Naujausios žinios

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansavimo 2016 m. konkursas

Šaltinis: jrd.lt

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2016 metais konkursą. Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

1. jaunimo mainai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.1);

2. kiti projektai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.2):

2.1. mokymai;
2.2. seminarai;
2.3. susitikimai;
2.4. konferencijos;
2.5. pažintiniai vizitai;
2.6. informaciniai projektai.

Skelbiami šie konkurso prioritetai:

  • stiprinti tarpkultūrinį ir tarpetninį dialogą per atvirumo ir tolerancijos skatinimą tarp jaunų žmonių;
  • įtraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones į bendras iniciatyvas;
  • skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą panaudojant šiuolaikines technologijas;
  • skatinti jaunimo domėjimąsi ekologiniu ugdymu.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios bei registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ne pelno siekiančios švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.

Projekto dalyviai turi būti 13–30 m. amžiaus.

Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra.

Konkurso nuostatus galite atsisiųsti čia

Daugiau informacijos rasite čia

Šaltiniai:  Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*