Naujausios žinios

Širvintų rajono taryboje valdžios demonstravimas ir neetiški išsireiškimai

Buvusi Barskūnų pagrindinė mokykla Nuotrauka: http://www.barskunai.sirvintos.lm.lt

Praūžė vasara ir rugpjūčio pabaigoje įvyko paskutinis šios vasaros Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 tarybos narys. Jiems pateikta svarstyti 17 pagrindinės darbotvarkės ir vienas papildomas klausimas. Kai kurių sprendimų projektų svarstymų metu į tribūną pasisakyti vis išeidavo Tarybos narys opozicijos atstovas Alfredas Astikas. Vieno pasisakymo metu jis pasakė, kad meras pasirašydamas po sprendimo projektu, kuris nenaudingas rajono gyventojams „…yra nelaimė, o nelaimė viena nevaikšto. Yra pataikūnai, kurie balsuoja tenkindami savo siaurus interesus. Nes kiekvienas balsuojantis turi kažkokį interesą. Tai darbo santykiai, tai giminystės santykiai. Ir tik šitaip priimami pas mus sprendimai“. „Kai čia kalbama apie pataikūnus ir subinlaižius, tai kai Astiko žmona dirbo socialinių paslaugų centre, tai dar ne toks užpakalio laižymas buvo“, – į A. Astiko pasisakymą atsakė merė. [red. pastaba – kalba netaisyta.]

Rasos Tamošiūnienės pranašystė išsipildė

Šiame tarybos posėdyje nuspręsta 2019 m. rugpjūčio 29 d. atleisti Ladą Kriščiūnienę iš Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu).

Dar šių metų kovo 29 dienos Tarybos posėdyje buvo pritarta reorganizuoti Širvintų r. Barskūnų pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro. Tuomet šios mokyklos reorganizavimo sąlygų dokumentus pasirašė l. e. p direktorė Lina Jakštienė. Kovą prieš balsuojant šiuo klausimu, į Vyriausybės atstovę bei Tarybą kreipėsi praėjusioje kadencijoje buvusi Tarybos narė Rasa Tamošiūnienė. „Gerbiami Tarybos nariai, norėčiau, kad šis klausimas būtų atidėtas. Supraskit, kad yra vienintelė Širvintų rajone pagrindinė mokykla, kurioje mokoma ir lietuvių, ir lenkų kalbomis. Tie vaikai neišgelbės daugiafunkcio centro, kadangi jie pereis į kitas mokyklas: į Paberžės, Maišiagalos. Nežinau, ką jūs norite padaryti, bet dėl vienos klasės panaikinti Barskūnų mokyklą, tai čia jūsų yra tikslas?“ – teiravosi R. Tamošiūnienė.

Tik 2017 m. atidaryta Barskūnų mokyklos valgykla

Tik 2017 m. atidaryta Barskūnų mokyklos valgykla

Tuomet merė teigė, kad dėl šio sprendimo projekto sulaukė Seimo narės Ritos Tamošiūnienės nepasitenkinimo, kuri kreipėsi į Vyriausybę, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Ji patikino Tarybą, kad mokykla neuždaroma, ji liks filialu. Merė taip pat išsidavė, kad devinta klasė nebus formuojama dėl vaikų trūkumo, bei aiškino, jei bus vaikų, mokykla išliks ir dar planuojama atidaryti priešmokyklinio ugdymo skyrių. Buvo minčių atidaryti Barskūnuose ir ikimokyklionio ugdymo skyrių. Deja, merė savo žodžio ir šį kartą nesilaikė, o R. Tamošiūnienės žodžiai buvo pranašiški. Šiais metais rugsėjis Barskūnuose buvo ramus, nes mokykloje nebenuskambėjo skambutis, kviečiantis į pamokas. Mokykla stovi tuščia, o rajone neliko nė vienos mokyklos, kurioje lenkų tautinių mažumų atstovai galėtų mokyti savo vaikus jam įprasta gimta lenkų kalba.

Opozicijai eilinį kartą nesuteikta galimybė turėti pirmininkus

Jau suskaičiuoti sunku, kelintą kartą raštu opozicija teikė Etikos komisijos bei Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatus Tarybai. Eilinį kartą baigtis tokia pati – nei vieno iš opozicijos siūlomų kandidatų Taryba nepatvirtino. Opozicijos siūloma Annos Kuznecovienės kandidatūra į Etikos komisijos pirmininko poziciją slapto balsavimo metu sulaukė devynių Tarybos narių palaikymo, „PRIEŠ“ balsavo dvylika Tarybos narių. Opozicijos siūloma Virginijaus Sarpausko kandidatūra į Antikorupcijos komisijos pirmininkus buvo atmesta, nes merė, perskaičiusi komiteto sąrašą, pranešė, kad šis Tarybos narys nėra Antikorupcijos komisijos narys. Į šį postą opozicija V. Sarpauską siūlo jau antrą kartą, bet tik šį kartą Tarybos pirmininkė sugebėjo pastebėti neatitikimą reglamentui. Remdamasi šiuo faktu merė į pirmininkus pateikė savo kandidatūrą Daivą Puzinienę. Už šią kandidatūrą, kaip ir reikėjo tikėtis, balsavo visi – 14 – valdančiosios daugumos atstovai, penki opozicijos nariai nepalaikė merės teiktos kandidatės, opozicijos narys V. Mateika atsisakė balsuoti šiuo klausimu.
„Pirmiausia svarbu įsiminti, kad Etikos komisijos, Antikorupcijos ir Kontrolės komitetų pirmininkų pozicijos priklauso opozicijai. Opozicija raštiškai pateikė kandidatus, kurių kelis kartus Taryba slaptu balsavimu nepatvirtino, o kito kandidato pateikti nesuteikė galimybės, neva todėl, kad šis nepriklauso komitetui. Aš manau, pirmiausia reikia tvirtinti pirmininką, o jau po to komitetą, kitaip kokiu būdu opozicijai teikti kandidatus? Kas įvyko Taryboje, manau, neteisinga. Tai begėdiškas savų brukimas į pozicijas, kontroliuojančias Savivaldybės darbą. Mūsų kandidatas atmestas, o pasiūlytas kandidatas iš valdančiosios daugumos ir pirmu balsavimu iš karto patvirtintas. Tai jie dabar kontroliuos patys save? Nebalsavau šiuo klausimu, nes manau, kad Širvintose pakertami esminiai demokratijos principai ir Širvintos vis labiau panašėja į Šiaurės Korėją“, – apsisprendimą nebalsuoti pakomentavo opozicijos atstovas Vidmantas Mateika.

Tęsiama LEP‘ų tradicija

A. Astikas prašė merės bei Tarybos narių atkreipti dėmesį į tai, kad rajone klostosi ydinga praktika, kai vadovų pareigos skiriamos laikinai. „Taip galima įžvelgti ir korupcines apraiškas ir šitoks ydingas įstatymo naudojimas daro žalą visų pirma mūsų įstaigoms ir užkerta kelią pretendentams užimti pareigas. Dėl to mes netenkame gerų specialistų teisėtu ir demokratiniu būdu išrinktų į pareigas“, – posėdyje kalbėjo A. Astikas. Merė jam atsakydama replikavo, kad šią praktiką įvedė pats A. Astikas su K. Pakalniu, o šioji Taryba tik pasinaudoja geru jų pavyzdžiu. A. Astikas pasiūlė nekartoti svetimų klaidų.

Į opozicijos narių replikas nebuvo atsižvelgta ir valdančiosios daugumos balsais nuspręsta pavesti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ritai Sinkevičienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. iki 2020 m. gegužės 28 d. įskaitytinai. Už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą kas mėnesį bus mokama 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka. Šiuo klausimu opozicijos nariai Vytas Šimonėlis ir Virginijus Sarpauskas nebalsavo.

„Kadangi praėjo ne vieneri metai kai iš pareigų pasitraukė V. Vaskelienė, ne vieneri metai kai abu miesto darželiai sujungti į vieną, o nuolatinio vadovo kaip nėra taip nėra. Per mėnesį laiko pagal galiojančius šalyje įstatymus turi būti skelbiamas konkursas į laisvą vadovo vietą, bet niekas nedaroma. Laikini vis keičiasi. Mūsų rajone įstatymai vykdomi tik tada, kai jie tinka valdantiesiems. Jei balsuočiau, tai reikštų, kad pritariu įstatymų nepaisymui. Todėl, manau, geriausia išeitis – nebalsuoti visai“, – savo apsisprendimą niekaip nebalsuoti šiuo klausimu pakomentavo opozicijos narys Vytas Šimonėlis. V. Sarpauskas savo apsisprendimo nebalsuoti nekomentavo.

Kaimyninių rajonų pavyzdžiais sekama savo nuožiūra

Valdančiųjų sprendimu nutarta patvirtinti Širvintų sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą tvarkos aprašą. Nuo Tarybos sprendimo įsigaliojimo mėnuo treniruočių Širvintų sporto centre kaina kyla iki 7 eurų.

Merė kainų kėlimą grindė tuo, kad išanalizavus kitų rajonų panašaus pobūdžio užsiėmimų kainas, išaiškėjo, kad kainos siekia ir 20 eurų. Ir atsižvelgė į pačių tėvų pasiūlymą pakelti kainas už paslaugas. Tarybos nariui V. Mateikai toks argumentas pasirodė abejotinas.

Įdomus faktas, kad keliant kainas už paslaugas valdantieji atsižvelgia į kitų rajonų taikomas praktikas bei įkainius, bet kai buvo tvirtinami įkainiai už Budinčių globotojų paslaugas, kitų rajonų patirtis, jų taikomi įkainiai bei praktika buvo visiškai neįdomi ir nepriimtina. Matyt todėl, kad 7 eurai eis į vidinį biudžetą, o budinčiam globotojui išmokėta alga ištekės į išorę. Štai jums ir pasitvirtina liaudies patarlė: „Kiekvieno nagai į save riesti“.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*