Naujausios žinios

Širvintų tremtiniai įsimintiname renginyje Vepriuose

Straipsnis buvo išspausdintas  spalio 4 d. laikraščio „Širvis“ 39-ame šių metų numeryje.

Viena iš šių metų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių yra Ukmergės rajone esantys Vepriai.Vepriškiai džiaugiasi tokiu titulu ir siekia šį nuostabiai gražų kampelį kuo plačiau išgarsinti.

Veprių kraštas – jauki kaimiška kurortinė vietovė dar neaptikta masinio turizmo. Tai pirmapradis nuošalus grožis, viliojantis dailininkus, rašytojus. Čia nėra masinių linksmybių. Ramybės oazėje ošia pušys, trykšta mineraliniai šaltiniai, kurių atšaka atiteka net iš Druskininkų.Vepriai ir jų apylinkės stebinantys nuostabiu klraštovaizdžiu turi teisę didžiuotis paleolito laikus siekiančia istorija.

Taigi šitame vaizdingame kampelyje 2017 metų rugsėjo 16 dieną Lietuvos PKTS Ukmergės filialas, Lietuvos GGC Aukų fondas, Ukmergės rajono Veprių seniūnija, Veprių bendruomenė, Ukmergės kultūros centro Veprių filialas surengė iškilmingą minėjimą, paminklų „Negrįžusiems tremtiniams“ ir „Šuoliuojantys per amžius Vyčiai“ atidengimą prie piliakalnio Vepriuose. Šių skulptūrų autorius labai kuklus, mažai šnekantis Viktoras Žentelis, garsinantis Veprius savo darbais. Vepriai – Viktoro prosenelių žemė. Čia jis gimė, užaugo, baigė vidurinę mokyklą. Vėliau mokėsi Vilniaus dailės institute, kurį baigęs grįžo į savo gimtąjį kraštą.

Vepriuose yra ir muziejus, kuriame gausu eksponatų, susijusių ne tik su Veprių, bet ir Lietuvos istorija. Juos ilgus metus rinko muziejaus įkūrėjas mokytojas Jonas Žentelis, skulptoriaus tėvas. Muziejui dabar vadovauja istorikas–muziejininkas Kęstutis Žentelis, menininko brolis.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kunigas Gintautas Naudžiūnas. Po iškilmingų Šv. Mišių svečiai ir vietiniai žmonės eisenoje su vėliavomis patraukė link Veprių piliakalnio, kurio papėdėje paminklas „Negrįžusiems tremtiniams“, o aukštai ant piliakalnio – „Šuoliuojantys per amžius Vyčiai“. Paminklus pašventino Šešuolių šv. Juozapo parapijos bažnyčios klebonas Egidijus Kazlauskas. Savo eiles skaitė poetės Eleonora Jankeliūnienė, Zuzana Stunžėnienė, giedojo Ukmergės kultūros centro choras „Tremtinys“. Kalbėjo LPKTS Ukmergės filialo valdybos narys, buvęs politinis kalinys Zigmas Vašatkevičius, buvęs politinis kalinys Vytautas Matijošius iš Širvintų, garbūs svečiai: LPKTS Tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, LPKTS Kauno poskyrio pirmininkė Regina Kazlauskienė, „Tremtinio“ ir „Dvidešimto amžiaus“ savaitraščių korespondentė Dalia Poškienė. Į renginį suvažiavo daug buvusių tremtinių bei politinių kalinių iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Širvintų, Anykščių, Kaišiadorių. Renginyje dalyvavo Miško broliai, Ukmergės šaulių kuopa, vadovaujama Lino Kavaliausko, saliutavo savanoriai.

Po iškilmingo minėjimo Veprių kultūros centre įvyko popietė „Viltis sugrįžti“. Pilnutėlėje salėje koncertavo Veprių folkloro kolektyvas „Geldutė“ (vad. A. Uselienė), Šližių folkloro kolektyvas „Siemanys“(vad. S. Novikienė), Veprių instrumentinė grupė (vad. E. Ratautas), Ukmergės kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“ (vad. J. Juodienė), Širvintų kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“. Renginį vedė LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė ir Veprių kultūros centro meno vadovė.

Meilė Tėvynei, savai gimtinei išreiškiama labai paprastai: beriant grūdą Lietuvos lygumose ar kalvose, ar minant savo brydę kultūros lankose, nepamirštant savo krašto tradicijų, jas puoselėjant ir kuriant naujas, kurios liktų ateinančioms kartoms.

LPKTS Ukmergės filialo valdybos narė, choro „Tremtinys“ atlikėja Tamara Reingardtienė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*