kambarių, jei tas pastatas dar nenugrius, laikysis dar. Tuščias jis, tai gal mus ten įleistų. Su mere kalba Alvydas, kalba, prašo, bet nežinau…“ – kalbėjo musninkietė.

Musninkų A. Petrulio gimnazijos direktoriui rūpėjo švietimo klausimai, ypatingai įvestos kadencijos švietimo įstaigų direktoriams. „Prieš jus stovi žmogus, išdirbęs mokykloje daugiau nei trisdešimt metų. Galiu dirbti tik iki gruodžio 31 d., kiti ilgiau. Kodėl Švietimo ministerija blogina žmonių sąlygas ir dabar pasirašomos tik terminuotos sutartys su mokyklų vadovais ir kardinaliai blogina žmogaus socialines garantijas?“ – skundėsi direktorius. Merė Ž. Pinskuvienė atsakė, kad Taryba būtinai paskirs šį direktorių toliau eiti vadovo pareigas ir bus kviečiamas dalyvauti konkurse. S. Skvernelis atsakė, kad konkursą organizuos savivaldybė ir galės visi parodyti, kas yra geriausias.

Prieš atsisveikindami musninkiečiai paprašė sujungti Musninkus su Kernave pėsčiųjų ir dviratininkų taku.

Prieš išvykdamas premjeras pakalbino gimnazistus, kurie prašė grąžinti ankstesnę tvarką. Gimnazistai skundėsi, kad mokykloje per karšta, be to, laiko mokslams pakanka ir kelios prailgintos savaitės nieko nekeičia. Premjeras pažadėjo, jei toks poreikis yra, svarstyti klausimą dėl prailgintų mokslo metų atšaukimo.

Ministras pirmininkas S. Skvernelis pasmalsavo, kodėl nedideliame miestelyje veikia dvi bendruomenės, viena turi bendruomenių namus, kita – ne . Padovanodamas Lietuvos vėliavas, premjeras šimtmečio proga pasiūlė šioms bendruomenėms susijungti.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*