Naujausios žinios

Širvintų valdžia užsimojo kardinaliai pertvarkyti mokyklas

Andželika BAGOČIŪNIENĖ

Asociatyvus pav. Šaltinis: www.bernardinai.lt

Širvintų rajono savivaldybės tinklalapyje jau kurį laiką galima rasti dokumentus, kurių pagrindu mūsų išrinktieji rengia kardinalią mokyklų pertvarką.

„Besikeičianti demografinė padėtis Savivaldybėje, šalies vidaus ir išorės migracija, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių skaičiaus kaita, kintantys gyventojų švietimo poreikiai ir kiti veiksniai, susiję su šalies socialine ir ekonomine situacija, įpareigoja parengti Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą“, – rašoma Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrajame plane.

Širvintose trys mokyklos: Širvintų pradinė mokykla, Širvintų „Atžalyno“ progimnazija ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, kuriose iš viso lieka 173 tuščios mokymosi vietos. Savivaldybė planuoja mokykloms palikti du pastatus, o trečiąjį pritaikyti lopšeliui-darželiui.
Pertvarką įgyvendinti numatoma iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. Numatoma jungti tris Širvintų švietimo įstaigas: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją, Širvintų pradinę mokyklą, Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją ir progimnazijos kaimiškąjį Zibalų skyrių. Šios mokyklos taps vienu dariniu, pavadintu Širvintų gimnazija. Šioje švietimo įstaigoje numatoma vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Kaimo vietovėse esančių švietimo įstaigų pertvarka taip pat neaplenks. Prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bus prijungtas Širvintų r. Bartkuškio mokyklos daugiafunkcis centras. Naujadaras pradės veikti nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. Jis vadinsis Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Bartkuškio daugiafunkcio centro skyrius. Šiame skyriuje bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos.

Širvintų rajono valdantieji surengė vaizdo konferenciją šiam klausimui apsvarstyti nuotoliniu būdu.

Į konferenciją, deja, patekti galėjo ne visi: ar platformos talpa buvo pasirinkta per maža, ar lėmė kiti nuspėjami faktoriai, neaišku. Be to, įdomus faktas, kad kvietimas bei prisijungimo nuoroda tėveliams ar globėjams buvo išsiųstos vos prieš dvi valandas. Gimdytojai išmaniuose įrenginiuose neturintys „Tamo“ ir po darbų atsivertę šios platformos žinutes, kvietimą pamatė jau „post factum“.

Feisbuko platformoje diskusijoms šiuo klausimu aktyvūs širvintiškiai sukūrė grupę „Širvintų ugdymo įstaigų pertvarka“ . Pirmosios grupės įkūrėjo feisbuko paskyra netrukus buvo užblokuota, bet aktyvieji mokinių tėveliai perkėlė diskusiją į kitą paskyrą ir tęsė klausimų, pasiūlymų bei komentarų rinkimą.

Vienas iš grupės narių pasiūlymų – ,,Visi sutaupyti pinigai už mokyklų sujungimą turi likti mokyklai. Mokykla savo nuožiūra spręs, kam šiuos pinigus skirti. /…/ turėtų susitaupyti 100 000 eurų kiekvienais metais (priklausomai nuo atleistų darbuotojų skaičiaus)…“

Šis pasiūlymas sulaukė komentaro, kad ,,sutaupyta bus daugiau, oficialiai nekalbama, bet apie 50 žmonių neteks darbo. Netiesa, kad liks ir visi mokytojai, yra nemažai ženklų, kad nelojalūs mokytojai tiesiog bus nepriimti į naująją reorganizuotą mokyklą. Visi kaštai „Saulutės“ darželio išlaikymui irgi bus sutaupyti. Keisis daugiau, nei yra sakoma. O reforma tam ir daroma, kad sutaupyti pinigai būtų grąžinti atgal į biudžetą, nes valstybė suplanavo minusinį biudžetą. Reikia iš kažkur paimti pinigų, o lengviausia tai padaryti ne rinkėjų, bet vaikų sąskaita.“

Taip pat buvo pasisakyta ir apie vaikų saugumą bei patalpų pritaikymą: „Stuokoj netilpsime tiesiog, nes „Atžalyno“ mokykla savo plotu yra didesnė ir klasės erdvesnės. Bet Stuoka pradinei mokyklai taip pat nėra pritaikyta. Svarbiausia vaikučių saugumas. Mokykla miesto centre, neaptverta teritorija, greta mokyklos, prie Kultūros namų, daroma miesto mašinų stovėjimo aikštelė. Jei turėčiau savo asmeninį vaiką pradinuką, man tikrai būtų neramu dėl mažylio gyvybės, kad vaikas išbėgęs iš mokyklos nepatektų po automobilio ratais… Antra problema – daugelyje klasių nėra vandens. Taigi nei rankyčių nusiplaus, nei vandenėlio atsigers, nei dailės pamokose su dažais galės piešti. Vyresnieji gerti eidavo į valgyklą, mažučiai, net matau, kaip visi stumdysis prie geriamo vandens… Na, gal tėveliai padės įsigyti klasėse geriamo vandens bakus. Gal?.. Bet pasiruoškite investuoti. Trečia – laiptinės ir koridoriai nėra platūs, judrieji pradinukai neišvengs traumų, net durys laiptinėse stiklinės… Taigi tėveliams teks pasirūpinti, kad medikas mokykloje būtų visada, ne tik kelias dienas per savaitę. Tokios grėsmės…

Aišku, yra ir stiprybių. Suremontuota salė, senajame pastate poilsio zonos, bet kam jos judriesiems mažutėliams, lieka neaišku, stadionas, sporto salė, tai pliusas, jauki suremontuota tris klases užimanti biblioteka ir skaitykla, kuri didiesiems nuostabus gėris, bet sunkiai įsivaizduoju pradinuką ramiai, langų metu (langų pradinukai neturi), skaitantį knygas ir literatūrą. Mažieji judrūs, jiems reikia žaisti, bėgioti, judėti. „Atžalyne“ skaityklos, bibliotekos tikrai trūks, nes ji dirbs dvigubu tempu ir ten dirbanti bibliotekininkė tikrai nebus laisva nei minutėlės. Beje, pritrūkus fonduose knygų, greta buvo miesto biblioteka, kuri labai padėdavo. Dabar gi teks pasitenkinti sumažėjusiais ištekliais.“

Į diskusiją buvo kviečiami mokyklos bendruomenės atstovai, mokytojai, kiti darbuotojai, tačiau drąsiai išsakančių nuomones atsirado vos vienas kitas. Visi kiti mokykloje dirbantys pasirinko pogrindinį veikimą ir pokyčius svetimomis rankomis ar galvomis. Matyt, žinutė, kad lojalieji bus saugūs, buvo tokia aiški, kad pasiekė visų, vis dar dirbančių, Širvintų rajono mokyklose ausis.

Diskusijų platformoje pasisakė ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas. ,,Tikriausiai daugeliui pažįstamas jausmas, kai kas nors pasakoja kokį anekdotą ar šiaip kokią linksmą istoriją, tik tiek, kad jau kokį dešimtą kartą. Viskas iki smulkmenų žinoma, jau ne tai, kad nebejuokinga, bet jau ir pikta. Lygiai tas pats su jūsų Ponia. Visi ėjimai mintinai iki smulkmenų žinomi, viskas ant to paties kurpalio pamauta.

Negi galvojate, kad tos ZOOM nuotolinės konferencijos skubiai rengiamos šiaip sau, ar produktyviai diskusijai surengti? Baikit… Tų ZOOM konferencijų pagrindu bus surašyti susitikimų protokolai. Tekstas galėtų būti toks:

„Merės kvietimu, į diskusiją gausiai susirinko tėveliai. Vyko nuoširdi ir šilta diskusija, susirūpinę tėveliai labai domėjosi didžiulį žmonių pasitikėjimą turinčios Administracijos parengta švietimo įstaigų pertvarkos reforma. Merė labai atidžiai išklausė kiekvieną kalbėjusį, išgirdo tėvelių įvairias nuomones, labai išsamiai atsakė į visiškai visus klausimus. Diskusijos metu nei vienas tėvelis iš esmės neprieštaravo, daugelis reformai pritarė“.

Ir taip kiekvienai ZOOM konferencijai identiškas susitikimo protokolas, skirsis tik data ir švietimo įstaigos pavadinimas.

Yra nuomonių, kad reiktų kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Netgi, jeigu ir kreipsiuosi, turėsiu nurodyti visiškai tikslias faktines aplinkybes. Turėsiu nurodyti, kas nepritaria šiai reformai. Nurodysiu, kad aš nepritariu. Kiek mokytojų nepritaria? Kiek jų yra viešai parašę savo nuomonę? Šį momentą nei vienas. Kiek tėvų viešai nepritaria reformai? Anoniminiai mokytojų ir tėvų komentarai nėra teisinis argumentas. Ar tėvai jau renka parašus? Dar nežinau. Bet turėsiu nurodyti tikslų parašų kiekį. Jeigu viešų prieštaravimų nebus, tai taip ir parašysiu. Jokių būdu nerašysiu: „Susirūpinę tėveliai gausiai kreipiasi telefonu ir prieštarauja reformai…“ Netgi, jeigu ir kalbuosi, tai su kuo ir apie ką, tik telefono reikalas.

Baltarusiai irgi 26 metus tylėjo. Mums dar liko 20 metų.

Pirmadienį ruošiuosi pateikti savo matymą, savo švietimo įstaigų pertvarkos reformos projektą. Tačiau kaip Tarybos narys turiu tik vieną balsą.“

Ši mokyklų pertvarka mūsų rajone jau šeštoji:

2016 metais buvo atlikta Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos reorganizacija prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos daugiafunkcio centro.

2017 m. atlikta Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos reorganizacija prijungiant ją prie Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos. Įgyvendinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos vidaus struktūros pertvarka dėl Zibalų skyriaus įsteigimo.

2017 metais atlikta Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos reorganizacija prijungiant ją prie Širvintų r. Gelvonų gimnazijos.

2018 metais atlikta Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos reorganizacija prijungiant ją prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos.

2019 m. atlikta Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos reorganizacija prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokykos-daugiafunkcio centro.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*