Naujausios žinios

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelio „Mykoliukai“ išvyka į Trakus

„Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas nuo seno traukia maldininkus.

XVI amžiuje stebuklais ir malonėmis ėmęs garsėti Dievo Motinos paveikslas siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu. XVIII amžiaus pradžioje kitoje paveikslo pusėje buvo užrašyta, kad jį Vytautui Krikšto proga dovanojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas (1391—1425). Anot įrašo, tai esanti ikona Nikopėja (graikiškai — Pergalingoji), padėjusi imperatoriui Jonui Komnenui (1087—1143) pralaužti persų apgultį ir sėkmingai grįžti į Konstantinopolį. Nors neturima istorinių žinių, koks buvo Vytauto vaidmuo Trakų bažnyčiai įsigyjant šį paveikslą, yra žinoma, kad jį gerbė ir katalikai, ir stačiatikiai, ir net Vytauto pavaldiniai vietos musulmonai. Veikiausiai šis įrašas atsirado prieš 1718 m., kai plačiai išgarsėjęs stebuklingas paveikslas pirmasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jam Ligonių Užtarėjos titulą.“ (http:// www.trakubaznycia.lt/?id=4)

Saulėtą birželio 26-osios rytą Širvintų bažnyčios šventoriuje šurmuliavo vaikai. Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai“, vadovaujamas vargoninko Dailiaus Kavalevskio, lydinčios vaikus mamos, bažnyčios ministrantai, kun. vikaras Povilas Slaminis, tikybos mokytoja Renata Blusevičienė vyko į Trakus. Išvykos tikslas – aplankyti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilką, giedoti, patarnauti Šv. Mišiose.

Nuvykę į Trakus, pirmiausiai aplankėme Trakų pilį, vaikai pasiplaukiojo laiveliu Trakų ežere. Trakai garsėja tradiciniu karaimų patiekalu kibinais, kurių išalkę skubėjome valgyti. Nepastebimai atėjo vakaras. Pasivaikščiodami ėjome link Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ruoštis vakaro Šv. Mišioms. Prieš Šv. Mišias, kartu su bažnyčios zakristijonu Raimondu Malužinu giedojome Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Mišias pradėjome giesme, dedikuota Trakų Dievo Motinai. Mišias aukojo Širvintų parapijos kun. vikaras Povilas Slaminis už Širvintų parapijos vaikų chorelį „Mykoliukai“ ir visus vaikus, kuriems reikalinga Dievo Motinos globa.

Nepajutome, kaip baigėsi Šv. Mišių auka. Buvome pakylėti, jutome ypatingą dvasinį ryšį su Švč. Mergele Marija ir su jos Motinišku palaiminimu išskubėjome namo.

Už šią kelionę norime padėkoti Širvintų parapijos klebonui Leonui Klimui, kun. vikarui Povilui Slaminiui, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos klebonui Jonui Varaneckui, kuris maloniai mus priėmė. Trakų Dievo Motina nuo seno garsėja savo malonėmis. Mes irgi meldėmės prašydami savo šeimoms, savo parapijai jos globos ir užtarimo.

Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė ir vargonininkas Dailius Kavalevskis

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*