Naujausios žinios

Skaitytojų kūryba

Algis Daugietis

JAUNYSTĖ

Ta mūsų jaunystė taip greitai prabėga

Su rytmečio vėjais jazminų žieduos,

Su kylančia saule gimtuosiuos arimuos,

Lakštingalų trelėm žaliuosiuos miškuos.

 

Jaunystė tarytum saldus eleksyras.

Jaunystė tai suneštas bičių medus,

Išvaikščiotos lankos, praminti takeliai.

Jaunystė – tai mūsų pirmi bučiniai.

 

Jaunystė – tai šelmiški gestai vaikinų,

Merginų drovumas ir žvilgsniai nakčia.

Trumpi ir karšti bučiniai paslapčia.

 

Trapi ta jaunystė – visų numylėta

Pažeidus jos sielą – ji tampa šalta.

Sunku ją sušildyt, kad ir kaip benorėtum

Jinai kaip ir meilė – jau būna ne ta.

 

Jaunystė ne ta, kuri švaistoma vėjais,

Kuri blaškoma turi kentėt.

Juk reikia žinot, kad ji greitai praeina,

Todėl reikia ją gerbt ir mylėt.

LAISVĖ

O, LAISVĖ ! – koksai mielas žodis.

Jis jaudina sulig širdies gelmės,

Lig begalybės jis brangus atrodo,

Visi nuo amžių ir per amžius jį minės.

 

Mylėjo laisvę mūs senoliai

Ir siekė, kad Tėvynė būt laisva.

Ją nuo kryžiuočių ir kitokių priešų gynė

Ir siekė, kad ji būtų nenugalima.

 

Vėliau laisvos Tėvynės neišlaikėm,

Pradėjo priešai ją teriot

Nelaisvėj būdami ir vėl supratom,

Kad laisvę reikia iškovot.

 

Vėl savanoriai liejo kraują

Dėl savo tėviškės brangios.

Vėl partizanai – patriotai šaunūs

Paguldė galvas mūs miškuos.

 

Aukodamiesi jautė laisvės pulsą

Tėvynę laisvą jie norėjo pamatyt,

Kaip ji ir vėl atsikelia iš naujo,

Kaip ji laisvai alsuoja, paklausyt.

 

Pasikeitė laikai ir patriotai keičias

Ir laisvės supratimas jų kitoks.

Jie propaguoja savo teises

Tėvynė ir tauta jiems simbolis anoks.

 

Vieni svetur tarnauti išvažiuoja

Gyvena kaip našlaičiai be mamos.

Priminus tėviškę – jie aimanuoja,

Kad teks gyvent ten visados.

 

Kiekvienas gyvis turi savo lizdą,

Auginasi ir auklėja savus vaikus,

Juk visos tautos laisvę gerbia ir brangina,

O kas iš mūsų LAISVĖS bus?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*