Naujausios žinios

Šiukšlės bado akis

Straipsnis buvo išspausdintas  rugpjūčio 9 d. laikraščio „Širvis“ 32-ame šių metų numeryje.

Praėjusią savaitę rubrikoje OHO pateikėme skaitytojo prašymą paviešinti, kaip piliečiai teršia konteinerines aikšteles, kuriose stovi atliekų rūšiavimo konteineriai. Tokia praktika – išmesti nerūšiuotas atliekas šalia rūšiavimo konteinerių – gaji daugelyje mūsų rajono seniūnijų. Prieš metus stebėjome susikaupusį jau besiformuojantį sąvartyną Juodiškių konteinerinėje aikštelėje, tokį šiukšlyną teko matyti Gelvonų ir Musninkų miesteliuose ir pačiame Širvintų mieste. Po straipsnio aprašytoji aikštelė buvo labai greit sutvarkyta. Bet ar ilgai. O va už pavyzdingą šių aikštelių tvarką galima pagirti Kiauklių bei Viršuliškių kaimus.

„Širvio“ redakcija pasiteiravo Širvintų rajono savivaldybės, kas gi atsakingas už tvarką konteinerinėse aikštelėse? Atsakymas nustebino, nes nuskambėjo kaip posakis „skęstančiojo gelbėjimas – pačio skęstančiojo reikalas“. Širvintų savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyrius atsakė: „Už tvarką rūšiavimo konteinerių aikštelėse atsako patys teršėjai“. Savaime suprantama, kad kiekvienas iš mūsų turime būti sąmoningi ir neteršti aplinkos, kurioje gyvename, saugoti gamtą ir būti atsakingi vartotojai.“ Bet ar tikrai pats teršėjas atsakingas už aikštelės tvarką ir priežiūrą. Pasirodo, kad ne tik. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros vedėjas Romualdas Sližauskas, remdamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, pateikė kiek kitokį atsakymą. Vietos savivaldos institucijos, organizuodamos aplinkos apsaugos įstatymų, Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos priimtų norminių aktų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą, valdo, naudoja ir saugo joms priskirtus gamtos išteklius ir aplinkosaugos objektus bei pagal kompetenciją priima sprendimus ir kontroliuoja jų vykdymą. Širvintų rajono, kaip ir visos kitos savivaldybės atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą bei kontroliuoja, kaip vykdomi teisės aktai šiuo klausimu. Širvintų r. savivaldybės taryba 2016 m. birželio mėnesį patvirtino atliekų tvarkymo taisykles, kuriose aiškiai apibrėžta, kad Širvintų rajono savivaldybės administracija organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną jos teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina šios sistemos funkcionavimą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Komunalinių atliekų tvarkymo kontrolę vykdo Savivaldybės administracija ir seniūnijos.

Šiukšlindami – teršiame aplinką

R.Sližausko teigimu, netvarka konteinerinėje aikštelėje gali turėti neigiamą poveikį aplinkai, nes laiku nesurinkus lengvų frakcijų, atliekos gyvūnų išardomos ir vėjo gali būti išnešiotos po apylinkes, taip užteršiama aplinka. Šia tema ne kartą yra kalbėta ir su Savivaldybės administracija, ir su seniūnais.

Taip pat labai nesmagu gyventojams kas kart grįžtant į namus praeiti pro krūvą šiukšlių, kurios vasarą ne tik gadina vaizdą, bet dar ir orą. Taip pat vėjas išnešioja polietileno maišelius, kuriuos gali suėsti besiganantys gyvuliai. O dar, kiek šiukšlės pritraukia vabalų bei vabzdžių, kurių įkandimai sukelia alergines reakcijas ar net perneša pavojingas ligas.

Pasak nenorėjusio prisistatyti pašnekovo, šios aikštelės buvo įrengtos vykdant projektą, kuris įpareigojo seniūnijas šias aikšteles išlaikyti ir prižiūrėti tvarką dešimt metų. Štai nuo tada šiukšlynas šiose aikštelėse tapo daugelių seniūnų galvos skausmu, kuris atskleidžia gyventojų sąmoningumo lygį, jų domėjimąsi aplinkosauga bei elgesio kultūra.

Šiukšlinimas gali brangiai atsieiti

Gyvename nedidelėje bendruomenėje, aiškštelės įrengtos dažniausiai matomose ir gyventojų lankomose vietose. Savivaldybės administracijos teigimu, gyventojai turėtų būti pilietiški ir pranešti apie tokius pažeidimus. Pakanka nufotografuoti telefonu ar užrašyti automobilio valstybinius numerius. Turimą informaciją ir nuotraukas reikėtų perduoti Širvintų rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriui tel. 8 616 11 920 arba elektroniniu paštu ricardas.putrimas@sirvintos.lt.

Nustatyti teršėjai yra baudžiami pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas. Juos gali bausti tiek Administracijos atsakingi pareigūnai, tiek Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrų pareigūnai. Pasak Savivaldybės administracijos, baudos dydis priklauso nuo atliekų kiekio ir pavojingumo. Mažiausia skiriama bauda yra 28 eurai, o didesnės gali siekti ir porą tūkstančių eurų, o už aplinkos teršimą net iki 6 000 eurų. Baudos dydis priklauso nuo to, kokiu atliekų kiekiu, kokiomis atliekomis (pavojingomis ar nepavojingomis) užteršta aplinka ir nuo to, ar užteršta teritorija yra draustinyje, parke, vandenviečių apsaugos zonoje ar kitur.

Tiek Savivaldybės administracija, tiek Aplinkosaugos tarnyba teigia, kad šiais metais jau teko nustatyti ir nubausti pažeidėjus. O mes savo ruožtu patariame būti sąmoningiems ir neteršti aplinkos, kurioje gyvename ir auginame savo atžalas.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*