Naujausios žinios

Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių nuomonė apie planuojamą plastikinių atliekų perdirbimo veiklą

Renata Boreikaitė

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 24 d. laikraščio „Širvis“ 3-ame šių metų numeryje

Pasiteiravome visų Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių šia tema uždavę visiems vienodus klausimus. Atsakymus pateikė tik penki Tarybos nariai iš 21. Štai ką jie rašo:

– Kokia Jūsų, kaip Širvintų rajono tarybos nario, nuomonė apie tokio pobūdžio planuojamą veiklą Širvintų pašonėje?

V.Mateika: Mes, visi rajono gyventojai, esame savo rajono šeimininkai nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir strategiškai svarbius klausimus turime aptarti visi kartu, bendrai. Šia įmone aš susidomėjau, kai ji pateikė prašymą aplinkos apsaugos agentūrai dėl poveikio aplinkai vertinimo Beržės k. Širvintų r., nurodydama daug faktorių, susijusiu su aplinka. Uždaviau klausimą Savivaldybės komitetuose apie ateinančią įmonę, tai buvo prieš metus. Komiteto metu merė atsakė, kad tokios informacijos ji neturi ir, kai turės, tai ir svarstys, nors ši informacija aplinkos agentūroje buvo vieša. Daugiau informacijos mūsų rajone dėl šios įmonės planuojamų veiklų buvo sunku surasti. Šią dieną, gavus papildomos medžiagos, kyla daugiau klausimų, nei yra atsakymų.

D.Valkauskas: Mane, ne tik kaip tarybos narį, bet kaip ir netoliese gyvenantį miesto gyventoją neramina tokio pobūdžio planuojamos veiklos Širvintų miesto pakraštyje. Gyventojai neturi pakankamai informacijos, kaip vyksta dabar tokios veiklos leidimų derinimas, kokie suteikiami leidimai tokiai veiklai ir kas juos išduoda, nevyksta aktyvi diskusija su visuomene. Šio objekto statyba apauga įvairiais gandais. Turbūt nei vienas nepasakys, kad tokio objekto nori miesto pašonėje, geriau, kad jo nebūtų, tačiau realybė tokia, kad objektas planuojamas ir svarbiausia, mano nuomone, kad būtų laikomasi visų teisės aktų reikalavimų tokiems objektams, kad nenukentėtų žmonių gerovė, sveikata.

J.Purvaneckas: Širvintų miesto patvirtintas plėtros planas siekia iki planuojamos teritorijos. Aplinkos apsaugos departamentas neturi leisti arba suderinti PAV. Apie šį dokumentą neteko girdėti. O žemės sklypas, ar dar priklauso Pumputienei. Ar jis jau „nupirktas“?

Ž. Pinskuvienė:  Dėl Beržės k. planuojamos ūkinės veiklos buvome susirinkę pasitarti su valdančiosios koalicijos partneriais, Viešosios tvarkos, Architektūros ir kraštovaizdžio planavimo skyriaus specialistais. Gavę dokumentus dėl poveikio aplinkai išvados, iškėlėme tuos pačius klausimus, kurie kyla ir žmonėms – kokia rizika dėl blogų kvapų, oro, vandens užterštumo ir pan. Į juos atsakymų iš įmonės pateiktų dokumentų negavome. Todėl dėsime visas pastangas gindami viešąjį interesą. Būtent todėl raštu kreipiausi į Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentą, kuris organizavo pakartotinį svarstymą. Nusprendėme, kad reikia važiuoti ir išreikšti savo nuomonę. Tą dieną su kitais merais dalyvavau susitikime pas šalies Prezidentę. Į susitikimą Poveikio aplinkai vertinimo departamente delegavau Tarybos narius Zenoną Miselį, Darių Valkauską, Administracijos direktoriaus pavaduotoją Eloną Pečiukaitienę, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoją Ričardą Putrimą. Jie perdavė ir mano raštą su reikalavimu pavesti įmonės, planuojančios statyti gamyklą, savininkams atlikti išsamų planuojamos ūkinės veiklos oro taršos tyrimą ir organizuoti viešą svarstymą su visuomene. (dokumento kopija pridedama).

Red. pastaba: Pridėtas dokumentas Aplinkos apsaugos agentūrai išsiųstas 2018 metų sausio 8 d., o tos pačios įstaigos išvada dėl minimos veiklos poveikio aplinkai vertinimo Širvintų rajono savivaldybei buvo išsiųsta dar 2017 metų spalio mėnesį. Skųsti išvadas galima buvo per vieną mėnesį. Kodėl merė delsė net beveik tris mėnesius, lieka neaišku.

V.Šimonėlis: Atliekų tvarkymo įmonei ne vieta Širvintų miesto kaimynystėje.

– Ar Širvintų rajono savivaldybės taryba ketina pritarti įmonės UAB „RetroPlast“ veiklai?

V.Mateika: Mūsų rajonas turi, bent jau turėjo, strategiją, kad šia kryptimi plėsis ir jau plečiasi gyvenvietės. Tad pažiūrėjus į šios įmonės planuojamą plėtrą Beržės k., mano manymu, yra nesuderinama.

D.Valkauskas: Pagal galiojančius teisės aktus nei Širvintų rajono savivaldybės tarybos, nei Širvintų rajono savivaldybės administracijos pritarimo šiai veiklai vykdyti nereikia, tokius leidimus išduoda Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos. Veiklą vykdyti įmonė planuoja įsigijusi šį sklypą iš kito juridinio asmens. Kiek žinau, Savivaldybė yra išdavusi statybos leidimą tik esamų pastatų rekonstrukcijai.

Ž. Pinskuvienė: Sudėtingiausia šitoje situacijoje yra tai, kad derinimo procedūros Savivaldybei nepriklauso. Nors veiklą planuoja įmonė vykdyti Širvintų rajone, tačiau galutinius sprendimus priims ne Taryba ar meras, bet Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas.

V.Šimonėlis: Tai priklausys nuo Savivaldybės tarybos daugumos. Kaip paprastai, tarybos dauguma balsuoja kaip reikalinga merei. Merės poreikiai dažniausiai skiriasi nuo bendruomenės, kuriai privalėtų atstovauti mere, poreikių. Ar čia Savivaldybės interesas tvarkyti atvežtines atliekas ? Kokia iš to mūsų žmonėms nauda.

– Kaip ir kada ketinama gerinti kelio Nr. 116 „Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos“ atkarpą „Musninkai–Širvintos“? Šio kelio būklę dabar galima būtų apibūdinti taip: „lopas lopą dengia“, o prasidėjus veiklai, suintensyvės sunkiasvorių transporto priemonių judėjimas būtent šiuo keliu?

D.Valkauskas: Mano asmenine nuomone, šio kelio būklė yra pakankamai gera ir numatomas padidėjęs automobilių kiekio atsiradimas įtakos šiam keliui esmės nesudarys.

Ž. Pinskuvienė: Jūsų minimas kelias yra regioninis ir priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. Klausimus dėl kelio būklės reikėtų siųsti šiai institucijai.

V.Šimonėlis: Kelias Nr. 116 „Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos“ yra valstybinės reikšmės krašto kelias. Šio kelio priežiūra ir remontu rūpinasi VĮ „Vilniaus regioniono keliai“. Savivaldybė sprendimų dėl šio kelio tvarkymo priimti negali.

– Ar ketinama informuoti Širvintų rajono visuomenę apie numatomą pradėti įmonės UAB „RetroPlast“ veiklą?

V.Mateika: Kyla daug klausimų ir dėl įmonės atliekų perdirbimo veiklos. Atliekų perdirbimas – tai ne saldainių pakavimas, čia atsiranda daug neigiamų faktorių: užterštumas, kvapai ir kt. Mano manymu, turėtų būti kompetentingai įvertinta. Deja, skaitant aplinkos apsaugos agentūros sprendimą Nr. (28,7)-A4-11937, kad Beržės k. Širvintų r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kyla klausimas, kam tada privalomas, jeigu atliekas tvarkant neįžvelgiamas pavojingumas. Deja, jau šio sprendimo apskųsti negalima, apskundimo terminas buvo iki 2017-12-20. Gaila, kad tokia informacija ateina per vėlai.

D.Valkauskas: 2018-01-10 kartu su savivaldybės specialistais dalyvavau Aplinkos apsaugos departamente minėto objekto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo svarstyme. Viena iš esminių pastabų buvo, kad UAB „RetroPlast“ kuo greičiau atliktų šio projekto pristatymą visuomenei ir taip pat būtų suorganizuota išvyka kartu su visuomenės atstovais į UAB „RetroPlast“ jau vykdančių tokią veiklą padalinius kituose Lietuvos rajonuose, kad susipažintų su realiai esama padėtimi veikančiuose rūšiavimo ir perdirbimo cechuose. Taip pat buvo pateiktos pastabos dėl papildomų taršos tyrimų.

Ž. Pinskuvienė: Visuomenę informuoti apie planuojamą ūkinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka privalės pati įmonė. Todėl dėl šio klausimo prašome kreiptis į UAB „RetroPlast“ arba Aplinkos apsaugos agentūrą prie Aplinkos ministerijos, kuri priims galutinius sprendimus.

V.Šimonėlis: Mes, Tarybos nariai, esantys opozicijoje, to nežinome.

– Ar rajono valdžia pasirengusi diskutuoti su rajono visuomene šiuo klausimu ir kaip tai ketinama daryti?

V.Mateika: Šiuo metu įmonė baigia gauti visus leidimus, tad lieka tikėtis, kad šiandien valdantys tarybos nariai ir merė pasiūlys kitą vietą, toliau nuo gyvenamųjų namų. Nors, tai mažai tikėtina, kadangi merės globojamas laikraštis publikavo apie ateinančią įmonę su 150 darbo vietų. Galime tik tikėtis, kad merė, išklausiusi neabejingų rajono gyventų ir mūsų opozicijos norų, supras ir įgalios įmonę pasirinkti kitą vietą savo veiklai vykdyti. Būkime savo rajono šeimininkais. Pridedu dokumentus apie planuojamos įmonės veiklą Beržės k., Širvintų r., ir Aplinkos apsaugos agentūros vertinimą.

D.Valkauskas: Asmeniškai pats dalyvausiu UAB „RetroPlast“ numatomos veiklos pristatymo visuomenei svarstyme, Savivaldybės administracija taip pat aktyviai dalyvauja šiame procese. Savivaldybė, Tarybos nariai didelės įtakos leidimų išdavimui neturi, nes pagal teisės aktus jų dabar nebereikia. Manau, tokio objekto vertinime reikalinga ypatinga priežiūra, kad visi reikalaujami tyrimai, vertinimai, leidimai atitiktų visus reikalavimus ir jų būtų laikomasi.

Ž. Pinskuvienė: Savivaldybė, gavusi įmonės pranešimą apie viešąjį svarstymą, išplatins jį visais įmanomais kanalais. Pati asmeniškai jame dalyvausiu ir kviečiu rajono gyventojus taip pat būti aktyvius.

V.Šimonėlis: Dabartinei Savivaldybės valdžiai žmonių nuomonė nesvarbi. Tai akivaizadžiai parodo ir kitų objektų statyba Širvintų mieste. Svarbu pats statybų procesas ir proceso teikiama nauda. Tolimesni reikalai bus čia gyvenančių ir kitos valdžios rūpestis.

Aplinkos apsaugos agentūros komentarą publikuosime kitą savaitę

2 Comments on Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių nuomonė apie planuojamą plastikinių atliekų perdirbimo veiklą

  1. Na, ir išverstaskūris tas Valkauskas. Liberalas! Suprasti jį reikia taip: šiukšlės yra blogai, bet jeigu merė taip sako, tai taip reikia. O Pinskuvienės reikia paklaust – derinimų nereikia?! O tai kodėl užkirto kelią sveikatos įstaigai dalyje pašto patalpų, kur visai jokių leidimų nereikia, o tik architektų (gal Oršauskaitės?) parašo. Gal žmonės perdaug sveiki? Ar savivaldybės klerkai visiškai nieko nereiškiantys?

  2. Pagal gamtosaugininkų pateiktas išvadas per metus į aplinką iš „šito žvakių fabrikėlio“ išsiskirs 9.5 t. tonų sieros dioksido. Štai ką apie šią medžiagą sako wikipedija. Pagal Claude Ribbe knygą „Napoleono nusikaltimas“, sieros dioksido dujos buvo naudojamos mirties bausmės vykdymui, malšinant Haičio vergų sukilimą XIX amžiaus pradžioje. Sieros dioksidas blokuoja nervinius signalus iš plaučių proprioceptorių ir stabdo Heringo-Brejerio.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*